Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Oppimisella ei ole päätepistettä.

Avoin yo: Mediakasvatuksen opintokokonaisuus, monimuoto-opinnot, lv. 2022-2023

smart for good
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
9.8.2022 - 29.7.2023
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Teologia ja filosofia, Juridiikka ja yhteiskunta, Historia ja kulttuuri
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus, Monimuoto-opetus, Itseopiskelu
Hinta:
-
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Mediakasvatuksen opintokokonaisuus vastaa opetustehtävissä toimivien kasvaviin tarpeisiin:

  • jatkuvasti päivittää pedagogisessa työssä hyödynnettävää media- ja teknologiaosaamistaan,
  • vahvistaa omaa medialukutaitoaan ja
  • syventää ymmärrystään median roolista nyky-yhteiskunnassa ja ihmisten arjessa.

Monitieteisen opintokokonaisuuden tavoitteena on kouluttaa opetustyön ammattilaisista muutoksen asiantuntijoita, jotka ymmärtävät laajasti digitalisoituvan maailman ajankohtaisia ilmiöitä, uhkia ja mahdollisuuksia sekä pystyvät hyödyntämään tätä tietoutta mediataitojen
opetuksessa erilaisissa opetuskonteksteissa. Opintojaksoilla perehdytään niin mediakasvatuksen keskeisimpiin käsitteisiin ja tavoitteisiin, kuin myös median merkityksiin ja rooleihin opetuksessa, oppimisessa, yhteiskunnassa sekä yksilöiden hyvinvoinnissa. Opinnoissa perehdytään teoriaa ja käytäntöä yhdistäen digitaaliteknologian sekä erilaisten mediasisältöjen ja -materiaalien vastuulliseen hyödyntämiseen mediakasvatuksessa.

Opintokokonaisuuden järjestävät Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan humanistinen osasto sekä soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto.

Mediakasvatuksen opinnot koostuvat kuudesta erillisestä 5 op:n opintojaksosta, joista opiskelija suorittaa 25 op:n opintokokonaisuuteen viisi (5):

2310512 Mediakasvatuksen kirjatentti 5 op opetustarjonnassa syys- ja kevätlukukaudella.
2126144 Mediasisältöjen analyysi 5 op opetustarjonnassa syys- ja kevätlukukaudella
2126146 Mediateknologian kulttuurinen tutkimus 5 op opetustarjonnassa syys- ja kevätlukukaudella
2126220 Kriittinen medialukutaito ja -sisältöjen analyysi 5 op Syksy: kiintiö ja kevät: Opintojaksolla 10 opiskelijan kiintiö.
2310513 Johdatus mediakasvatukseen ja digihyvinvointiin 5 op Syksystä kevääseen, ilmoittautuminen syksyllä. Opintojaksolla 10 opiskelijan kiintiö. 
2310514 Mediataidot digitaalisissa oppimisympäristöissä 5 op Syksystä kevääseen, ilmoittautuminen syksyllä. Opintojaksolla 10 opiskelijan kiintiö. 

Suoritustavat:

Opintojaksot sisältävät monimuotoisia suoritustapoja (kirjatentti, verkkokurssi, esseetehtävät, kontaktiopetus, etäopetus, harjoitustehtävät). Opintokokonaisuus on pääosin suoritettavissa verkko-opintoina ja kirjatentteinä. Kontaktiopetuksen läsnäolovaade mahdollinen.

Opinnot on integroitu yliopiston perus- eli tutkinto-opetukseen. Opinnot ovat aikataulutettuja. Osan opintojaksoista voi suorittaa molempina lukukausina, osan vain syyslukukaudella, osan vain kevätlukukaudella.

Tutustu mediakasvatuksen opintokokonaisuuteen ja opintojaksoihin Peppi-oppaassa (HUOM. aukeaa uuteen välilehteen). Löydät Pepistä myös opintojaksojen aikataulut. Vaihtamalla "Ajoitus lukuvuosittain"-valikosta "Ajoitus lukukausittain"-valinnan, näet opintojaksojen ajoittumisen lukuvuoteen.

Kolmessa opintojaksoissa on rajoitettu opiskelijamäärää, ja silloin opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Osa opintojaksoista sisältyy myös Mediakulttuurin ja viestinnän perusopintoihin, jakson voi kiinnittää vain yhteen opintokokonaisuuteen, korvaavia suoritustapoja ei ole.

Katso tallenne opintojen aloittamisesta avoimessa yliopistossa (kesto n. 5 min).

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kriittisen lukutaidon merkityksen, osaa analysoida kriittisesti erilaisia mediasisältöjä keskeisimpien kulttuurintutkimuksessa käytettyjen analyysityökalujen ja menetelmien avulla ja osaa viedä oppimaansa erilaisiin mediataitoja tukeviin opetuskonteksteihin
  • ymmärtää mediataitojen merkityksen media-aineistojen tuottamisessa, vastaanottamisessa ja tulkinnassa
  • osaa hyödyntää mediaa sekä digitaalista teknologiaa pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla vastuulliset ja lainsäädännölliset näkökulmat huomioiden
  • ymmärtää mediakulttuurin, digitaalisten ympäristöjen ja teknologioiden haasteet ja mahdollisuudet opetuksessa, oppimisessa, yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa sekä yksilöiden arjessa ja hyvinvoinnissa
  • ymmärtää medioiden ja digiteknologioiden taustatekijöitä ja mekanismeja, jotka muokkaavat ihmisten maailmankuvaa.
25 opintopistettä

Erityisesti mediakasvatuksesta kiinnostuneille työelämässä toimiville opettajille.

Opinnot on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana (jos mahtuu haluamilleen kiintiöopintojaksoille).

Opintojaksot on aikataulutettu periodeittain (periodit 1 ja 2 syyslukukaudella, 3 ja 4 kevätlukukaudella).

Löydät Peppi-oppaasta opintojaksojen aikataulut.

 

Humanististen oppiaineiden Kysy opinnoista-tuokio pidetään ke 31.8. klo 16:30-17:30 Teamsissä. Voit tuokiossa kysyä opintoihin liittyviä kysymyksiä. Käymme tuokiossa myös avoimen yliopiston opintojen aloitukseen liittyviä teemoja. Liity tapaamiseen tästä linkistä. Tervetuloa mukaan!

Opintojaksoittain 0-5 tai hyv-hyl.

Suomi

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisen opintojaksojen hinta on 12€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2022-2023.  

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit. Jos opintojakson opetukseen voi ilmoittautua jatkuvasti, opiskeluoikeusaika on 1.8. - 30.7. 

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun. ​  

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla. 

Jos ilmoittautumasi opetusryhmä on täynnä, etkä mahdu opetukseen mukaan, sinulle palautetaan opintomaksu.

 

Katso ilmoittautumisohjeet.

Katso tallenne opintojen aloittamiseen: Ohjeita opiskeluun.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen hinnastoon sekä maksu-ja perumisehtoihin.

 

Vuoden 2023 alusta ilmoittautuminen tapahtuu uudessa Opintopolussa.

Ilmoittautumisohje:  
 
I Ilmoittautumaan pääset sivun oikeassa laidassa olevasta "Täytä hakulomake"-linkistä. Siirryt ilmoittautumispalveluun, jossa opintojakso on valmiiksi valittuna. Voit halutessasi lisätä ostoskoriin myös muita opintojaksoja, ennen kuin jatkat ilmoittautumaan. 

II Maksa opinnot. Saat sähköpostiisi maksulinkin. Maksamalla vahvistat ilmoittautumisen. Maksulinkki on aktiivinen 24 tuntia. Maksun jälkeen saat kaksi erillistä vahvistusviestiä, yksi ilmoittautumispalvelusta ja toinen Paytrail-palvelusta. 

III Ohjeet opintojen aloittamiseen tulevat sähköpostiisi seitsemän päivän kuluessa ilmoittautumisesta. Jos sinulla ei ole aiempaa UEF-tunnusta, saat tämän viestin jälkeen myös yliopiston käyttäjähallinnasta UEF-tunnuksen aktivointiohjeet. Tunnuksesi saa käyttöoikeudet opinto-oikeuden alkaessa.  

Mikäli et saa maksulinkkiä tai muita viestejä, tarkista sähköpostisi roskapostikansio.   

IV Ilmoittautumispalvelun lähettämä automaattinen viesti sisältää myös linkin opintojen aloitusohjeisiin. Tutustu ohjeisiin huolellisesti.  

 

Ilmoittautuminen ja opintomaksut:

Koulutussihteeri Iina Airaksinen, iina.airaksinen@uef.fi, puh. 050 464 9747

Opintojaksoihin ja opintokokonaisuuteen liittyvät kysymykset:

Suunnittelija Krista Sutinen, krista.sutinen@uef.fi, puh. 050 564 0498.