Hyppää pääsisältöön
Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Avoin yo: Kansanterveystieteen aineopinnot, lv 2022-2023, verkko-opinnot

smart for good
Laajuus:
35 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Sosiaali- ja terveysala, Ravitsemus ja lääkeala
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus, Monimuoto
Hinta:
420 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Kansanterveystiede on oppiaine, joka tarkastelee väestön terveyteen vaikuttavia tekijöitä sekä väestön terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi ja parantamiseksi toteuttavia toimenpiteitä. Kansanterveystiede tutkii terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä käyttäen apunaan lääketieteen menetelmien lisäksi myös yhteiskuntatieteiden ja ravitsemustieteiden menetelmiä. Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on professori Jussi Kauhanen.

Kansanterveystieteen aineopinnot koostuvat kymmenestä (10) opintojaksosta, jotka voi opiskella kokonaan etänä ja verkko-opintoina omalta kotipaikkakunnalta käsin. Katso yksittäisten opintojaksojen tarkemmat tiedot alla näkyvistä linkeistä.

4450354 Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 6 op (19.9.-1.11.2022, monimuoto-opetus (tentti: 1.11.2022 ja uusintatentti 8.12.2022)
4450515 Ehkäisevä terveydenhuolto 5 op (12.1.-29.4.2023)
4455501 Results and experiences of community intervention programmes 2 op (1.8.2022-31.7.2023., voi suorittaa haluamanaan ajankohtana)
4460744 Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet 4 op (15.09.2022 - 31.12.2022 TAI 16.1.-30.4.2023)
4450342 Sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä 5 op (4.10.-9.12.2022, kontaktiopetus verkossa 6.10. ja 8.12.)
4460731 Ravitsemus- ja elintavat (24.10.2022 - 14.12.2022 TAI 20.03.2023 - 31.05.2023 Opintojakson Moodleen tulee kirjautua heti jakson alkaessa.)
4450516 Työterveyshuolto 2 op (1.8.2022-31.7.2023., voi suorittaa haluamanaan ajankohtana)
4450325 Terveyden edistämistä ohjaava lainsäädäntö 3 op (1.8.2022-31.7.2023, voi suorittaa haluamanaan ajankohtana)
4427519 Irti tupakasta -moniammatillisesti 2 op (7.10.-4.11.2022, kontaktiopetus verkossa 4.11.2022 klo 12.00-16.00)
TT00CX82 Epidemioiden jäljitys MOOC 1 op (3.10.2022-31.7.2023)

Suoritustapa: Verkko-opinnot.

Huom! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille.   

Katso tallenne opintojen aloittamisesta avoimessa yliopistossa (kesto n. 5 min).   

Opinnot tuovat kansanterveystieteen alaa tutuksi sekä tieteenalana että oppiaineena. Opinnoissa perehdytään kansanterveystieteen eri osa-alueisiin, kuten suomalaisen väestön terveyteen ja globaaliin terveyteen, terveyden edistämiseen, tutkimusmenetelmiin sekä yhteisöinterventiohin.

Opiskelija

  • tunnistaa terveyden edistämisen laajan toimintakentän
  • osaa muodostaa käsityksen kansanterveystieteestä tieteenalana
  • perehtyy kansanterveyteen, kansanterveyteen vaikuttaviin tekijöihin ja kansanterveyden kehitykseen Suomessa ja maailmalla
  • tuntee väestön terveyteen vaikuttavia tekijöitä
  • osaa kuvata terveyspolitiikan osa-alueita ja tunnistaa sen laaja-alaisuuden
  • tunnistaa ja ymmärtää epidemiologian terveystieteellisen tutkimuksen metodina ja hallitsee peruskäsitteet
  • tunnistaa terveyden kannalta kestävän kehityksen periaatteet.

Opinnot soveltuvat kaikille väestön terveydestä ja terveyden edistämisestä kiinnostuneille ja tutkintotavoitteisille opiskelijoille. Kansanterveystieteen perusopintojen 25 op opiskelu vähintään hyvin tiedoin (keskiarvo 3/5) antaa hakukelpoisuuden Itä-Suomen yliopiston Terveyden edistämisen kandidaatin- ja maisterintutkintoon avoimen väylän haussa. Kansanterveystieteen perus- ja aineopinnot 60 op sisältyvät Terveyden edistämisen kandidaatintutkintoon.

Opetusaika on yksittäisten opintojaksojen opetusaika. Tarkista ilmoittautumisajat yksittäisten opintojaksojen tiedoista.

Opintojaksojen tarkemmat arviointikriteerit julkaistaan yksittäisten jaksojen tiedoissa sekä Moodlessa.

Suomi

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisen opintojaksojen hinta on 12€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2022-2023.   

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit. 

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.     

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla. 

Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostiisi viestin, joka sisältää opintomaksun maksulinkin, jolla maksaen vahvistat ilmoittautumisen. Ohjeet opintojen aloittamiseen tulevat sähköpostiisi seitsemän päivän kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli et saa viestejä, tarkistathan sähköpostisi roskapostikansion. 

Koulutussihteeri Jonna Issakainen, jonna.issakainen@uef.fi, +358 50 565 1760.