Hyppää pääsisältöön

Sähkökatkoihin varautuminen yliopistossa

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Oppimisella ei ole päätepistettä.

Avoin yo: Ranskan kieli ja kulttuuri- perusopinnot, lähiopetus/ itsenäinen opiskelu, lv. 2022-2023

smart for good
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
-
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Kielet ja viestintä
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus, Lähiopetus
Hinta:
-
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Ranskan osaaminen on eduksi kansainväliselle uralle pyrkiville, esimerkiksi kaupassa, hallinnossa, kehitysyhteistyössä tai eri EU-tehtävissä. Ranskan opinnot sopivat kirjallisuuden ja muiden taideaineiden ja kansainvälisen politiikan tai lakitieteen opiskelijoille. Aineenopettajaksi opiskelevalle opinnot tarjoavat toisen opetettavan kielen pätevyyden. Ranskan taitoja voit hyödyntää myös kääntäjän tai tulkin uralla.

Perusopinnoissa harjoittelet ranskankielisten tekstien lukemista, kirjoittamista ja ranskan ääntämistä. Opinnot auttavat sinua ymmärtämään ranskan kielen rakenteet. Lisäksi tutustut Ranskan yhteiskuntaan, kulttuuriin ja nykykirjallisuuteen.

 

Opinnot suoritetaan yliopiston perus- eli tutkinto-opetukseen integroidusti osallistuen. Lähiopetukseen osallistuvien suoritustapoja ovat luennot, harjoitukset, oppimistehtävät, tentit ja kuulustelut ja esseet. Etäsuoritustavat koostuvat itsenäisistä suoritustavoista. 

Opetuskielenä ranska.

Opinnot ovat aikataulutettuja. Osan opintojaksoista voi suorittaa molempina lukukausina, osan vain syyslukukaudella, osan vain kevätlukukaudella.

 

Tutustu ranskan kielen ja kulttuurin perusopintokokonaisuuteen ja opintojaksoihin Peppi-oppaassa (HUOM. aukeaa uuteen välilehteen). Löydät Pepistä myös opintojaksojen aikataulut. Vaihtamalla "Ajoitus lukuvuosittain"-valikosta "Ajoitus lukukausittain"-valinnan, näet opintojaksojen ajoittumisen lukuvuoteen. Aikataulut koskevat lähiopetusta. Itsenäiset suoritustavat mukailevat lähiopetuksen aikataulutusta.

 

Ranskan perusopintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • 2132524 Johdanto ranskan opintoihin 2 op Yksi valintamenettelyistä ranskan kielen ja kulttuurin perusopintoihin on tämän opintojakson hyväksytty suoritus. Tämä opintojakso on avoinna kaikille kiinnostuneille, eikä vaadi myönnettyä opiskeluoikeutta ranskan perusopintoihin.
 • 2132519 Ranskan ääntäminen 3 op 
 • 2132520 Ranskan kielioppi 1 5 op
 • 2132526 Johdanto romaaniseen kielitieteeseen 3 op
 • 2132504 Kirjallinen esitys (ranska) 4 op 
 • 2132505 Käännös suomi-ranska 1 3 op 
 • 2132515 Käännös ranska-suomi 1 3 op 
 • 2132525 Ranskan 1900- ja 2000-luvun kirjallisuus 4 op 
 • 2132523 Ranskan kulttuuri 3 op 

 

Hakumenettely:

Itä-Suomen yliopiston ranskan kielen ja kulttuurin oppiaineen opetukseen avoimen yliopiston kautta otettavien opiskelijoiden määrää ei ole rajattu. Opiskelijat valitaan suorittamaan ranskan kielen ja kulttuurin perusopintoja avoimen yliopiston opintoina Johdanto ranskan opintoihin -kurssin, ylioppilastutkinnon ranskan kielen arvosanan tai aiempien ranskan kielen opintojen perusteella.

 1. Haku Johdanto ranskan opintoihin -kurssin perusteella: Ranskan kielen ja kulttuurin perusopintoihin sisältyvä opintojakso 2132524 Johdanto ranskan opintoihin järjestetään 1. periodissa. Opinto-oikeuden ranskan kielen ja kulttuurin perusopintoihin voi saada hyväksytyn loppukokeen perusteella.
 2. Haku ylioppilastutkinnon arvosanan perusteella: Avoimen yliopiston ranskan kielen opinto-oikeuden voi saada ilman sivuainekoetta hakija, joka on kirjoittanut ylioppilaskirjoitusten ranskan kielen pitkässä oppimäärässä vähintään cum laude approbaturin, lyhyessä oppimäärässä vähintään magna cum laude approbaturin tai saanut IB- tai EB-tutkinnossa vastaavan arvosanan. Ylioppilaskirjoitusten tulosten ei tule olla 10 vuotta vanhempia. Ylioppilastutkinnon arvosanan perusteella opinto-oikeutta hakevat kirjoittavat vapaamuotoisen hakemuksen, josta ohjeet hakeminen-välilehdellä.
 3. Haku aiempien opintojen perusteella: Avoimen yliopiston ranskan kielen opinto-oikeutta voi hakea aiempien opintojen perusteella, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:
 • hakija on suorittanut kielikeskuksen järjestämän Ranska 3-opintojakson vähintään arvosanalla 4 tai Ranska 4-opintojakson.
 • hakija on suorittanut ranskan perusopintoja vähintään 10 op toisessa yliopistossa.
 • hakija on muulla tavoin omaksunut ranskan kielen taitoja, jotka vastaavat vähintään taitotasoa B1 eurooppalaisen viitekehyksen mukaan.

 

Aiempien opintojen perusteella opinto-oikeutta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jonka ohjeet löytyvät alta.

 

Hakuaika (ilmoittautuminen opintojaksolle ilmoittautumispalvelussa) Johdanto ranskan opintoihin -opintojakson perusteella on  9.8.2022-30.8.2022.

Hakuajat ylioppilastutkinnon ranskan kielen arvosanan tai aiempien ranskan opintojen perusteella tehtäviin valintoihin ovat 4.–16.8.2022 ja 17.–30.11.2022.

Ylioppilastutkinnon ranskan kielen arvosanan tai aiempien ranskan opintojen perusteella  2.–16.8.2022 järjestettävän haun valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse viimeistään 31.8.2022. 

 

17.–30.11.2022 järjestettävän haun valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse viimeistään 15.12.2022.

 

Katso tallenne opintojen aloittamisesta avoimessa yliopistossa (kesto n. 6 min). HUOM. ranskan kielessä on käytössä erillinen haku, jonka vuoksi ilmoittautuminen muille kuin Johdanto ranskan opintoihin-opintojaksoille tapahtuu koulutussihteeriltä opintojaksojen maksulinkit pyytäen sen jälkeen kun opiskelija on saanut opintokokonaisuuteen opiskeluoikeuden.

 

Lue sivuiltamme ranskan opiskelijamme Pauliinan opiskelijatarina.

Kieli- ja viestintätaidot

Ranskan kielen ja kulttuurin perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

• Osaa viestiä korrektisti erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa

• Tuntee ranskankielisen tekstin rakentumisperiaatteet ja osaa tuottaa erilaisia tekstejä

• Osaa tuottaa englannin kielen äänteet ja tunnistaa puhefunktiot

Sisältötaidot

Ranskan kielen ja kulttuurin perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

• Tuntee ranskan kielen rakenteen ja äännejärjestelmän perusteet sekä osaa kuvata niitä

• Tuntee kirjallisuuden ja kielen tutkimuksen peruskäsitteitä ja osaa soveltaa niitä

• Tuntee Ranskan kulttuurin, sekä 1900- ja 2000-luvun kirjallisuuden historian pääpiirteet.

30 opintopistettä

Ranskan kielestä ja kulttuurista kiinnostuneet.

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintoja tutkinto-opiskelijoiden aikataulujen ja suoritustapojen mukaisesti.

Löydät Peppi-oppaasta opintojaksojen aikataulut.

Kampus: Joensuu.

Opintojaksot voidaan suorittaa etänä vastuuopettajan päätöksellä. Jos haluat suorittaa opintosi etänä, olethan yhteydessä suunnittelija Krista Sutiseen (krista.sutinen@uef.fi), hän välittää viestisi opintokokonaisuuden vastuuopettajalle Fredrikille. Etäsuoritustavat koostuvat itsenäisistä suoritustavoista. Opetuskurssit toteutetaan lähiopetuksena.

 

Ranskan kielen opintoinfo marraskuun haussa paikan saaville opiskelijoille on tiistaina 20.11.22 klo 16:30-17:30. Lisätietoa tästä laitetaan valituille opiskelijoille.

 

Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty / 0–5.

Suomi

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Voit ilmoittautua opintojaksolle Johdanto ranskan opintoihin ja Opintopolussa tai Jatkuvan oppimisen sivuilla. Ilmoittautuminen lopuille opintokokonaisuuden opintojaksoista tehdään opintokokonaisuuteen opiskeluoikeuden saamisen jälkeen (maksulinkit koulutussihteeriltä).

Yksittäisen opintojaksojen hinta on 12 € /opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2022-2023.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä; katso yhteystiedot alla.

Opetuskieli: ranska.

Katso ilmoittautumisohjeet.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen hinnastoon sekä maksu-ja perumisehtoihin.

 

Hakumenettely opintoihin:

Itä-Suomen yliopiston ranskan kielen ja kulttuurin oppiaineen opetukseen avoimen yliopiston kautta otettavien opiskelijoiden määrää ei ole rajattu.

Opiskelijoiksi hyväksytyille lähetetään ilmoittautumislinkit yksittäisille opintojaksoille (muille kuin Johdanto ranskan kielen opintoihin) avoimen yliopiston ilmoittautumista ja opintomaksun maksamista (12e/op) varten.

 

Vapaamuotoisen hakemuksen ohjeet (haku ylioppilastutkinnon arvosanan perusteella ja haku aiempien opintojen perusteella)

Jos ranskan kielen opinto-oikeutta haetaan ylioppilastutkintoarvosanan tai aiempien opintojen perusteella, hakemus tehdään avoimeen yliopistoon. Hakemuksessa on mainittava seuraavat asiat:

 • päiväys
 • hakijan nimi ja yhteystiedot (ml. sähköpostiosoite)
 • mitä opinto-oikeutta haetaan
 • millä perusteella
 • selvitys aiemmista opinnoista
 • antaako hakija luvan sähköiseen asiointiin. Asiointi tapahtuu hakemuksessa ilmoitetun sähköpostiosoitteen kautta.

Mukaan on liitettävä todistuskopio tai suoritusrekisteriote.

Hakuajat oppilastutkinnon ranskan kielen arvosanan tai aiempien ranskan opintojen perusteella tehtäviin valintoihin ovat 4.–16.8.2022 ja 17.–30.11.2022.

Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse alkusyksyn haussa 31.8. mennessä ja loppusyksyn haussa 15.12. mennessä.

 

Ilmoittautuminen ja opintomaksut, opiskeluoikeudet ja todistukset:

Koulutussihteeri Laura Al-Azzawi laura.al-azzawi(a)uef.fi, puh. 050 351 3290 (Laura sijaistaa koulutussihteeri Satu Maarit Huuskosta, satu.maarit.huuskonen@uef.fi, puh. 050 473 2831)

Opintojaksoihin ja opintokokonaisuuteen liittyvät kysymykset:

Suunnittelija Krista Sutinen, krista.sutinen@uef.fi, puh. 050 564 0498.