Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Oppimisella ei ole päätepistettä.

Avoin yo: Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus (painotuksena kasvatus- ja aikuiskasvatustiede) 25 op, lv. 2022-2023, monimuoto-opinnot

smart for good
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
5.8.2022 - 29.7.2023
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus, Monimuoto-opetus, Itseopiskelu
Hinta:
-
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opintokokonaisuuden sisältö muodostuu kasvatustieteiden yleisistä yhteisistä perusteista, lisäksi niihin perehdytään myös oman koulutusalan näkökulmasta. Opinnoissa kasvatustieteitä ja omaa koulutusalaa tarkastellaan kasvatuksen historiallisista ja filosofisista sekä yhteiskunnallisista näkökulmista. Lisäksi mukana on eri ikävaiheet kattavia yksilönkehityksen ja elämänkulun sekä kasvatus-ja kehityspsykologian ja oppimispsykologian perusteita. Lopuksi perehdytään oman koulutusalan toimintakenttiin ja työkäytäntöihin.

Kokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista (linkki vie jatkuvan oppimisen koulutushakuun ko jakson sivulle):

Opintokokonaisuus sisältää opintojaksoittain määriteltyjä erilaisia suoritustapoja: verkkotyöskentelyä, opintopiirejä, oppimistehtäviä, kirjallisuustenttejä verkossa tai sähköisenä tenttinä. Opintojaksot on aikataulutettu, eivätkä sisällä pakollista lähiopetusta.

Opinnot on aikataulutettu ja integroitu yliopiston perus- eli tutkinto-opetukseen. Osan opintojaksoista voi suorittaa molempina lukukausina, osan vain syyslukukaudella, osan vain kevätlukukaudella.
Ennen ilmoittautumista tutustu huolella opintojaksojen sisältöihin, suoritustapoihin ja aikatauluihin ja etenkin opiskelijaksi ilmoittautumisaikaan - voit katsoa opintoja myös Peppi-oppaasta. Huomioi opetuksen kellonajat - ja opetukseen osallistuminen, myös etäopetuksessa!
Lue ilmoittautumisohjeet Hakeminen-välilehdeltä sekä katso video: Ohjeita opiskeluun avoimessa yliopistossa

Opiskelijaksi ilmoittautumisen voi tehdä jatkuvan oppimisen koulutushaun kautta haetulla opintojakson sivulla (linkit edellä) tai opintopolku.fi-palvelussa opintojakson omalla sivulla.

OHJEISTUS OPINTOJEN SUORITTAMIS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTYKSEEN

Opinnoissa ei ole määrättyä suorittamisjärjestystä kokonaisuustasolla, mutta yksittäisten jaksojen kohdalla osien välillä joissakin on, yhteinen osa tulee suorittaan ensin tai viimeistään samaan aikaan kuin koulutuskohtainen osa. Johdatus kasvatustieteisiin-osat on hyvä johdanto, mutta opinnot voi aloittaa ja suorittaa myös aikataulullisista syistä eri järjestyksessä. Jos opiskelija haluaa suorittaa lukuvuodessa esim seuraavan kevään yhteishakua varten, kannattaa suorittaa ensin syksyllä Johdatus kasvatustieteisiin molemmat osat, Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet-jakson molemmat osat, päällekkäin edellisten kanssa tai Oppiminen, kehitys ja hyvinvointi- jakson yhteinen osa.  Kevätlukukaudelle jää suoritettavaksi Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet-jakson molemmat osat, Toimijana kasvatusalalla ja Oppiminen, kehitys ja hyvinvointi- jakson koulutuskohtainen osa.

Jos opiskelija hakee uudessa avoimen yliopiston väylässä esim luokanopettajakoulutukseen, opinnoista tulee olla kokonaisuusmerkintä 2.5.2023. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että viimeisimmät suoritukset on palautettu tms huhtikuun alkuun mennessä. Opintojaksojen aikataulut ja suorittaminen molempina lukukausina menevät hyvin paljon päällekkäin, ja suosittelemme huolellista harkintaa tähän kiireelliseen tahtiin ryhtymisessä.

Jos opiskelija ei aio hakea yhteishaussa, eikä opinnoilla ole niin kiire, voi aikataulua väljentää ja suorittaa osan jaksoista syksyllä 2023.

 

Opiskelija ymmärtää aikuiskasvatustieteen ja yleisen kasvatustieteen ominaispiirteitä sekä tunnistaa joitakin niiden keskeisimpiä sisältö- ja sovellusaloja sekä toimintakonteksteja. Hänellä on alustava käsitys niiden tavoista käsitteellistää kasvun ja oppimisen ilmiöitä sekä tutkimustavoista. Opiskelija on motivoitunut valitsemansa tieteenalan opinnoista ja osoittaa halua osaamisensa kehittämiseen.

 

25 opintopistettä

Opinnot sopivat koulutuksen kehittämisen, suunnittelun, hallinnon, arvioinnin sekä henkilöstön kehittämisen asiantuntijatehtävissä toimiville ammatillisen osaamisen täydentäjille ja ko tehtäviin suuntautuville sekä kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteeseen suuntautuneet perusopinnot tarjoavat hyvän mahdollisuuden hakeutua tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylän kautta Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutusohjelmaan ks https://www.uef.fi/fi/avoimen-yliopiston-vayla-tutkinto-opiskelijaksi

Opintojaksot ovat aikataulutettuja. Opiskelijaksi ilmoittautuminen päättyy reilua viikkoa ennen opetuksen alkua.  Katso opiskelijaksi ilmoittautumisajan kesto opintojakson omalta sivulta kohdasta Opetuksen aika ja paikka, myös opetuksen aikataulut ja kellonajat, jos etäopetuksessa edellytetään osallistumista. Opetukset käynnistyvät syyskuun alussa, kevätlukukauden osalta tammikuun alussa. 

Verkko-opetuksen ja -työskentelyn sekä opintojen suorittamisen tukena toteutuspaikkana toimii Moodle-verkko-oppimisympäristöt osoitteessa elearn.uef.fi
Opintoihin voi sisältyä osallistumista edellyttäviä ja aikataulutettuja verkkoluentoja, -keskusteluita ja -ryhmätöitä erilaisilla verkkopohjaisilla alustoilla ja järjestelmillä, esim Teams, Zoom.

 

Jos olet suorittanut Itä-Suomen yliopistossa erityispedagogiikan perusopinnot lv 2018- voimaantulleen opetussuunnitelman mukaisesti , ota yhteyttä suunnittelijaan tai koulutussihteeriin ennen ilmoittautumista.

Huomioi, että kiireellisenä ajankohtana esim lukukauden alussa, opintojen aloitusvaiheessa ja yhteishakuaikoina erilaisten aiempien opintojen perusteella tehtävien "hopsausten", suoritettavien opintojen määrittelyn käsittelyaika voi venyä, joka kuukauden mittaiseksi.

Opintojaksojen suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty / 0–5. Opintokokonaisuuden suoritus arvioidaan opintojaksojen opintopistemäärillä painotetun keskiarvon perusteella.

Suomi

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisen opintojaksojen hinta on 12€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2022-2023.  

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit. Jos opintojakson opetukseen voi ilmoittautua jatkuvasti, opiskeluoikeusaika on 1.8. - 30.7. 

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun. ​  

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla. 

Lue ilmoittautumisohjeet hakeminen-välilehdeltä.

Opintomaksut ja opinto-oikeus:

Koulutussihteeri Iina Airaksinen, iina.airaksinen@uef.fi, puh.050 464 9747 

Tervetuloa kuuntelemaan kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopintojen esittelyinfoa tiistaina 23.8.2022 klo 17-18 Teams-yhteydellä
Infoa ei tallenneta.

Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston kasvatusalan opiskelijoille ja opinnoista kiinnostuneille on perustettu oma Facebook–ryhmä:  UEFAvoin yliopisto - kasvatusalan opinnot
Liity ryhmään ja tule keskustelemaan sekä jakamaan kokemuksiasi avoimen yliopiston erityispedagogiikan, kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen sekä opetushallinnon opinnoista. Facebook -ryhmän tarkoituksena on tarjota mahdollisuus vertaistuelle ja kokemuksien vaihtamiselle. Ryhmään ovat tervetulleita myös opettajat, yhteistyöoppilaitosten henkilökunta ja tuutorit. Ryhmä ei ole kuitenkaan virallinen opetuksen, sisältöjen tai aikataulujen tiedotuspaikka.