Hyppää pääsisältöön

Never stop learning.

Avoin yo: Kasvatus- ja koulutusalan johtaminen, perusopinnot, lv 2022-2023

smart for good
Laajuus:
25 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu
Kategoria:
-
Toteutusmuoto:
Itsenäinen opiskelu, Monimuoto, Lähiopetus
Hinta:
300 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opinnot on aikataulutettu ja integroitu yliopiston perus- eli tutkinto-opetukseen - voit katsoa opintoja myös Peppi-oppaasta

Huomioi opetuksen kellonajat - ja opetukseen osallistuminen, myös etäopetuksessa!


Kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen keskinäinen suoritusjärjestys on vapaa, mutta opiskelijaa suositellaan aloittamaan opinnot Johtajuusidentiteetti -opintojaksolla (aloitus syyskuussa tai tammikuussa)


Johtajuusidentiteetti-opintojakso käynnistyy ensimmäisen kerran heti syyskuun alussa seminaarilla, ja opiskelija reflektoi ja rakentaa identiteettiään ja johtamisfilosofiaansa vuorovaikutuksessa koko lukuvuoden ajan huhtikuun lopussa olevaan päätösseminaariin saakka. Heille, jotka eivät ehdi mukaan syyskuussa, aloitusmahdollisuus on myös tammikuussa, opintojakson päättyessä joulukuussa. Osan jaksoista (Johtamisen perusteet 6 op, Henkilöstöjohtaminen ja johtajuus 6 op) voi suorittaa vaihtoehtoisesti molempina lukukausina, jakson Kasvatus-ja koulutusyhteisöjen pedagoginen johtaminen 5 op vain syyslukukaudella, ja Lainsäädäntö, hallinto ja johtaminen 2 op sekä Arviointi kehittämisen tukena 5 op vain kevätlukukaudella.

Opiskelijaksi ilmoittautumisen voi tehdä jatkuvan oppimisen koulutushaun kautta haetulla opintojakson sivulla (linkit edellä) tai opintopolku.fi-palvelussa opintojakson omalla sivulla. Katso tallenne opintojen aloittamiseen: Ohjeita opiskeluun

LISÄTIETOJA: Rehtorin kelpoisuuden tuottavat, aiemmat Opetushallinnon perusopinnot 25 op poistuvat tarjonnastamme uusille opiskelijoille 1.8.2022 alkaen. Aiemmin kokonaisuuden aloittaneet ja valtaosin opintojaksot suorittaneet voivat kuitenkin täydentää kokonaisuuden valmiiksi siirtymäajan lv 22-23 aikana niiden jaksojen osalta, joita tarjonnassa on. Kaikkia valinnaisia ei ole enää tarjolla. Yksittäiset jaksot löytyvät vain opintojakson oman opintokokonaisuuden (esim Yleishallinto-oikeus ja Virkamiesoikeus Hallinto-oikeuden perusopinnoissa) yhteydestä, Opetushallinnon perusopintokokonaisuuden sivua ei Opintopolku.fi-palvelussa enää ole.
Opetushallinnon ja Kasvatus- ja koulutusalan johtamisen opintokokonaisuuksien kesken ei ole vastaavuutta. Kesken jääneitä Opetushallinnon perusopintoja ei voi täydentää uusilla Kasvatus- ja koulutusalan johtamisen opinnoilla.

Kasvatus-ja koulutusalan johtamisen perusopinnot suorittanut opiskelija:

-tuntee johtamisen yksilöllisiä ja yhteisöllisiä tekijöitä sekä kulttuurisia ja yhteiskunnallisia yhteyksiä

-osaa tarkastella ja arvioida johtamista teoreettisesti, käsitteellisesti ja systeemisesti

-on saanut valmiuksia opetussuunnitelmatyön, arvioinnin ja kehittämisen johtamiseen pedagogisen laadun parantamiseksi

-on vahvistanut ja monipuolistanut ammatillista johtajuusidentiteettiään ja osaa arvioida ja kehittää osaamistaan

-(GT: johtaminen ja kehittäminen, oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen)

Opintokokonaisuus on suunnattu erityisesti opettajaksi opiskeleville ja se antaa valmiuksia varhaiskasvatuksen, esi-ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen johtamistehtävissä toimimiseen.

Ajankohdasta riippumaton
Päivä- ja iltaopetus

Syyslukukaudella alkavaan (kasvatusalan) opetukseen ilmoittautuminen alkaen 5.8.2022 klo 9.00.

Mahdollinen lähiopetus tapahtuu Joensuussa. Huomioi opintojaksojen kohdalta Pepin linkkien avulla opintojaksojen ilmoittautumisajat, opetuksen aikataulut ja kellonajat - opetukseen tulee osallistua etäopetuksessakin.
Osallistumisvelvoitteisen opetuksen mm seminaarit, myös etäosallistuen läsnäolovelvoite 80 %

Lukuvuonna 2022-2023 opinnot pystyy suorittamaan etänä, opintojaksojen Johtajuusidentiteetti 1 op sekä Lainsäädäntö, hallinto ja johtaminen 2 op  opetukseen (luennot, seminaarit) on mahdollista osallistua etänä. Toki tulee huomioida, että opetus ei ole ilta-aikaan/viikonloppuna vaan yliopiston perusopetuksen osalta enemmän päivä- , iltapäivä-aikaan.

Verkko-opetuksen ja -työskentelyn sekä opintojen suorittamisen tukena ja toteutuspaikkana toimivat Moodle-verkko-oppimisympäristö http://moodle.uef.fi ja uusi Moodle osoitteessa https://elearn.uef.fi/

Opintoihin voi sisältyä osallistumista edellyttäviä ja aikataulutettuja verkkoluentoja, -keskusteluita ja -ryhmätöitä erilaisilla alustoilla ja järjestelmillä, esim Teams, Zoom.

Suomi

Opintojen taso:
Perusopinnot

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisen opintojaksojen hinta on 12€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2022-2023.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit. Jos opintojakson opetukseen voi ilmoittautua jatkuvasti, opiskeluoikeusaika on 1.8. - 30.7. 

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun. ​  

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla.