Hyppää pääsisältöön

Never stop learning.

Avoin yo: Preventiivisen hoitotieteen opinnot: yhteisö- ja perhehoitotyö lv. 2022-2023

smart for good
Laajuus:
30 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Kuopio
Kategoria:
Sosiaali- ja terveysala
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus, Etäopetus
Hinta:
360 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Sisältö: Preventiivisen hoitotieteen yhteisö- ja perhehoitotyön opinnoissa opiskelijat kehittävät asiantuntijuuttaan näyttöön perustuvassa terveyden edistämisessä ja sen työmenetelmien sekä toimintamallien uudistamisessa yhteisö- ja perhehoitotyön näkökulmasta.

Opintoja voidaan hyödyntää terveyttä ja hyvinvointia edistävässä toiminnassa sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimintaympäristöissä. Opinnoissa käytetyt oppimistehtävät ovat käytännönläheisiä ja työelämälähtöisiä. Opinnoissa on olennaista terveyden edistämisen yhteiskunnallisen ja kansainvälisen kontekstin sekä kulttuuristen näkökohtien tunnistaminen.

Osaamistavoitteet: Preventiivisen hoitotieteen yhteisö- ja perhehoitotyön opinnot suorittanut opiskelija saa valmiuksia

 • arvioida kansallisia ja kansainvälisiä, ajankohtaisia terveyden edistämisen ja terveyspolitiikan linjauksia
 • toimia terveyden edistämisen moniammatillisissa työryhmissä
 • kehittää osaamistaan terveyden edistämisen etiikan lähtökohdista globaalit näkökohdat huomioiden
 • tunnistaa monikulttuurisuuden merkitys terveyden edistämisessä
 • kehittää taitojaan näyttöön perustuvassa terveyden edistämisessä

Opintokokonaisuus kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: digitalisaatio, etiikka, johtaminen ja kehittäminen, kansainvälisyys, kestävyys ja vastuullisuus, kriittinen ajattelu, oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen ja vuorovaikutus ja viestintä

Kohderyhmä: Hoitotieteen opinnot soveltuvat sekä tutkintotavoitteisille opiskelijoille että täydennyskoulutukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja asiantuntijoille. Preventiivisen hoitotieteen opintokokonaisuus on tarkoitettu avoimen yliopiston opiskelijoille. Opintokokonaisuuden yksittäisille opintojaksoille voivat ilmoittautua myös muut tutkinto-opiskelijat ja jatkuvan oppijan opinto-oikeudella opiskelevat. Nämä on kuvattu tarkemmin kunkin opintojakson omissa kuvauksissa. Tutkintotavoitteisesta opiskelusta kiinnostuneiden opiskelijoiden on mahdollista hakea Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen tutkinto-ohjelmiin (ks. Jatko-opintomahdollisuudet).

Jatko-opintomahdollisuudet:

Tutkintotavoitteisesta opiskelusta kiinnostuneiden opiskelijoiden on mahdollista hakea Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen opintoihin. Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen pääaineen tutkinto-opiskelijaksi voit hakea joko avoimen yliopiston opinnoilla tai valintakokeella. Avoimen yliopiston väylän hausta löydät lisätietoa verkkosivuiltamme.  Tarkemmat tiedot ja valintaperusteet julkaistaan erikseen opintopolussa. Tutustu myös opiskelijan mietteisiin hoitotieteen opinnoista.

Katso yleinen tallenne opintojen aloittamiseen avoimessa yliopistossa (kesto n. 5 min).

Opintokokonaisuuteen liittyvä neuvonta ja lisätiedot: Opintokokonaisuuksille on omat Moodle-ympäristöt, joihin on koottu tietoa opinnoista ja opintojaksoista, ja ne toimivat myös tiedotuskanavina opintoihin liittyvissä asioissa. Opintojen suunnitteluun ja aikataulutukseen saat apua oppiaineen suunnittelijalta ja koulutussihteeriltä (ks. yhteystiedot).

Sisältö: Preventiivisen hoitotieteen yhteisö- ja perhehoitotyön opinnoissa opiskelijat kehittävät asiantuntijuuttaan näyttöön perustuvassa terveyden edistämisessä ja sen työmenetelmien sekä toimintamallien uudistamisessa yhteisö- ja perhehoitotyön näkökulmasta. Opintoja voidaan hyödyntää terveyttä ja hyvinvointia edistävässä toiminnassa sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimintaympäristöissä. Opinnoissa käytetyt oppimistehtävät ovat käytännönläheisiä ja työelämälähtöisiä. Opinnoissa on olennaista terveyden edistämisen yhteiskunnallisen ja kansainvälisen kontekstin sekä kulttuuristen näkökohtien tunnistaminen.

Suoritustapa: verkko-opinnot

Huomioithan, että opintojaksot toteutuvat tiettyyn aikaan lukuvuoden aikana ja niissä on aikataulutettuja tehtäviä sekä pakollisia seminaaripäiviä (etäosallistuminen verkon välityksellä mahdollista). Tarkista opetuksen tarkemmat aikataulut ja ilmoittautumisajat yksittäisten opintojaksojen tiedoista jaksojen omilta sivuilta Itä-Suomen yliopiston nettisivuilla tai opintopolussa.

Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot: (linkkejä klikkaamalla siirryt Itä-Suomen yliopiston internet-sivulle)

Lisäksi suoritetaan toinen seuraavista:

Huom! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Suunnittele opintosi huolella. Saat aina apua opintojen suunnitteluun ja aikataulutukseen oppiaineen suunnittelijalta ja koulutussihteeriltä (ks. yhteystiedot).

Katso yleinen tallenne opintojen aloittamiseen avoimessa yliopistossa (kesto n. 5 min).

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa valmiudet:

 • arvioida kansallisia ja kansainvälisiä, ajankohtaisia terveyden edistämisen ja terveyspolitiikan linjauksia
 • toimia terveyden edistämisen moniammatillisissa työryhmissä
 • kehittää osaamistaan terveyden edistämisen etiikan lähtökohdista globaalit näkökohdat huomioiden
 • tunnistaa monikulttuurisuuden merkitys terveyden edistämisessä
 • kehittää taitojaan näyttöön perustuvassa terveyden edistämisessä
 • osallistua terveyden edistämistä ja terveyspolitiikkaa koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun

Opinnot soveltuvat terveydenhuollon ammattihenkilöille ja terveyden edistämisen tehtävissä toimiville ja niihin tähtääville. Opinnot soveltuvat erinomaisesti myös tutkintotavoitteisille opiskelijoille osaksi avoimen väylän opintoja Itä-Suomen yliopistoon (pääaine hoitotiede, preventiivisen hoitotieteen suuntautumisvaihtoehto). Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen pääaineen tutkinto-opiskelijaksi voit hakea joko avoimen yliopiston opinnoilla tai valintakokeella. Avoimen yliopiston väylän hausta löydät lisätietoa verkkosivuiltamme. 

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen pääaineen tutkinto-opiskelijaksi voit hakea joko avoimen yliopiston opinnoilla tai valintakokeella. Avoimen yliopiston väylän hausta löydät lisätietoa verkkosivuiltamme. 

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisten opintojaksojen hinta on 12 € /opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2022-2023.
Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot.
Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä; katso yhteystiedot alla.

Ajankohdasta riippumaton

Opetusaika on yksittäisten opintojaksojen opetusaika. Opintoihin tulee ilmoittautua erikseen kullekin opintojaksolle. Huomioithan, että opintojaksot toteutuvat tiettyyn aikaan ja niissä on aikataulutettuja tehtäviä. Tarkista ilmoittautumisajat yksittäisten opintojaksojen tiedoista.


Opinnot toteutetaan verkko-opintoina, jotka ovat suoritettavissa täysin etäopiskeluna. Opintojaksot toteutuvat kerran lukuvuodessa ja opinnoissa eteneminen edellyttää säännöllistä opiskelua; opintojaksot voivat sisältää viikkotasolla aikataulutettuja tehtävänpalautuksia, verkkokeskusteluja tai aikataulutettuja verkkotenttejä. Opintojaksoilla voi olla myös tiettyyn aikaan läsnäoloa oppimisympäristössä vaativaa opiskelua (esim. seminaarityöskentelyä), kts. opintojaksojen tarkat tiedot. Läsnäoloa verkossa vaativa opetus toteutetaan klo 8-16 aikana. Opinnot soveltuvat suoritettavaksi töiden ohella. Yhteisö- ja perhehoitotyön opinnot voi suorittaa esimerkiksi 1 tai 1,5 vuoden aikana.


Suomi

Ei sähköistä ilmoittautumista

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Opintokokonaisuuksiin ei voi ilmoittautua. Mikäli sinulla on kysyttävää ilmoittautumiseen tai opintomaksun suorittamiseen liittyen, ota yhteyttä koulutussihteeriin (ks. yhteystiedot alla).