Hyppää pääsisältöön
Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Avoin yo: Kansanterveystieteen perusopinnot, verkko-opinnot, lv 2022-2023

smart for good
Laajuus:
25 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Sosiaali- ja terveysala, Ravitsemus ja lääkeala
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus, Lähiopetus
Hinta:
300 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Yleistietoa opinnoista: Kansanterveystieteen perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, jolloin voit opiskella joustavasti etänä esim. työn ohessa. Kansanterveystieteen perusopinnot 25 op vähintään keskiarvolla hyvät tiedot (3/5) antavat hakukelpoisuuden Itä-Suomen yliopiston Terveyden edistämisen kandidaatin- ja maisterintutkintoon avoimen väylän haussa. Kansanterveystieteen perusopintojen lisäksi valintamenettelyyn kuuluu kaikille pakollinen valintakoe. Terveyden edistämisen kandidaatintutkinto sisältää etä- ja verkko-opintoja, jolloin opinnot soveltuvat työn ohessa opiskeleville.

Sisältö: Kansanterveystiede on oppiaine, joka tarkastelee väestön terveyteen vaikuttavia tekijöitä sekä väestön terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi ja parantamiseksi toteuttavia toimenpiteitä. Kansanterveystiede tutkii terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä käyttäen apunaan lääketieteen menetelmien lisäksi myös yhteiskuntatieteiden ja ravitsemustieteiden menetelmiä. Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on professori Jussi Kauhanen.

Kansanterveystieteen perusopintoihin 25 op kuuluu viisi jaksoa. Opintojaksojen Moodle-ympäristöön tulee kirjautua heti jakson alkaessa.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista: 

TL00CM84 Kansanterveystieteen perusteet MOOC 5 op (15.9.-15.11.2022 TAI 15.2.-14.4.2023)
TL00CM80 Terveyspolitiikan perusteet 5 op (9.1.-30.3.2023, kontaktiopetus verkossa 13.1.2023 klo 12.00-14.00; 15.2.2023 klo 13.00-17.00 ja 30.3.2023 klo 12.00-19.00) 
TL00CO34 Väestön terveyden edistämisen näkökulmia I 5 op (1.11.2022-19.1.2023)
TL00CO35 Väestön terveyden edistämisen näkökulmia II 5 op (20.1.-20.3.2023)
TLC00CC78 Ravitsemustieteen perusteet 5 op (1.9.-21.10.2022 TAI 9.1.-17.3.2023)

Suoritustapa: Verkko-opinnot.

Huom! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille.   

Katso tallenne opintojen aloittamisesta avoimessa yliopistossa (kesto n. 5 min).   

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

  • osaa muodostaa käsityksen kansanterveystieteestä tieteenalana
  • perehtyy kansanterveyteen, kansanterveyteen vaikuttaviin tekijöihin ja kansanterveyden kehitykseen Suomessa ja maailmalla
  • tuntee väestön terveyteen vaikuttavia tekijöitä
  • osaa kuvata terveyspolitiikan osa-alueita ja tunnistaa sen laaja-alaisuuden
  • tunnistaa ja ymmärtää epidemiologian terveystieteellisen tutkimuksen metodina ja hallitsee peruskäsitteet
  • tunnistaa terveyden kannalta kestävän kehityksen periaatteet

Opinnot soveltuvat kaikille väestön terveydestä ja terveyden edistämisestä kiinnostuneille ja tutkintotavoitteisille opiskelijoille.

Opetusaika on yksittäisten opintojaksojen opetusaika. Tarkista ilmoittautumisajat yksittäisten opintojaksojen tiedoista.

Opintokokonaisuuden suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Opintojaksojen tarkemmat arviointikriteerit julkaistaan Moodlessa.

Suomi

lmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisen opintojaksojen hinta on 12€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2022-2023.   

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit. 

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.     

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla. 

Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostiisi viestin, joka sisältää opintomaksun maksulinkin, jolla maksaen vahvistat ilmoittautumisen. Ohjeet opintojen aloittamiseen tulevat sähköpostiisi seitsemän päivän kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli et saa viestejä, tarkistathan sähköpostisi roskapostikansion. 

Koulutussihteeri Jonna Issakainen, jonna.issakainen@uef.fi, +358 50 5651760