Hyppää pääsisältöön

Sähkökatkoihin varautuminen yliopistossa

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Oppimisella ei ole päätepistettä.

Avoin yo: Oppiminen, kehitys ja hyvinvointi, lv 2022-2023

smart for good
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
-
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus, Monimuoto-opetus, Itseopiskelu
Hinta:
-
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opintojakso koostuu yhteisestä osasta ( 3 op ) ja koulutusaloittain eritytyvästä osasta ( 2 op ). Molempiin osioihin ilmoittaudutaan erikseen. Koulutuskohtainen osa suositellaan suoritettavan samanaikaisesti yhteisen osan kanssa. 

Sisältö:

Yhteinen osa (3 op)

 • Kasvatus-ja kehityspsykologian ja oppimisen psykologian peruskäsitteet. Ihmisen luontaisen kehityksen kaari ja elämänkaari. Ajattelu, motivaatio, oppiminen ja hyvinvointi. Tunnesäätely, stressiaktivoituminen ja kehollisuus. Vuorovaikutus ja oppiminen kasvun ja kehityksen näkökulmista.

Koulutuskohtainen osa, varhaiskasvatus (2 op)

 • Kasvatus-ja kehityspsykologian ja oppimisen psykologian peruskäsitteet. Ihmisen luontaisen kehityksen kaari ja elämänkaari. Ajattelu, motivaatio, oppiminen ja hyvinvointi. Tunnesäätely, stressiaktivoituminen ja kehollisuus. Vuorovaikutus ja oppiminen kasvun ja kehityksen näkökulmista. Sisältöteemoja tarkastellaan kasvun, kehityksen ja opettajuuden näkökulmasta.

Koulutuskohtainen osa, (kasvatus-ja aikuiskasvatustiede) (2 op)

 • Kasvatus-ja kehityspsykologian ja oppimisen psykologian peruskäsitteet, ilmiöt ja tutkimus yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen näkökulmasta.

Suoritustapa:

Yhteinen osa (3 op)

 • Luennot 24 t (luennot striimataan ja niistä saatavilla myös tallenteet) ja verkkotentti 2 t. Itsenäinen työskentely 55 t.
 • Toteutusaika: Syys-tai kevätlukukausi. 

Koulutuskohtainen osa, varhaiskasvatus (2 op)

 • Suoritustapa 1, lähiopetus (syyslukukausi): Koulutusaloittain järjestettävät aikataulutetut ohjatut opintopiirit 7 kertaa, joista kuusi kertaa opettajan ohjaamana ja yksi kerta opintopiiriryhmän itsenäisenä kokoontumisena 14 t, ryhmäesseen kirjoittaminen 20 t, itsenäinen työskentely 20 t.
 • Suoritustapa 2, verkko-opinnot (kevätlukukausi): Verkko-opintopiiri 14 t, ryhmäesseen kirjoittaminen 20 t, itsenäinen työskentely 20 t.
 • Opintojakso suositellaan suoritettavan samanaikaisesti Oppiminen, kehitys ja hyvinvointi-opintojakson yhteisen osan kanssa.

Koulutuskohtainen osa, (kasvatus-ja aikuiskasvatustiede) (2 op)

 • Verkko-opintopiirissä tehtävä opintopiiriraportti 20 t; opintopiiriraporttien vertaisarviointi 2 t; itsenäinen työskentely 32 t.
 • Materiaalit, ohjeet ja opintopiiriraporttien vertaisarviointialue on opintojakson verkkoympäristössä. Opintopiiriryhmät voivat työskennellä joko verkossa etänä tai halutessaan myös lähi-tai hybrid-tapaamisten avulla.
 • Opintojakson voi suorittaa joko syys-tai kevätlukukaudella.
 • Opintojakso tulee suorittaa joko samanaikaisesti Oppiminen, kehitys ja hyvinvointi, yhteinen osa -opintojakson kanssa tai sen jälkeen.

Oppimateriaalit:

Yhteinen osa (3 op)

Tentittävä kirjallisuus:

 • Nurmi J., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L & Ruoppila, I. (2014) (tai myöhempi painos). Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Salmela-Aro K. (toim.) (2018) Motivaatio ja oppiminen. Jyväskylä: PS-kustannus.

Koulutuskohtainen osa, (varhaiskasvatus) (2 op)

 • Opintopiireissä jaettavat varhaiskasvatukseen liittyvät tieteelliset artikkelit.

Koulutuskohtainen osa, (kasvatus-ja aikuiskasvatustiede) (2 op)

Opintopiirityöskentelyssä käytettävä oheismateriaali:

 • Kallio, K. (toim., 2016). Ajattelun kehitys aikuisuudessa. Kohti moninäkökulmaisuutta. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura.
 • Verkkoympäristössä mainitut kasvatustieteelliset artikkelit. 

 

Lue ilmoittautumisohjeet Hakeminen-välilehdeltä tai katso tallenne opintojen aloittamiseen: Ohjeita opiskeluun  

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

•ymmärtää ihmisen lajityypillisen yksilökehityksen ja toiminnan reunaehdot
•tunnistaa ihmisen kehityksen ja kulttuurin yhteen kietoutumisen yksilön kasvuprosessissa
•ymmärtää kannustamisen ja huomioon ottavan vuorovaikutuksen merkityksen kehityksessä, oppimisessa ja hyvinvoinnissa
•osaa tunnistaa vuorovaikutusta ja hyvinvointia vahvistavia tai vaarantavia tekijöitä sekä yksilöissä että ympäristössä 

 

 

5 opintopistettä

Opinnot sopivat oppimisen, kasvun ja kehityksen perusteista ja oppimiskäsityksistä kiinnostuneille.

Yhteinen osa: opintojakson kuvaus ja aikataulu Peppi-järjestelmässä
Opintojakson suorittaminen luento-opetukseen osallistuen ja verkkotenttinä on mahdollista syyslukukaudella 6.9.-13.12.2022, verkkotentti 27.10 klo 14-16, uusintaverkkotentti 13.12. klo 10-12. llmoittautuminen on avoinna 2.9.2022 saakka. 
Kevätlukukaudella opintojakson suorittaminen on mahdollista luentotallenteiden avulla ja verkkotenttinä. Kevätlukukaudella tenttimahdollisuus 28.2.2023, uusintapäivä 31.3.2023, ilmoittautuminen on avoinna 27.1.2023 saakka. (huom aikaa jatkettu aiemmin ilmoitetusta)

Koulutuskohtainen osa, (varhaiskasvatus): kuvaus ja aikataulu Peppi-järjestelmässä
Opintojakso suoritetaan opintopiirinä lähiopetuksessa Joensuun kampuksella syyslukukaudella 15.09.2022 - 9.11.2022, ilmoittautuminen on avoinna 6.9.2022 saakka. 
Opintojakson voi suorittaa verkko-opintopiirinä kevätlukukaudella 2023 aikavälillä 9.1.2023 - 31.03.2023, ilmoittautuminen on avoinna alkaen 21.11.2022 -1.1.2023 saakka.

Koulutuskohtainen osa, (kasvatus- ja aikuiskasvatustiede): kuvaus ja aikataulu Peppi-järjestelmässä
Opintojakso suoritetaan verkko-opintopiirinä syyslukukaudella 12.9. - 15.11.2022. Alkuinfo 12.9. klo 9-11, Ilmoittautuminen  on avoinna 4.9.2022 saakka.
Opintojakson voi suorittaa verkko-opintopiirinä myös kevätlukukaudella 11.1.-15.3.2023. Alkuinfo 11.1.2023,  ilmoittautuminen on avoinna alkaen 21.11.2022 - 3.1.2023 saakka.

 Koulutuskohtainen osa suositellaan suoritettavan samanaikaisesti yhteisen osan kanssa. 

Yhteinen osa: Verkkotentti 0-5 . Tentissä arvioidaan luentojen ja kirjallisuuden muodostama kokonaisuus, jossa molemmat on suoritettava hyväksytysti. Myös mahdollinen uusintatentti on suoritettava molempien osien kokonaisuutena.

Koulutuskohtainen osa, varhaiskasvatus: 
Suoritustapa 1: Aktiivinen osallistuminen opintopiirityöskentelyyn hyväksytty -hylätty, ryhmäessee hyväksytty -hylätty.
Suoritustapa 2: Verkko-opintopiiri hyväksytty -hylätty, ryhmäessee hyväksytty -hylätty.

Koulutuskohtainen osa, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede: Opintopiiriraportti: 0-5.

Suomi

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille (yhteiseen osaan ja koulutuskohtaiseen osaan ilmoittaudutaan erikseen). Yksittäisen opintojaksojen hinta on 12€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2022-2023.  

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen syys- tai kevätlukukauden opetuksen ja tentit. Jos opintojakson opetukseen voi ilmoittautua jatkuvasti, opiskeluoikeusaika on 1.8. - 30.7. 

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun. ​  

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla. 

Koulutussihteeri Iina Airaksinen, iina.airaksinen@uef.fi, puh.050 464 9747

Vuoden 2023 alusta ilmoittautuminen tapahtuu uudessa Opintopolussa.

Ilmoittautumisohje:  
 
I Ilmoittautumaan pääset sivun oikeassa laidassa olevasta "Täytä hakulomake"-linkistä. Siirryt ilmoittautumispalveluun, jossa opintojakso on valmiiksi valittuna. Voit halutessasi lisätä ostoskoriin myös muita opintojaksoja, ennen kuin jatkat ilmoittautumaan. 

II Maksa opinnot. Saat sähköpostiisi maksulinkin. Maksamalla vahvistat ilmoittautumisen. Maksulinkki on aktiivinen 24 tuntia. Maksun jälkeen saat kaksi erillistä vahvistusviestiä, yksi ilmoittautumispalvelusta ja toinen Paytrail-palvelusta. 

III Ohjeet opintojen aloittamiseen tulevat sähköpostiisi seitsemän päivän kuluessa ilmoittautumisesta. Jos sinulla ei ole aiempaa UEF-tunnusta, saat tämän viestin jälkeen myös yliopiston käyttäjähallinnasta UEF-tunnuksen aktivointiohjeet. Tunnuksesi saa käyttöoikeudet opinto-oikeuden alkaessa.  

Mikäli et saa maksulinkkiä tai muita viestejä, tarkista sähköpostisi roskapostikansio.   

IV Ilmoittautumispalvelun lähettämä automaattinen viesti sisältää myös linkin opintojen aloitusohjeisiin. Tutustu ohjeisiin huolellisesti.  

 

Katso tallenne opintojen aloittamiseen: Ohjeita opiskeluun.