Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Oppimisella ei ole päätepistettä.

Avoin yo: Johdatus Python ohjelmointiin (Kuopio)

smart for good
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
-
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Ympäristö- ja luonnontieteet
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
60 € (alv 0%)

Johdatus ohjelmointiin käyttäen Python-ohjelmointikieltä. Ohjelmointi prosessina, ohjelmiin perehtyminen, perusohjausrakenteet (peräkkäisyys, ehto, valinta) käyttötarkoituksineen, syöttö, tulostus ja tiedostonkäsittely, muuttujat ja niiden käyttötavat, muuttujien roolit, merkkijonot, listat, sanakirjat, modulaarisuuden idea ja hyödyntäminen funktioilla, olio ja periytyminen, yksinkertainen graafinen käyttöliittymä, dokumentointi ja testaus.

Suoritustapa: Verkkotehtävät

Toteutustapa: Verkko-opintoina MOOCissa, lukuvuosi 2021-2022.

Kirjallisuus: Verkkomateriaali. Oheismateriaalina: Jussi Kasurinen: Python ohjelmointiopas; Tony Gaddis: Starting out with Python, Pearson 2009 tai uudempi painos.

Kirjallisuuden hankinta-/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Katso yleinen tallenne opintojen aloittamiseen avoimessa yliopistossa (kesto n. 6 min).

Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opiskelija osaa ratkaista helppoja ongelmia ja toteuttaa ongelmaa vastaavan ohjelman Python-kielellä. Hän tietää mitä asioita kuuluu ohjelmointiprosessiin. Hän tuntee ohjelmoinnin peruskäsitteet ja perusrakenteet (peräkkäisyys, ehto- ja toistorakenteet) sekä yksinkertaisia tietorakenteita (lista ja sanakirja). Hän tuntee olion käsitteen ja osaa tehdä yksinkertaisia olioita. Hän osaa tehdä ohjelmaan yksinkertaisen graafisen käyttöliittymän. Hän tietää milloin mitäkin rakennetta kannattaa käyttää ja osaa rakenteiden käytön Python-kielellä. Hän tietää ohjelmien dokumentoinnin periaatteet ja osaa dokumentoida omia ohjelmiaan. Hän pystyy perehtymään toisten kirjoittamiin ohjelmiin, osaa tehdä niihin muutoksia sekä testata niitä. Hän osaa etsiä, tunnistaa ja korjata ohjelmointivirheitä. Hän tunnistaa eri ohjelmointikielten syntaktisia eroja.

5 opintopistettä

Aika: Lukuvuosi 2021-2022.

Opettaja: Erkki Pesonen

Ilmoittautuminen alkaa ke 15.12.2021 klo 9.00 ja päättyy ma 20.6.2022 klo 23.30.

Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Suomi

Yksittäisen opintojaksojen hinta on 12 € /opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2021-2022. 

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä; katso yhteystiedot alla.  

Avoimen yliopiston väylä TKT-tutkinto-opiskelijaksi:
1. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella valitaan enintään 5 hakijaa, jotka ovat suorittaneet vähintään tietojenkäsittelytieteen perusopinnot. Perusopintojen laajuus tulee olla vähintään 25 op ja ne tulee olla suoritettu siten, että niiden opintopisteillä painotettu keskiarvo on vähintään arvosana hyvä (3/5). Hakija toimittaa motivaatiokirjeen, jossa esittää perustelut motivaatiostaan koulutukseen hakeutumiseen.  Jos hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, laitetaan hakijat paremmuusjärjestykseen opintopisteillä painotetun keskiarvon mukaan.

2.Toisen asteen tutkinnon suorittaneet (esim. lukiolaiset): Aiempien opintojen perusteella valitaan viisi ensimmäistä korkeakouluopiskelupaikkaa hakevaa, jotka ovat suorittaneet avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoja vähintään 15 op: Johdatus tietojenkäsittelyyn 5 op, Johdatus Python

Yhteyshenkilöt: Suunnittelija Olli Toivanen p. 050 536 0052, olli.toivanen@uef.fi ja koulutussihteeri Helka Pukarinen p. 040 355 3934, helka.pukarinen@uef.fi

Suunnittelija

Profiilikuva: Olli Toivanen

Toivanen, Olli

Suunnittelija