Hyppää pääsisältöön

Sähkökatkoihin varautuminen yliopistossa

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Oppimisella ei ole päätepistettä.

Avoin yo: Filosofian perusopinnot, lv. 2022-2023

smart for good
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
9.8.2022 - 29.7.2023
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Teologia ja filosofia, Sosiaali- ja terveysala, Juridiikka ja yhteiskunta, Historia ja kulttuuri
Toteutusmuoto:
Itseopiskelu
Hinta:
-
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Filosofian perusopinnot 25 op koostuvat seuraavista opintojaksoista:

Filosofian perusteet
    Johdatus filosofiaan, luennot 2 op tai
    Johdatus filosofiaan, kirjatentti 2 op
    Filosofian historia, luennot 3 op tai
    Filosofian historia 1, kirjatentti 3 op

Yhteiskuntafilosofia
    Johdatus yhteiskuntafilosofiaan, luennot 2 op tai
    Johdatus yhteiskuntafilosofiaan, kirjatentti 2 op
    Yhteiskuntafilosofian jatkokurssi 3 op

Etiikka
    Johdatus etiikkaan, luennot 2 op tai
    Johdatus etiikkaan, kirjatentti 2 op
    Etiikan jatkokurssi 3 op

Tieteenfilosofia
    Johdatus tieteenfilosofiaan, luennot 2 op tai
    Johdatus tieteenfilosofiaan, kirjatentti 2 op
    Tieteenfilosofian jatkokurssi 3 op

Filosofian menetelmät
    Filosofian menetelmät, kirjatentti 5 op

 

Opintojakson linkistä pääset suoraan katsomaan ko. jakson suoritustavan ja aikataulut sekä ilmoittautumaan opintojaksolle.

Huom! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Opintokokonaisuuksiin ei voi ilmoittautua.

 

Opiskelutavat ja opintojen ohjaus

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintoja tutkinto-opiskelijoiden suoritustapojen ja aikataulujen mukaisesti. Opintoja suoritetaan tenttimällä kirjallisuutta tai osallistumalla luento-opetukseen niillä opintojaksoilla, joilla luentokurssi on vaihtoehtona kirjatentille. Luennot suoritetaan luennoitsijan ilmoittamalla tavalla, yleensä joko erillisenä luentokuulusteluna tai oppimispäiväkirjalla. Opintojen suunnitteluvaiheessa, tutustuthan opintojaksokohtaisiin aikatauluihin ja suoritustapoihin ja huomio kunkin opintojakson viimeinen ilmoittautumispäivä.

Filosofian perusopintojen kirjatentit suoritetaan sähköisessä EXAM-tenttijärjestelmässä Joensuun tai Kuopion kampuksilla tai EXAM-tenttivierailuina niissä korkeakouluissa, joissa se on mahdollista. Tutustu sähköiseen tenttiin Kamussa: kamu.uef.fi/exam-opiskelijan-ohjeet. Luento-opetus järjestetään Joensuun ja Kuopion kampuksilla.

Opiskeluasi tuetaan monella eri tavalla.Opiskelun tukena toimii opintokokonaisuuden Moodle-oppimisympäristö, josta löytyy mm. yleisiä ohjeita opiskeluun, opintojaksotiedot sekä uutiset-palsta, jossa tiedotamme opintoihin liittyvistä asioista. Tarvittaessa saat myös apua avoimen yliopiston henkilökunnalta; oppiaineen suunnittelijalta ja koulutussihteeriltä sekä opinto-ohjaajalta.

Katso tallenne opintojen aloittamisesta avoimessa yliopistossa (kesto n. 5 min).

Filosofiaa on sanottu kaikkien tieteiden äidiksi, koska jokainen erityistiede on aikanaan ollut osa filosofiaa ja itsenäistynyt vasta sitten, kun on kyennyt omilla tutkimusmenetelmillään hankkimaan tosiasiatietoa maailmasta. Filosofia ei tutki tosiasioita vaan niiden löytämiseen käytettäviä metodeja, niiden ymmärtämiseen tarvittavia käsitteitä ja niitä koskeville käsityksille esitettyjä perusteita. Filosofia on siten ajattelua koskevaa ajattelua.

25 opintopistettä

Filosofia on sopiva oppiaine kaikille oman tieteenalansa perustavista käsitteellisistä, metodologisista ja arvo-ongelmista kiinnostuneille.

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2022–2023 opintoihin avautuu: 9.8.2022 klo 9:00.

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille.

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintoja tutkinto-opiskelijoiden aikataulujen ja suoritustapojen mukaisesti. Tarkista ilmoittautumisajat, opintojen aikataulu ja suorittamistavat opintojaksokohtaisesti.

Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Tarkemmat arviointikriteerit julkaistaan Moodlessa ja koulutusalan opinto-oppaan yleisteksteissä.

 

 

Suomi

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisen opintojaksojen hinta on 12€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2022-2023.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit. Jos opintojakson opetukseen voi ilmoittautua jatkuvasti, opiskeluoikeusaika on 1.8. - 30.7.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla.

Ilmoittautuminen, opintomaksut, opiskeluoikeudet ja todistukset:

Koulutussihteeri Maarit Kankaanpää, maarit.kankaanpaa@uef.fi, puh. 050 452 3886.

Opintojaksoihin ja opintokokonaisuuteen liittyvät kysymykset:

Suunnittelija Veera Kiiski, veera.kiiski@uef.fi, puh. 050 527 5907.