Hyppää pääsisältöön

Sähkökatkoihin varautuminen yliopistossa

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Oppimisella ei ole päätepistettä.

Avoin yo: Psykologian aineopinnot, verkko-opinnot, lv. 2022-2023

smart for good
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
5.8.2022 - 30.6.2023
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus, Monimuoto-opetus, Itseopiskelu
Hinta:
420 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina monimuoto-opintoina ja opinnot voi aloittaa milloin tahansa ympäri vuoden. Suoritustapoina ovat pääasiassa oppimistehtävät ja kirjatentit.

Psykologian aineopinnot (35 op) muodostuvat neljästä pakollisesta opintojaksosta (20 op) ja kolmesta valinnaisesta opintojaksosta (15 op).

Pakolliset opintojaksot 20 op:

FK00CP99 Sosiaalinen ihminen 5 op

FK00CQ12 Työhyvinvoinnin psykologia 5 op

FK00CQ03 Elämänkulun psykologia I: Perhe lapsen kasvuympäristönä 5 op

FK00CQ04 Persoonallisuuspsykologia II: Ihminen kehittyvänä toimijana 5 op

Valitse seuraavista 15 op:

FK00CQ10 Organisaatiopsykologia 5 op

FK00CQ00 Terveyspsykologia 5 op

FK00CQ13 Kognitiiviset prosessit 5 op

FK00CQ15 Riippuvuuskäyttäytymisen psykologia 5 op

FK00CQ18 Koulutuksen sosiaalipsykologia 5 op

 

Tutustu tästä psykologian koulutusalan käytäntöihin.

Huom! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille.  

Ohjeet: Katso tallenne opintojen aloittamisesta avoimessa yliopistossa (kesto n. 5 min).   

Vuoden 2023 alusta ilmoittautuminen tapahtuu uudessa Opintopolussa.

Aineopintojen aloittamisen lähtötasoksi vaaditaan psykologian perusopintokokonaisuuden suorittaminen vähintään arvosanalla 3/5 tai arvosanalla Hyväksytty, mikäli opiskelija pystyy osoittamaan HYV-arvosanan vastaavan vähintään arvosanaa 3/5.

Mikäli perusopinnot on suoritettu toisessa yliopistossa, tulee siitä toimittaa liite ilmoittautumisen yhteydessä.

 

 

Psykologian aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee psykologian eri osa-alueet ja niiden sovelluksia. Opiskelijalla on valmiudet psykologian alan kehityksen seuraamiseen ja alan tieteellisen ajattelun ymmärtämiseen.

35 opintopistettä

Opinnot tukevat monenlaisia työtehtäviä ja toimintaa arjen muuttuvissa toimintaympäristöissä. Opinnot sopivat kaikille alasta kiinnostuneille ja muiden opintojen tueksi.

Suurimmalle osalle opintojaksoista voi ilmoittautua 30.6.2023 saakka, jolloin opiskeluoikeusaika on voimassa 31.7.2023 saakka.

Poikkeuksena jaksot Kognitiiviset prosessit ja Koulutuksen sosiaalipsykologia, joiden ilmoittautumisaika on porrastettu.

Psykologian aineopintojen opintojaksoille osallistumisen edellytyksenä on vähintään arvosanalla 3/5 (hyvät tiedot) suoritetut psykologian perusopinnot.Mikäli perusopinnot on suoritettu toisessa yliopistossa, tulee siitä toimittaa liite ilmoittautumisen yhteydessä.

Mikäli perusopintojen arvosana on Hyväksytty, tulee opiskelijan osoittaa ilmoittautumisen yhteydessä, että Hyväksytty arvosana vastaa vähintään arvosanaa 3/5 (hyvät tiedot).  

Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Tarkemmat arviointikriteerit julkaistaan Moodlessa ja koulutusalan opinto-oppaan yleisteksteissä.

Suomi

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisen opintojaksojen hinta on 12€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2022-2023. 

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit. Opiskeluoikeusaika on voimassa 30.7.2023 saakka.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun. ​  

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla.

Yleinen opintojen suunnittelu, Ilmoittautumiset, maksut, opintosuoritukset, todistukset
Koulutussihteeri Kati Hietava
kati.hietava@uef.fi, 050 432 4797