Hyppää pääsisältöön

Never stop learning.

Avoin yo: Hoitotyön johtaminen, verkko-opinnot, lv. 2022-2023

smart for good
Laajuus:
31 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Kuopio
Kategoria:
Sosiaali- ja terveysala
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus, Etäopetus
Hinta:
372 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Sisältö: Hoitotyön johtamisen opinnoissa opiskelija hankkii moderneja johtamisvalmiuksia uudistuvan terveyspalvelujärjestelmän tarpeisiin. Opinnoissa opiskelija perehtyy johtajuuteen erilaisissa terveydenhuollon konteksteissa ja saa valmiuksia ihmisten, talouden ja muutoksen johtamiseen eri näkökulmista. Opinnot soveltuvat työn ohessa suoritettaviksi ja ne voi suorittaa kokonaan etäopintoina.

Osaamistavoitteet: Hoitotyön johtamisen opinnot suorittanut opiskelija saa valmiuksia

  • Kehittää ennakoiden asiakaslähtöistä hoitotyötä ja palvelujärjestelmää vastaamaan väestön terveystarpeita
  • Toteuttaa ja edistää näyttöön perustuvaa toimintaa hoitotyön, hoitohenkilöstön osaamisen, työyhteisön ja oman johtajuuden kehittämisessä

Opintokokonaisuus kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: digitalisaatio, etiikka, johtaminen ja kehittäminen, kansainvälisyys, kestävyys ja vastuullisuus, kriittinen ajattelu, oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen ja vuorovaikutus ja viestintä.

Kohderyhmä: Hoitotieteen opinnot soveltuvat sekä tutkintotavoitteisille opiskelijoille että täydennyskoulutukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja asiantuntijoille. Hoitotyön johtamisen opintokokonaisuus on tarkoitettu avoimen yliopiston opiskelijoille. Opintokokonaisuuden yksittäisille opintojaksoille voivat ilmoittautua myös muut tutkinto-opiskelijat ja jatkuvan oppijan opinto-oikeudella opiskelevat. Nämä on kuvattu tarkemmin kunkin opintojakson omissa kuvauksissa. Tutkintotavoitteisesta opiskelusta kiinnostuneiden opiskelijoiden on mahdollista hakea Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen tutkinto-ohjelmiin (ks. Jatko-opintomahdollisuudet).

Jatko-opintomahdollisuudet:

Tutkintotavoitteisesta opiskelusta kiinnostuneiden opiskelijoiden on mahdollista hakea Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen opintoihin. Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen pääaineen tutkinto-opiskelijaksi voit hakea joko avoimen yliopiston opinnoilla tai valintakokeella. Avoimen yliopiston väylän hausta löydät lisätietoa verkkosivuiltamme.  Tarkemmat tiedot ja valintaperusteet julkaistaan erikseen opintopolussa. Tutustu myös opiskelijan mietteisiin hoitotieteen opinnoista.

Katso yleinen tallenne opintojen aloittamiseen avoimessa yliopistossa (kesto n. 5 min).

Opintokokonaisuuteen liittyvä neuvonta ja lisätiedot: Opintokokonaisuuksille on omat Moodle-ympäristöt, joihin on koottu tietoa opinnoista ja opintojaksoista, ja ne toimivat myös tiedotuskanavina opintoihin liittyvissä asioissa. Opintojen suunnitteluun ja aikataulutukseen saat apua oppiaineen suunnittelijalta ja koulutussihteeriltä (ks. yhteystiedot).

Sisältö: Hoitotyön johtamisen opinnoissa opiskelija hankkii moderneja johtamisvalmiuksia uudistuvan terveyspalvelujärjestelmän tarpeisiin. Opinnoissa opiskelija perehtyy johtajuuteen erilaisissa terveydenhuollon konteksteissa ja saa valmiuksia ihmisten, talouden ja muutoksen johtamiseen eri näkökulmista. Opinnot soveltuvat työn ohessa suoritettaviksi ja ne voi suorittaa kokonaan etäopintoina.

Huomioithan, että opintojaksot toteutuvat tiettyyn aikaan lukuvuoden aikana ja niissä on aikataulutettuja tehtäviä sekä pakollisia seminaaripäiviä (etäosallistuminen verkon välityksellä mahdollista). Tarkista opetuksen tarkemmat aikataulut ja ilmoittautumisajat yksittäisten opintojaksojen tiedoista jaksojen omilta sivuilta Itä-Suomen yliopiston nettisivuilla tai opintopolussa.

Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot: (linkkejä klikkaamalla siirryt Itä-Suomen yliopiston internet-sivulle)

Suoritustapa: verkko-opinnot

Huom! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Suunnittele opintosi huolella. Saat aina apua opintojen suunnitteluun ja aikataulutukseen oppiaineen suunnittelijalta ja koulutussihteeriltä (ks. yhteystiedot).

Katso yleinen tallenne opintojen aloittamiseen avoimessa yliopistossa (kesto n. 5 min).

Hoitotyön johtamisen opinnoista opiskelija saa valmiuksia kehittää potilasturvallista ja -keskeistä sekä väestön terveyttä edistävää tuloksellista näyttöön perustuvaa hoitotyötä. Opiskelija saa valmiuksia myös soveltaa opittua kriittisesti käytännön johtamistilanteissa ja toiminnan kehittämisessä.

Opinnot soveltuvat terveydenhuollon ammattihenkilöille ja suunnittelu- tai johtotehtäviin tähtääville. Opinnot soveltuvat erinomaisesti myös tutkintotavoitteisille opiskelijoille osaksi avoimen väylän opintoja Itä-Suomen yliopistoon (pääaine hoitotiede, hoitotyön johtamisen suuntautumisvaihtoehto). Avoimen yliopiston väylän hausta löydät lisätietoa verkkosivuiltamme. 

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen pääaineen tutkinto-opiskelijaksi voit hakea joko avoimen yliopiston opinnoilla tai valintakokeella. Avoimen yliopiston väylän hausta löydät lisätietoa verkkosivuiltamme. 

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisten opintojaksojen hinta on 12 € /opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2022-2023.
Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot.
Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä; katso yhteystiedot alla.

Ajankohdasta riippumaton
Päiväopetus

Opetusaika on yksittäisten opintojaksojen opetusaika. Opintoihin tulee ilmoittautua erikseen kullekin opintojaksolle. Huomioithan, että opintojaksot toteutuvat tiettyyn aikaan ja niissä on aikataulutettuja tehtäviä. Tarkista ilmoittautumisajat yksittäisten opintojaksojen tiedoista.


Opinnot toteutetaan verkko-opintoina, jotka ovat suoritettavissa täysin etäopiskeluna. Opintojaksot toteutuvat kerran lukuvuodessa ja opinnoissa eteneminen edellyttää säännöllistä opiskelua; opintojaksot voivat sisältää viikkotasolla aikataulutettuja tehtävänpalautuksia, verkkokeskusteluja tai aikataulutettuja verkkotenttejä. Opintojaksoilla voi olla myös tiettyyn aikaan läsnäoloa oppimisympäristössä vaativaa opiskelua (esim. seminaarityöskentelyä), kts. opintojaksojen tarkat tiedot. Läsnäoloa verkossa vaativa opetus toteutetaan klo 8-16 aikana. Opintojaksojen aikataulut vahvistetaan lukuvuosittain. Opinnot soveltuvat suoritettavaksi töiden ohella.


Suomi

Ei sähköistä ilmoittautumista

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Opintokokonaisuuksiin ei voi ilmoittautua. Mikäli sinulla on kysyttävää ilmoittautumiseen tai opintomaksun suorittamiseen liittyen, ota yhteyttä koulutussihteeriin (ks. yhteystiedot alla).