Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Oppimisella ei ole päätepistettä.

Avoin yo: Hyvinvointioikeuden perusopinnot, lv. 2020-2021

smart for good
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
4.1.2021 - 30.6.2021
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Sosiaali- ja terveysala, Juridiikka ja yhteiskunta
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus, Lähiopetus, Itseopiskelu
Hinta:
250 €

Suoritetaan 25 op alla olevalta opintojakso-listalta oman valinnan mukaan:

5311354 Sosiaalihuolto-oikeus 5 op, pakolliset verkkoluennot ja kirjalliset tehtävät, kevätlukukausi 2021
5311355 Toimeentuloturvaoikeus 5 op, luentotallenteet ja kirjalliset tehtävät, kevätlukukausi 2021
5311318 Terveydenhuolto-oikeus 5 opluentotallenteet ja kirjalliset tehtävät
5311638 Lapsen oikeudet 5 op, 3 vaihtoehtoista suoritustapaa, tarkemmat tiedot Weboodissa
5311323 Vanhuus- ja edunvalvontaoikeus 5 op, luento-/seminaariopetus verkossa (20 t), oikeustapausanalyysi ja verkkotentti, syyslukukausi 2020. Syksyn opetukseen ilmoittautuminen on päättynyt, seuraavan kerran opintojaksoa voi suorittaa lukuvuonna 2021-22
5311306 Maakunta- ja kuntaoikeus 5 op, luennot (taltioidaan), kirjalliset tehtävät ja Digicampus-tentti, kevätlukukausi 2021
5311420 Hyvä valvonta 5 op, kirjalliset tehtävät, syyslukukausi 2020, seuraavan kerran opintojaksoa voi suorittaa lukuvuonna 2021-22
5311612 Työoikeus 5 opverkkokursssi ajalla 05.10.2020 -27.10.2020, ilmoittautuminen Weboodissa päättyy 15.9.2020, seuraavan kerran opintojaksoa voi suorittaa lukuvuonna 2021-22
5311665 International Labour Law 5 op, essee (englanninkielinen)
5311937 Hyvinvoinnin filosofia 5 op, kirjallisuuden tenttiminen exam-tenttinä Joensuun tai Kuopion kampuksella tai tenttivierailuna tietyillä paikkakunnilla, ks. tarkemmat tiedot https://e-exam.fi/exam-tenttivierailu/.
5311316 Koulutusoikeus 5 op, 2 vaihtoehtoista suoritustapaa
5311307 Virkamiesoikeus 5 op, kirjatentti/verkkotentti yleisenä tenttipäivänä
5311356 Lapsioikeuden syventävä kurssi 5 op, luennot (12 h, pakolliset), esitys ja raportti, syyslukukausi 2020
5311357 Lastensuojeluoikeus 5 op,  syksyn opetukseen ilmoittautuminen on päättynyt, seuraavan kerran opintojaksoa voi suorittaa lukuvuonna 2021-22
5311358 Vammaisoikeus 5 op, kurssi koostuu luennoista (12 tuntia) ja verkossa suoritettavista harjoitustehtävistä. Luennot tallennetaan, syyslukukausi 2020
5311359 Päihde- ja mielenterveyshuolto-oikeus 5 op, luentotallenteet ja oppimistehtävät
5311361 MOOC: Koulu lasten hyvinvointiympäristönä 2 op, verkkokurssi digikampus.fi-oppimisympäristössä

Monessa oikeustieteen opintojaksossa on suositeltava (ei pakollinen) edeltävä opintojakso 5311026 Oikeustieteen perusteet 1 op. Opintojakson suorittaminen sisältyy opintokokonaisuuden opintomaksuun 250 e ja suoritustapana on verkkotentti digikampus.fi-oppimisympäristössä.

Opintokokonaisuus ei voi olla hallinto-oikeuden pääaineopiskelijan HTK/HTM-tutkinnon sivuaine. Hyvinvointioikeuden perusopinnot ovat pääaineen hallinto-oikeus sivuainekokonaisuus, mikä ei käy yhteishaussa (avoimen yliopiston väylä) pääaineen perusopinnoiksi. HUOM! 1.8.2021 hyvinvointioikeus muuttuu HTK/HTM-tutkinnon pääaineeksi, jolloin ne käyvät myös väyläopintoihin.

 •  LMOITTAUTUMINEN Opintoihin voi ilmoittautua avoimen yliopiston opiskelijaksi koko lukuvuoden ajan, mutta opintojaksojen suorittamiseen on tietty aikataulutus ja tarkemmat aikataulut löytyvät yksittäisten opintojaksojen tiedoista. Opintokokonaisuuden opintojaksoja voi suorittaa myös yksittäin 12 e/op.
  1)    Tarkista opintojen suorittamisen aikataulut ennen ilmoittautumista.
  2)    Tee ilmoittautuminen sivun oikeassa laidassa olevan ”Täytä hakulomake” linkin kautta. Linkki ohjautuu ILPA-järjestelmään, jossa opintokohde on jo valmiiksi haettuna ja voit jatkaa tunnistautumaan.
  3)    Ilmoittautumisen jälkeen saat kaksi sähköpostia: 1) Yhteenvedon ilmoittautumistiedoista, jossa on linkki tunnuksen käyttöönoton ohjeistukseen ja opintojen aloitusohjeisiin. Mikäli et saa vahvistusta, niin tarkistathan sähköpostisi roskapostin 2) Paytrail maksuvahvistuksen
  4)    Huomio, että uef-tunnukset ovat käyttövalmiina noin vuorokauden kuluttua opiskelijaksi ilmoittautumisesta, joten älä jätä ilmoittautumista viime tippaan, jos esim. jonkun opintojakson opetukseen/tenttiin ilmoittautuminen on päättymässä Weboodissa tiettynä päivänä.

 • OPINTO-OIKEUSAIKA on 3 lukukautta alkaen ilmoittautumislukukauden alusta (1.8 tai 1.1). Yksittäisissä opintojaksoissa 2 lukukautta.

 • ETÄOPISKELU? Hyvinvointioikeuden perusopinnot 25 op op voi suorittaa etäopintoina (HUOM! ei kuitenkaan läsnäoloa vaativia seminaarikursseja) ja opetussuunnitelman mukaiset suoritustavat ja aikataulut rytmittävät opiskelua lukuvuoden aikana.

 • SUORITUSTAVAT Suoritustapoina vaihtelevat kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen = yleinen tentti/tai verkkotentti, seminaarityöskentely sekä kirjallisten tehtävien tekeminen. Suoritustapa on sama kuin tutkinto-opiskelijoilla. Yhden opintopisteen hyvään suorittamiseen pitäisi mennä aikaa n. 27 tuntia, joten tämä kannattaa huomioida opintoja suunnitellessa.

 • JOENSUUN KAMPUKSEN OPETUKSEEN OSALLISTUMINEN Opiskelija voi halutessaan osallistua Joensuun kampuksen perusopetukseen päiväaikaan, joissakin opintojaksoissa on myös verkkoluentoja etäopiskelun tueksi.
 • OPETUKSEEN JA TENTTEIHIN ILMOITTAUTUMINEN Joensuun kampuksen opetukseen, yleisiin tentteihin/verkkotentteihin/etätentteihin ja tehtävänpalautukseen ilmoittaudutaan sähköisesti WebOodissa. Tentteihin ilmoittautuminen päättyy 10 päivää aikaisemmin ennen tenttiä, seminaareihin 2 viikkoa ennen opetuksen alkua.

 • ETÄTENTTIJÄRJESTELYT Etätenttiminen on mahdollista, kunhan tentti on samaan aikaan kuin Joensuussa ja valvotuissa olosuhteissa jossain paikallisessa oppilaitoksessa. Maksuton tentinvalvonta on myös Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Verkkotentit eivät vaadi valvontaa, vaan ne tehdään sähköisessä oppimisympäristössä joko digikampuksessa tai uefmoodlessa. Exam-tentti vaatii sähköisen tenttitilan https://e-exam.fi/exam-tenttivierailu/

 • OPINTOJEN AIKATAULUT Lukuvuoden 2020-2021 WebOodi-oppaasta löytyvät opetuksen aikataulut ja tenttipäivät. Tietoja voi selailla ilman käyttäjätunnuksia (opintotarjonta>> haku). Opintojaksojen tiedoissa on suorat linkit Weboodiin opintojaksokohtaisiin aikatauluihin sekä opetussuunnitelmiin (kirjat, säädökset, suoristavat). 

 • USEIN KYSYTTYÄ TIETOJÄRJESTELMISTÄ
Jatkuva oppiminen verkkosivut

HUOM! Tiedot on julkaistu ennakkotietona ja syksyn ja kevään osalta on tulossa muutoksia opintojaksojen suoritustapoihin (mitä on opetussuunnitelmaan vahvistettu), koska yleisiä tenttejä eikä luento-opetusta yliopiston kampuksella voi järjestää. Verkko-opetus ja -suorittaminen siis jatkuu myös syyslukukauden 2020 ja kevätlukukauden 2021 aikana. Opiskelijoiden kannattaa tarkistaa suoritustavat ja aikataulut opintojaksokohtaisesti Weboodista ennen ilmoittautumista.

Hyvinvointioikeuden sivuaineopinnot soveltuvat erityisesti niille, jotka jo työskentelevät sosiaali- ja terveysalalla kuntien palveluksessa tai sosiaalivakuutuslaitoksissa tai ovat suuntautumassa sellaisiin tehtäviin.

25 opintopistettä

Opinnot ovat tarkoitettu kaikille oikeustieteiden opiskelusta kiinnostuneille, jotka haluavat kehittää oikeudellista osaamista juridista asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä. Moni avoimen yliopiston oikeustieteiden opiskelijoista opiskelee tutkintotavoitteisesti, mutta myös ammatillisena täydennyskoulutuksena yksittäisiä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia.

Oikeustieteiden laitoksen nettisivujen uudistuksen myötä laitoksen julkaisema tenttitaulukko lv. 2020-21 siirtyi oikeustieteiden opintoyhteisöön (kirjautuminen vaatii uef-tunnukset, joita opintoja vasta suunnittelevilla ei vielä ole), joten tenttitaulukon voi pyytää erikseen spostilla seija.tuominen@uef.fi

Taulukosta voi tarkistaa eri oppiaineiden Joensuun kampuksen opetuksen aikataulut sekä opintojaksokohtaiset suorittamisen ajankohdat. Yhteistyöoppilaitoksen opetuksen ajankohdat eivät näy taulukossa, vaan ne tulee tarkistaa aina ao. oppilaitoksesta, mutta suorittamisen aikataulutus koskee kaikkia opiskelijoita (tentti-/verkkotenttipäivät, tehtävänpalautukset jne.).

Perusopintojen opintojaksoja voi suorittaa myös yksittäin. Opintojaksojen suoritukset arvostellaan asteikolla 0–5. Hyväksiluetut (sisällytetyt ja korvatut) opintojaksot arvostellaan aina arvosanalla hyväksytty. Opintosuorituksen hyväksyminen edellyttää, että opiskelija hallitsee 50 % opintojaksokuvauksessa asetetusta tavoitteesta (vaaditusta tietoaineistosta tai vastaavasta).

Suomi

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen hinnastoon sekä maksu-ja perumisehtoihin.

Tiedoksi

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumiskäytäntö muuttuu 1.8.2021, josta alkaen opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksoittain. Opintomaksu ja opiskelijan opinto-oikeus on jatkossa aina opintojaksokohtainen. Opintokokonaisuusilmoittautuminen ml. opintokokonaisuuskohtainen opinto-oikeus poistuu käytöstä. Opintokokonaisuuskohtaiset opinto-oikeudet, jotka on myönnetty 31.7.2021 mennessä, ovat voimassa opintoihin määritellyn opinto-oikeusajan. 

Opiskelija voi edelleen jatkossakin suorittaa opintokokonaisuuksia, ilmoittautuminen tapahtuu tällöin opintojaksoittain maksamalla jaksokohtainen opintomaksu. Opinto-oikeus on opintojaksokohtainen.

Oikeustieteiden opiskelusta

Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston oikeustieteiden nykyisille ja tuleville opiskelijoille on perustettu facebook-ryhmä, jossa voi keskustella opiskeluun liittyvistä asioista. Ryhmä on suljettu (julkaisut näkyvät vain ryhmäläisille), mukaan ryhmään pääsee lähettämällä pyynnön.

Blogi-kirjoitus: Facebook ohjauksessa - sosiaalisesta mediasta saa vertaistukea aikuisopiskeluun

Blogi-kirjoitus: Oman opiskeluelämänsä Suomen mestarit - tutkintotavoitteiset aikuisopiskelijat

Suunnittelija

Profiilikuva: Seija Tuominen

Tuominen, Seija

Suunnittelija