Hyppää pääsisältöön

Sähkökatkoihin varautuminen yliopistossa

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Oppimisella ei ole päätepistettä.

Avoin yo: Maantieteiden ja ympäristöpolitiikan perusopinnot, lv. 2022-2023

smart for good
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
9.8.2022 - 19.6.2023
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Ympäristö- ja luonnontieteet, Sosiaali- ja terveysala, Juridiikka ja yhteiskunta
Toteutusmuoto:
Monimuoto-opetus, Lähiopetus, Itseopiskelu
Hinta:
300 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat maantieteen ja ympäristöpolitiikan yhteiset perusopinnot tutkinto-opiskelijoiden aikataulujen ja suoritustapojen mukaisesti. Suorittamistapoja ovat mm. kontaktiopetus, luennot, harjoitukset, seminaarit sekä luento- ja kirjallisuustentit. 

Opintokokonaisuus (25 op) koostuu seuraavista opintojaksoista:

5116112 Maantieteiden perusteet, 5 op (7.9.-28.10.2022, monimuoto-opinnot)
5119117 Ympäristöpolitiikan perusteet, 3 op (15.9.-27.10.2022 + tentti 1.11.-31.3. välillä, monimuoto-opinnot)
5119118 Ympäristöpolitiikan perusteet, harjoitukset, 2 op (15.9.-9.11.2022, monimuoto-opinnot)
5116107 Ihminen ja ympäristö, 5 op (10.1.-15.3.2023, monimuoto-opinnot)
5116105 Kehityskriisi ja globalisaatio, 2 op (9.1.-13.3.2023, monimuoto-opinnot)
5119119 Kansainvälinen ympäristöpolitiikka, 3 op (30.1.-28.3.2023, monimuoto-opinnot)
5116106 Geoinformatiikan ja kartografian perusteet, 5 op (10.1.-16.2.2023, lähiopetus)


HUOM! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Opintokokonaisuuteen ei voi ilmoittautua.
Kevään opintojaksoille ilmoittautuminen alkaa 21.11.2022 klo 9:00.

Maantieteiden ja ympäristöpolitiikan perusopintoja yhdistää luonnon ja yhteiskunnan välisten suhteiden moninäkökulmainen tarkastelu. 

Maantieteen opiskelun tavoitteena on laaja-alainen maantieteen eri osa-alueiden tuntemus ja maantieteellisen ajattelun taito. Tarkasteltavat aiheet vaihtelevat aluepolitiikasta ympäristöongelmiin, ihmisen ja luonnon suhteista yhteiskunnan sosiaalisiin, taloudellisiin ja poliittisiin kysymyksiin. Ympäristöpolitiikka tarjoaa laaja-alaista yhteiskuntatieteellistä osaamista ympäristöalan ja kestävän kehityksen tehtäviin. Tarkastelussa mm. talouden ja ympäristön suhde, ilmastopolitiikka, luonnonvarojen käytön kestävyys, yritysten yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen kestävyys.

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

  • hallitsee peruskäsitteet ja osaa niitä hyödyntäen muodostaa tieteellisiä näkökulmia
  • on omaksunut sekä käsitteellisiä että käytännöllisiä välineitä eritellä maailmankuvaa, luonnonprosesseja, ympäristöongelmia sekä paikallisia ja globaaleja vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteita
  • omaa käsityksen maantieteen ja ympäristöpolitiikan opintojen luonteesta, sekä alan työllistymismahdollisuuksista ja uravaihtoehdoista
  • osaa perustason kartografisten ja paikkatietomenetelmien avulla käsitellä spatiaalista aineistoa ja visualisoida saamiaan tuloksia
  • on tutustunut Itä-Suomen yliopistossa tehtävään maantieteelliseen ja ympäristöpoliittiseen tutkimukseen
  • on saanut valmiudet jatkaa opinnoissaan aineopintotasolle
25 opintopistettä

Oppiaineesta kiinnostuneet, uuden opetettavan aineen tarvitsevat/haluvat opettajat (edellyttää perus- ja aineopintoja), väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi hakevat.

Lv. 2022-2023. Opintojaksojen tarkemmat kuvaukset ja aikataulut löytyvät Pepistä

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintoja tutkinto-opiskelijoiden aikataulujen ja suoritustapojen mukaisesti.

Syksyn 2022 opintojaksoille ilmoittautuminen avautuu 9.8.2022 klo 9:00.
Kevään 2023 opintojaksoille ilmoittautuminen avautuu 21.11.2022 klo 9:00.
Varmista tarkat hakuajat opintojaksokohtaisista tiedoista.

Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Suomi

Ilmoittaudu yksittäisille opintojasoille.
Yksittäisen opintojakson hinta on 12€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2022-2023.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit. 

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla. 

Vuoden 2023 alusta siirrymme uuteen Opintopolkuun. Opintojaksot lisätään sinne syksyn aikana. 

 

Katso yleinen tallenne opintojen aloittamiseen avoimessa yliopistossa (kesto n. 5 min).

Syksyllä järjestetään kaksi Avoimen yliopiston yleistä infoa verkossa, ti 9.8.2022 ja ke 17.8.2022, klo 17-18. Infojen aiheena on opintojen aloittaminen ja opiskelu avoimessa yliopistossa.

 

Ilmoittautumisen jälkeen:

1) Saat opintomaksun maksulinkin sähköpostitse. Sinulla on 24 tuntia aikaa suorittaa opintomaksu sähköpostissa olevan linkin kautta. Jos linkki ehtii vanhentua, ilmoittaudu uudelleen.

2) Maksun jälkeen saat sähköpostitse automaattisen maksuvahvistuksen onnistuneesta opintomaksusta. Tämän jälkeen koulutussihteeri viimeistelee opiskeluoikeuden ja toimittaa sinulle opintojakson aloitusohjeet erillisessä sähköpostiviestissä. Opiskeluoikeutesi viimeistellään 7 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta.
Luethan ohjeen huolella, jotta pääset aloittamaan opinnot heti opintojakson alkaessa.

3) Aktivoi UEF-tunnus. Ohjeet löydät koulutussihteerin toimittamasta aloitusohjeesta.

4) Liity avoimen yliopiston maantieteiden ja ympäristöpolitiikan opiskelijoille tarkoitettuun Moodle -verkko-oppimisympäristöön. Löydät kurssiavaimen opintojen aloitusohjeesta. Moodlesta löydät opintoihin liittyvää tietoa ja sitä kautta tiedotamme opiskeluusi liittyvistä ajankohtaisista ja tärkeistä asioista. 

5) Perehdy Digistarttiin, joka helpottaa tutustumistasi Itä-Suomen yliopiston digitaalisiin opiskeluympäristöihin ja työkaluihin. 91% Digistartin suorittaneista on kokenut sen hyödylliseksi. Ohjeet löydät Moodlesta. 

Mikäli et saa viestejä sähköpostiisi, niin tarkistathan myös roskapostin.

 

Koulutussihteeri Krista Reiman, krista.reiman@uef.fi, puh. 050 471 8694

 Itä-Suomen yliopiston avoin yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset opinto-ohjauspalvelut. Lue lisää: Opinto-ohjaus ja opintojen suunnittelu (uef.fi)

Aikaisempien opintojen perusteella on mahdollisuus hakea väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta. Lisätietoa: Avoimen yliopiston väylä tutkinto-opiskelijaksi | Itä-Suomen yliopisto (uef.fi)