Hyppää pääsisältöön

Sähkökatkoihin varautuminen yliopistossa

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Oppimisella ei ole päätepistettä.

Avoin yo: Johdatus kestävän tulevaisuuden opintoihin, B-osa

smart for good
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
21.11.2022 - 13.3.2023
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
-
Toteutusmuoto:
Monimuoto-opetus, Lähiopetus
Hinta:
24 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Kurssilla on luentoja ympäristöteemoista eri tieteenalojen edustajien esitteleminä. Teemojen käsittelyssä korostuu kestävyysnäkökulma. Teemat voivat vaihtua vuosittain, mutta niitä ovat esimerkiksi: ympäristöoikeudenmukaisuus, ilmasto, luonnon monimuotoisuus, ruoka, vesi, teknologiat, ympäristökulttuurit ja aistittu luonto. Kurssilla opiskelijat laativat monitieteisen ryhmätehtävän, jossa harjoitellaan kysymyksenasettelua ja tiedonhankintaa eri tieteenalojen näkökulmasta. Ryhmätehtävän tuloksista laaditaan videoitu miniverkkoluento.

Suoritustavat: Ennakkotehtävä, eri alojen asiantuntijoiden lähiopetus 17 h, ryhmätyöskentelyyn ja kokouksiin osallistuminen.

Toteutustavat: Lähiopetus Joensuun kampuksella, luentotallenteita. Kurssilla on käytössä DigiCampusalusta.

Oppimateriaali: Luennot, opettajien erikseen ohjeistama kirjallinen materiaali, Johdatus kestävän tulevaisuuden opintoihin A-osan kurssimateriaali = Climate Universityn Kestävyys.nyt kurssin materiaali. Muu itsenäisesti ja ryhmässä etsittävä teemakohtainen materiaali.

Johdatus kestävän tulevaisuuden opintoihin B-osa on täydentävä jatko-osa Johdatus kestävän tulevaisuuden opintoihin A-osalle. Tavoitteena on syventää tietämystä kestävyydestä ilmiöpohjaisesti eri teemojen kautta ja lisätä ymmärrystä eri tieteenalojen lähestymistavoista kestävyyteen ja ympäristötutkimukseen. Kurssilla opitaan ryhmätyötaitoja, monitieteisiä ongelmaratkaisutaitoja, tutkimuksen suunnittelua, tiedonhankinta- ja digitaalisia taitoja. Opiskelija myös vahvistaa valmiuksiaan käydä tieteidenvälistä keskustelua. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee paremmin Itä-Suomen yliopistossa tehtävää ympäristötutkimusta.

Opintojakso on osa Kestävyysopintojen opetusyhteistyöverkostoa (kestavyysopinnot.fi)

2 opintopistettä

Kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opintojakso toteutetaan 27.3.-19.5.2023. Opintojakson tarkemmat tiedot ja aikataulut löytyvät Pepin opinto-oppaasta.

Opintojaksolle kuuluu ennakkotehtävä, joka tehdään viikko ennen opetuksen alkamista.

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintoja tutkinto-opiskelijoiden aikataulujen ja suoritustapojen mukaisesti.

Ilmoittautuminen opintojaksolle alkaa 21.11.2022 klo 9:00 ja päättyy 13.3.2022 klo 23:59.

Edeltävinä opintoina vaaditaan Johdatus kestävän tulevaisuuden opintoihin, A-osa.

Arviointi asteikolla 0-5. Ryhmätyönä tehtävä videoitu PowerPoint tms. esitys.

Suomi

Yksittäisen opintojakson hinta on 12€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2022-2023.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit. 

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun. ​ 

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla. 

Ilmoittautumisen jälkeen:

1) Saat opintomaksun maksulinkin sähköpostitse. Sinulla on 24 tuntia aikaa suorittaa opintomaksu sähköpostissa olevan linkin kautta. Jos linkki ehtii vanhentua, ilmoittaudu uudelleen.

2) Maksun jälkeen saat sähköpostitse automaattisen maksuvahvistuksen onnistuneesta opintomaksusta. Tämän jälkeen koulutussihteeri viimeistelee opiskeluoikeuden ja toimittaa sinulle opintojakson aloitusohjeet erillisessä sähköpostiviestissä. Opiskeluoikeutesi viimeistellään 7 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta.
Luethan ohjeen huolella, jotta pääset aloittamaan opinnot heti opintojakson alkaessa.

3) Aktivoi UEF-tunnus. Ohjeet löydät koulutussihteerin toimittamasta aloitusohjeesta.

4) Liity avoimen yliopiston ympäristötieteiden ja biologian opiskelijoille tarkoitettuun Moodle -verkko-oppimisympäristöön. Löydät kurssiavaimen opintojen aloitusohjeesta. Moodlesta löydät opintoihin liittyvää tietoa ja sitä kautta tiedotamme opiskeluusi liittyvistä ajankohtaisista ja tärkeistä asioista. 

5) Perehdy Digistarttiin, joka helpottaa tutustumistasi Itä-Suomen yliopiston digitaalisiin opiskeluympäristöihin ja työkaluihin. 91% Digistartin suorittaneista on kokenut sen hyödylliseksi. Ohjeet löydät Moodlesta. 

Mikäli et saa viestejä sähköpostiisi, niin tarkistathan myös roskapostin.


Koulutussihteeri Krista Reiman, krista.reiman@uef.fi, puh. 050 471 8694