Hyppää pääsisältöön
Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Avoin yo: Gerontologian perusopinnot, verkko-opinnot, lv. 2022-2023

smart for good
Laajuus:
25 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Sosiaali- ja terveysala, Ravitsemus ja lääkeala, Juridiikka ja yhteiskunta
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus, Monimuoto, Lähiopetus
Hinta:
300 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Gerontologian perusopinnot tarjoavat perustiedot vanhuuteen ja vanhenemiseen liittyvistä ilmiöistä ja vanhuudentutkimuksen monitieteisistä lähtökohdista. Opinnoissa johdatetaan realistisen ja kriittisen, tutkittuun tietoon perustuvan näkemyksen omaksumiseen ikääntymisestä, vanhuudesta ja näiden suhteesta terveyteen, sairastavuuteen sekä yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin. Opinnot vahvistavat käytännön vanhustyössä toimivien tietoutta ja laajentavat hallinto- ja suunnittelutehtävissä työskentelevien näkemystä ikääntymisen eri ulottuvuuksista. Opintojen suorittaminen vahvistaa opiskelijan kykyä etsiä, arvioida ja soveltaa gerontologian alan tietoa ja synnyttää siten alan asiantuntijuutta. Gerontologian perusopintokokonaisuus on myös hyödyllinen ja ajankohtainen sivuaine yliopiston eri pääaineiden opiskelijoille. 

Gerontologian perusopinnot 25 op voi suorittaa verkko-opintoina.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

Oppiaineessa toimii monitieteinen ohjausryhmä, johon kuuluvat geriatrian professori Eija Lönnroos, sosiaalityön yliopistonlehtori Riitta-Liisa Kinni, dosentti Sinikka Vakimo, tutkijatohtori Elisa Tiilikainen ja avoimen yliopiston suunnittelija Minna Saharinen. Oppiaineen vastuuhenkilönä toimii professori Eija Lönnroos.

Suoritustapa: Verkko-opinnot

Verkko-opinnot ovat suoritettavissa kokonaisuudessaan etäopintoina. Opintojaksojen sisällä voi olla viikkotasolla aikataulutettuja tehtävänpalautuksia sekä ryhmätyöskentelyä. Perusopintokokonaisuus on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana. 

Gerontologian perusopinnot on sivuaine Itä-Suomen yliopistossa.

Mahdolliset kirjallisuus- ja lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Katso yleinen tallenne opintojen aloittamiseen avoimessa yliopistossa (kesto n. 6 min).

Opinnot suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa vanhenemisen ja vanhuuden monimuotoisena ilmiönä
  • tiedostaa yhteiskunnan ja kulttuurin vaikutuksia elämänkulkuun ja vanhuuteen
  • tuntee yleisimmät vanhenemismuutokset
  • tuntee iäkkäiden terveyteen, toimintakykyyn ja hyvinvointiin vaikuttavat keskeiset tekijät
  • on omaksunut perustiedon ikääntyneille yleisistä ja toimintakyvyn kannalta merkittävistä sairauksista sekä lääkehoidon periaatteista
  • hahmottaa suomalaisen yhteiskunnan vanhuspalvelujärjestelmän rakennetta, toimintaa, hoito- ja palveluketjuja sekä toimintaa sääteleviä ohjeistuksia ja lainsäädäntöä
  • on saanut valmiuksia arvioida ja jäsentää eri lähteistä saatua vanhenemiseen ja vanhuuteen liittyvää tietoa
  • on saavuttanut hyvät perusvalmiudet pohtia ikääntymisen, vanhustyön ja vanhuudentutkimuksen eettisiä kysymyksiä.

Käytännön vanhustyössä toimivat sekä hallinto- ja suunnittelutehtävissä työskentelevät henkilöt sekä muut aiheesta kiinnostuneet. Gerontologian perusopintokokonaisuus on myös hyödyllinen ja virikkeellinen sivuaine yliopiston eri pääaineiden opiskelijoille. 

Opetusaika on yksittäisten opintojaksojen opetusaika. Tarkista ilmoittautumisajat yksittäisten opintojaksojen tiedoista.

 Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty / 0–5.

Suomi

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisen opintojaksojen hinta on 12€ / opintopiste. Nämä hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2022-2023.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.

Kirjallisuuden hankinta/lainasuskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä; katso yhteystiedot alla.

Lisätietoja: Koulutussihteeri Helena Karisto-Lautanen, helena.karisto-lautanen(at)uef.fi, puh. 040 355 3906.