Hyppää pääsisältöön

Sähkökatkoihin varautuminen yliopistossa

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Oppimisella ei ole päätepistettä.

Avoin yo: Ortodoksisen teologian aineopinnot, lv. 2022-2023, monimuoto-opinnot

smart for good
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
6.8.2022 - 30.6.2023
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Teologia ja filosofia, Juridiikka ja yhteiskunta, Historia ja kulttuuri
Toteutusmuoto:
Monimuoto-opetus, Itseopiskelu
Hinta:
420 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Teologian opiskelu tapahtuu monimuoto-opintoina ja opinnot voit aloittaa joustavasti Sinulle sopivana ajankohtana. Opiskelun tukena toimii Moodle-oppimisympäristö, josta löytyy ohjeistus oppimistehtävien tekemiseksi, lähdemateriaalia sekä uutiset-palsta, jossa tiedotamme opintoihin liittyvistä asioista. Opintojaksojen suoritustapoja ovat joko oppimistehtävät, verkkotentit, sähköiset exam-tentit tai luennot tehtävineen ja kuulusteluineen. Tukea itsenäiseen opiskeluun tuovat mm. vapaaehtoiset tuutor-tapaamiset, joihin voit osallistua Zoom-välitteisesti omalta kotikoneelta. Opintoihin liittyvä kirjallisuus tulee hankkia itse. Kirjallisuustiedot löytyvät kunkin opintojakson kuvaustietojen alta.

ORTTEOS22 Ortodoksisen teologian aineopinnot 35 op

2400BP56 Vanhan testamentin tutkimus 4 op 
2400BV36  Raamatuntutkimuksen metodit ja tekstianalyysi sivuaineopiskelijoille 2 op
2400BP58 Raamatuntuntemus 1 op
2400BQ76 Ortodoksisuus Karjalassa ja Suomessa 3 op (tai Suomen kirkkohistoria 3 op)
2400BQ78 Johdatus ortodoksisuuteen ja Venäjän kirkon historiaan 4 op
2400BQ84 Patristiikka 3 op
2400BQ82 Ikoniteologia 2 op
2400BQ86 Etiikka ja asketiikka 2 op 
2400BQ90 Pastoraaliteologia 2 op 
2400BQ92 Uskonnonpedagogiikka ja homiletiikka 5 op
2400BQ94 Varhaiskristillinen kausi ja Bysantti 3 op
2400BP92 Maailman uskonnot 4 op

Huom! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille.  

Ohjeet: Katso tallenne opintojen aloittamisesta avoimessa yliopistossa (kesto n. 5 min).  

Vuoden 2023 alusta ilmoittautuminen tapahtuu uudessa Opintopolussa. Opintojaksot lisätään sinne syksyn aikana. 

Teologian sivuaineopinnot rakentavat pohjaa teologian opinnoille ja tutkimukselle perehdyttämällä opiskelijan teologiaan tieteenä.

Teologiset aineopinnot suoritettuaan opiskelija  

  • ymmärtää miten uskontoa, etenkin kristinuskoa tutkitaan akateemisten menetelmien avulla 
  • osaa kuvata ortodoksisen teologian eri alueiden ja oppiaineiden keskeiset tutkimuskohteet, kysymyksenasettelun ja menetelmät 
  • osaa hyödyntää niiden avulla saavutettuja olennaisia tutkimustuloksia kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen, koulun ja muun yhteiskunnan puitteissa.  

Geneeriset taidot: Oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen, kriittinen ajattelu, vuorovaikutus ja viestintä

35 opintopistettä

Opinnot soveltuvat kaikille teologiasta ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille. Teologia on hyvä sivuaine moneen tutkintoon ja opinnot soveltuvat myös tutkintotavoitteisesti suoritettavaksi. Opettajakoulutuksen omaaville aineopinnot (60 op) tuottavat pätevyyden toimia uskonnonopettajana.

Syyslukukaudella alkavaan opetukseen ilmoittautuminen alkaa 9.8.2022 klo 9.00. Tämän jälkeen opintojakoille voi ilmoittautua pääsääntöisesti 30.6.2023 saakka.

Opiskeluoikeusaika on voimassa 30.7.2023 saakka.

 

 

Ortodoksisen teologian perusopinnot 25 op

Huom! Mikäli opiskelet tutkintotavoitteisesti tai aiot hakea korvaavuuksia aiemmilla opinnoilla, huomioi mahdolliset vanhenemissäännöt ja arvosanakriteerit. Opiskelijavalinnan kriteerit löydät Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilta:

Ahot-ohjeet löydät Itä-Suomen yliopiston Filosofisen tiedekunnan opinto-oppaasta: https://kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/opinto-oppaat/

Avoimen yliopiston väylästä Itä-Suomen yliopistossa löydät tietoa tältä verkkosivulta: https://www.uef.fi/fi/avoimen-yliopiston-vayla-tutkinto-opiskelijaksi

Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Tarkemmat arviointikriteerit julkaistaan Moodlessa ja koulutusalan opinto-oppaan yleisteksteissä.

Suomi

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisen opintojaksojen hinta on 12€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2022-2023. 

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit. Opiskeluoikeusaika on voimassa 30.7.2023 saakka.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun. ​  

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla. 

Koulutussihteeri Jasmin Sokkanen, jasmin.sokkanen@uef.fi p. 050 521 4913

Lisätietoja teologian opinnoista löydät verkkosivuiltamme: https://www.uef.fi/fi/avoin-yliopisto-teologian-opinnot