Hyppää pääsisältöön

Sähkökatkoihin varautuminen yliopistossa

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Oppimisella ei ole päätepistettä.

Avoin yo: Johdatus Python ohjelmointiin (Joensuu)

smart for good
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
-
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Ympäristö- ja luonnontieteet
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
60 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Johdatus ohjelmointiin käyttäen Python-ohjelmointikieltä. Ohjelmointi prosessina, ohjelmiin perehtyminen, perusohjausrakenteet (peräkkäisyys, ehto, valinta) käyttötarkoituksineen, syöttö, tulostus ja tiedostonkäsittely, muuttujat ja niiden käyttötavat, muuttujien roolit, merkkijonot, listat, sanakirjat, modulaarisuuden idea ja hyödyntäminen funktioilla, olio ja periytyminen, yksinkertainen graafinen käyttöliittymä, dokumentointi ja testaus.

Suoritustapa: Verkkotehtävät vapaalla aikataululla.

Toteutustapa: Verkko-opintoina MOOCissa, lukuvuosi 2022-2023.

Kirjallisuus: Verkkomateriaali. Oheismateriaalina: Jussi Kasurinen: Python ohjelmointiopas; Tony Gaddis: Starting out with Python, Pearson 2009 tai uudempi painos.

Kirjallisuuden hankinta-/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun. Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opinnot ovat syksyn 2022 ajan maksuttomia. Toisen asteen opiskelijat voivat suorittaa kurssin osissa 2op+3op.

Opiskelija osaa ratkaista helppoja ongelmia ja toteuttaa ongelmaa vastaavan ohjelman Python-kielellä. Hän tietää mitä asioita kuuluu ohjelmointiprosessiin. Hän tuntee ohjelmoinnin peruskäsitteet ja perusrakenteet (peräkkäisyys, ehto- ja toistorakenteet) sekä yksinkertaisia tietorakenteita (lista ja sanakirja). Hän tuntee olion käsitteen ja osaa tehdä yksinkertaisia olioita. Hän osaa tehdä ohjelmaan yksinkertaisen graafisen käyttöliittymän. Hän tietää milloin mitäkin rakennetta kannattaa käyttää ja osaa rakenteiden käytön Python-kielellä. Hän tietää ohjelmien dokumentoinnin periaatteet ja osaa dokumentoida omia ohjelmiaan. Hän pystyy perehtymään toisten kirjoittamiin ohjelmiin, osaa tehdä niihin muutoksia sekä testata niitä. Hän osaa etsiä, tunnistaa ja korjata ohjelmointivirheitä. Hän tunnistaa eri ohjelmointikielten syntaktisia eroja.

5 opintopistettä

Kaikki ohjelmoinnista kiinnostuneet tai ohjelmointitaitoja työssään tarviavat; lukiolaiset.

Aika: Lukuvuosi 2022-2023.

Opettaja: Erkki Pesonen

Ilmoittautuminen alkaa ke 17.8.2022 klo 9.00 ja päättyy ma 26.6.2023 klo 15.00.

Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Suomi

Yksittäisen opintojakson hinta on 12 € / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2022 - 2023.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla.

Avoimen yliopiston väylä TKT-tutkinto-opiskelijaksi:
1. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella valitaan enintään 5 hakijaa, jotka ovat suorittaneet vähintään tietojenkäsittelytieteen perusopinnot. Perusopintojen laajuus tulee olla vähintään 25 op ja ne tulee olla suoritettu siten, että niiden opintopisteillä painotettu keskiarvo on vähintään arvosana hyvä (3/5). Hakija toimittaa motivaatiokirjeen, jossa esittää perustelut motivaatiostaan koulutukseen hakeutumiseen.  Jos hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, laitetaan hakijat paremmuusjärjestykseen opintopisteillä painotetun keskiarvon mukaan.

2.Toisen asteen tutkinnon suorittaneet (esim. lukiolaiset): Aiempien opintojen perusteella valitaan viisi ensimmäistä korkeakouluopiskelupaikkaa hakevaa, jotka ovat suorittaneet avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoja vähintään 15 op: Johdatus tietojenkäsittelyyn 5 op, Johdatus Python ohjelmointiin 5 op, Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia 5 op.

Yhteyshenkilöt: Suunnittelija Olli Toivanen p. 050 536 0052, olli.toivanen@uef.fi ja koulutussihteeri Helka Pukarinen p. 040 355 3934, helka.pukarinen@uef.fi