Hyppää pääsisältöön

Sähkökatkoihin varautuminen yliopistossa

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Oppimisella ei ole päätepistettä.

Avoin yo: Kiertotalous yhteiskunnallisena muutoksena, MOOC

smart for good
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
-
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Ympäristö- ja luonnontieteet, Sosiaali- ja terveysala, Juridiikka ja yhteiskunta
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus, Itseopiskelu
Hinta:
36 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Kurssilla tarkastellaan kiertotaloutta koko yhteiskuntaa läpileikkaavana muutoksena. Kurssi tarjoaa katsauksen kiertotalouden sosiaalisiin, poliittisiin ja oikeudellisiin edellytyksiin ja vaikutuksiin. Kurssi on yhteiskuntatieteellisesti monialainen ja tarjoaa näkökulmia kiertotalouteen ympäristöpolitiikan, -oikeuden ja maantieteen kautta. Kurssin eri osioiden kautta tarkastellaan kiertotalouteen liitettyjä muutostavoitteita eri toimijoiden, tuotannonalojen, yhteiskuntavastuun ja lainsäädännön näkökulmasta.

Kurssilla käsiteltäviä pääteemoja ovat muun muassa:

  • Kiertotalouden ratkaisuja luonnonvarojen ylikulutuksen haasteeseen
  • Kiertotalouden edellyttämä yhteiskunnallinen muutos ja muutoksen ohjaaminen
  • Kiertotalouden sosiaaliset ja kulttuuriset ulottuvuudet
  • Kiertotalous alueellisena ilmiönä
  • Kiertotalous ajankohtaisten esimerkkisektorien kautta

Suoritustavat: Kurssi toteutetaan verkkokurssina. Kurssin suoritus edellyttää kurssilla annettujen tehtävien hyväksyttävää suoritusta. Tehtävät ovat kurssin eri osioihin liittyviä itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä. Kurssin oppimismateriaaleina toimivat verkkokurssin materiaalit ja muut kurssialustalla annetut materiaalit. Kurssi ei sisällä suoria luentoja.

Opintojakson suoritusaika on rajallinen. Jakso etenee aikataulun mukaan ja kurssisuoritukseen kuuluu tehtävien palautuksia usempaan välideadlineen mennessä. Opiskelijan tulee kirjautua kurssin DigiCampus-ympäristöön heti jakson alussa. 

MOOC -osion suoritettuaan opiskelijalla on mahdollista täydentää kiertotalouden osaamista 2 op laajuisella esseellä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa tarkastella kiertotaloutta yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta
  • osaa soveltaa yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa käytettyjä käsitteitä ja teorioita kiertotalouden tarkasteluun
  • ymmärtää kiertotalouden lähtökohtia ja kiertotalouteen liittyvän yhteiskunnallisen muutoksen eri ulottuvuuksia ja toimijoita.
3 opintopistettä

Oppiaineesta ja kiertotaloudesta kiinnostuneet, ympäristöpolitiikan aineopintoja suorittavat. Kurssille voivat osallistua kaikki opiskelijat alasta riippumatta, kurssi ei vaadi aikaisempaa taustaa yhteiskuntatieteellisistä opinnoista.

Opintojakso toteutetaan syyslukukaudella 3.10.-27.11.2022 ja kevätkaudella 27.3.-19.5.2023. Opintojakson tarkemmat tiedot ja aikataulut löytyvät Pepin opinto-oppaasta.

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintoja tutkinto-opiskelijoiden aikataulujen ja suoritustapojen mukaisesti.

Syksyn toteutukseen ilmoittautuminen alkaa 9.8.2022 klo 9:00 ja päättyy 27.9.2022 klo 23:59.
Kevään toteutukseen ilmoittautuminen alkaa 21.11.2022 klo 9:00 ja päättyy 21.3.2023 klo 23:59.

Suoritukset arvioidaan asteikolla 0-5.

Suomi
Englanti

Yksittäisen opintojakson hinta on 12€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2022-2023.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit. 

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun. ​  

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla. 

Vuoden 2023 alusta siirrymme uuteen Opintopolkuun. Opintojaksot lisätään sinne syksyn aikana. 

 

Katso yleinen tallenne opintojen aloittamiseen avoimessa yliopistossa (kesto n. 5 min).

Syksyllä järjestetään kaksi Avoimen yliopiston yleistä infoa verkossa, ti 9.8.2022 ja ke 17.8.2022, klo 17-18. Infojen aiheena on opintojen aloittaminen ja opiskelu avoimessa yliopistossa.

 

Ilmoittautumisen jälkeen:

1) Saat opintomaksun maksulinkin sähköpostitse. Sinulla on 24 tuntia aikaa suorittaa opintomaksu sähköpostissa olevan linkin kautta. Jos linkki ehtii vanhentua, ilmoittaudu uudelleen.

2) Maksun jälkeen saat sähköpostitse automaattisen maksuvahvistuksen onnistuneesta opintomaksusta. Tämän jälkeen koulutussihteeri viimeistelee opiskeluoikeuden ja toimittaa sinulle opintojakson aloitusohjeet erillisessä sähköpostiviestissä. Opiskeluoikeutesi viimeistellään 7 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta.
Luethan ohjeen huolella, jotta pääset aloittamaan opinnot heti opintojakson alkaessa.

3) Aktivoi UEF-tunnus. Ohjeet löydät koulutussihteerin toimittamasta aloitusohjeesta.

4) Liity avoimen yliopiston maantieteiden ja ympäristöpolitiikan opiskelijoille tarkoitettuun Moodle -verkko-oppimisympäristöön. Löydät kurssiavaimen opintojen aloitusohjeesta. Moodlesta löydät opintoihin liittyvää tietoa ja sitä kautta tiedotamme opiskeluusi liittyvistä ajankohtaisista ja tärkeistä asioista. 

5) Perehdy Digistarttiin, joka helpottaa tutustumistasi Itä-Suomen yliopiston digitaalisiin opiskeluympäristöihin ja työkaluihin. 91% Digistartin suorittaneista on kokenut sen hyödylliseksi. Ohjeet löydät Moodlesta. 

Mikäli et saa viestejä sähköpostiisi, niin tarkistathan myös roskapostin.

 

Lisätietoja:

Kurssin sisällöstä tai suorittamisesta: yliopisto-opettaja Jukka Sihvonen, jukka.sihvonen@uef.fi

Avoimen yliopiston ilmoittautumisasiat: koulutussihteeri Krista Reiman, krista.reiman@uef.fi

 


Tämä opintojakso kuuluu sekä Ympäristöpolitiikan aineopintoihin, että Kestävä liiketoiminta ja yhteiskunta -opintokokonaisuuteen.

 


Itä-Suomen yliopiston avoin yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset opinto-ohjauspalvelut. Lue lisää: Opinto-ohjaus ja opintojen suunnittelu (uef.fi)