Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Oppimisella ei ole päätepistettä.

Avoin yo: Englannin kielen perusopinnot, lähiopetus, Joensuu, lv. 2022-2023

smart for good
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
4.8.2022 - 29.7.2023
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Kielet ja viestintä
Toteutusmuoto:
Lähiopetus
Hinta:
-
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Maailmankieli englanti on yksi Itä-Suomen yliopiston suosituimmista sivuaineista. Opinnoissa kehityt englannin kielen ammattilaiseksi, jolla ovat hallussa niin erilaiset viestintätilanteet kuin kielen ja kulttuurin asiantuntemus.

Englannin kieli ja kulttuuri on koulussa opetettava aine, joten opinnot soveltuvat erityisesti aineenopettajaksi opiskeleville. Opinnoista saat erinomaisen kielitaidon sekä laajat tiedot englanninkielisen kielialueen kulttuureista ja kirjallisuudesta. Opetuskieli on englanti.

 

Opinnot suoritetaan yliopiston perus- eli tutkinto-opetukseen integroidusti osallistuen. Suorittamistapoja ovat luennot, seminaarit, harjoitukset, oppimistehtävät ja kirjallisuustentit. Opetuskieli englanti.

Opinnot ovat aikataulutettuja. Osan opintojaksoista voi suorittaa molempina lukukausina, osan vain syyslukukaudella, osan vain kevätlukukaudella.

Tutustu englannin kielen perusopintokokonaisuuteen ja opintojaksoihin Peppi-oppaassa (HUOM. aukeaa uuteen välilehteen). Löydät Pepistä myös opintojaksojen aikataulut. Vaihtamalla "Ajoitus lukuvuosittain"-valikosta "Ajoitus lukukausittain"-valinnan, näet opintojaksojen ajoittumisen lukuvuoteen.

 

Opintojen opetuskieli on englanti.

 

Englannin kielen perusopintoihin (30 op) sisältävät seuraavat opintojaksot:

Pakolliset opintojaksot:

A.Tieteelliset ja ammatilliset kieli- ja viestintäopinnot (10 op):

2130351 Akateeminen kirjoittaminen (5 op)

2130352 Tieteellinen ja ammatillinen suullinen viestintä (3 op)

2130353 Nykyenglannin äänteet (2 op)

B. Kieli ja sen käyttö yhteiskunnassa (5 op)

2130354 Nykyenglannin rakenteet 1 (3 op)

2130355 Englannin kieli tutkimuskohteena (1 op) 

2130356 Kulttuurienvälinen viestintä (1 op) 

C. Kirjallisuusopinnot (5 op)

2130357 Englanninkielisen kirjallisuuden trendit (1 op)

2130358 Englanninkielinen kirjallisuus: teksti ja konteksti (4 op)

D. Kulttuurinen osaaminen (5 op)

2130359 Britanniatietous (3 op)

2130360 Amerikkatietous (2 op)

E.  Opiskelija suorittaa osana englannin kielen perusopintoja yhden seuraavista 5 op:n kursseista:

Valinnaisista opintojaksoista Kirjallisuuden peruskurssi ja Monikielinen viestintä ovat vapaasti kaikkien suoritettavissa avoimen yliopiston opiskelijoiden opiskeltavissa Näille opintojaksoille ilmoittaudutaan Jatkuvan oppimisen sivuilla ja Opintopolussa.

2122112 Kirjallisuuden peruskurssi (5 op)

2131934 Kielitieteen peruskurssi (5 op)

2133209 Monikielinen viestintä (5 op)

 

Hakumenettely:

Sivuainekokeen kautta otetaan enintään viisi avoimen yliopiston kautta perusopintoja suorittamaan pyrkivää opiskelijaa. Sivuainekoe järjestetään kerran vuodessa syksyllä.

Hakija ilmoittautuu sähköpostitse 4.8. klo 9:00 -26.8.2022 klo 23.59 mennessä osoitteeseen hum.haku@uef.fi.

Kokeen järjestelyistä ja ohjeistuksesta ilmoitetaan hakijalle sähköpostilla hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiin.

Sivuainekoe suoritetaan kirjallisena Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella 29.8.2022 klo 14–17 salissa AU100. Ollakseen valintakelpoinen hakijan on saatava kokeen kysymyksistä oikein vähintään 50 %. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen sivuainekokeen perusteella.

Valinnan tulos ilmoitetaan sähköpostitse viimeistään 5.9.2022.

 

Katso tallenne opintojen aloittamisesta avoimessa yliopistossa (kesto n. 6 min). HUOM. englannin kielessä on käytössä erillinen haku, jonka vuoksi ilmoittautuminen opintojaksoille tapahtuu koulutussihteeriltä opintojaksojen maksulinkit pyytäen sen jälkeen kun opiskelija on saanut opintokokonaisuuteen opiskeluoikeuden.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

  • Osaa viestiä korrektisti erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa
  • Tuntee englanninkielisen tekstin rakentumisperiaatteet ja osaa tuottaa erilaisia tekstejä
  • Tuntee ja tunnistaa englannin kielen äänteet ja puhefunktiot
  • Tuntee englannin kielen rakenteen ja äännejärjestelmän perusteet sekä osaa kuvata niitä
  • Tuntee keskeisten englanninkielisten maiden kulttuurin ja yhteiskunnan keskeiset piirteet
  • Tuntee kirjallisuuden ja kielen tutkimuksen peruskäsitteitä ja osaa soveltaa niitä
  • Tuntee englannin kielen merkityksen globaaleissa ja kulttuurienvälisissä konteksteissa

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on kehittänyt seuraavia työelämätaitoja:

  • Kielitaito, monialaisuus, kulttuurienvälinen osaaminen, työskentely monikulttuurisessa ja – kielisessä ympäristössä, tiettyjen maiden ja kulttuurialueiden kontekstien erityisosaaminen, esiintymistaidot, argumentointitaidot, tiedonhaku, perustoimisto-ohjelmat, merkityksenanto, sosiaalinen älykkyys, ajanhallinta- ja priorisointitaidot, tietolähteet ja lähdekritiikki.
30 opintopistettä

Englannin kielestä ja kulttuurista kiinnostuneet, uuden opetettavan aineen tarvitsevat/haluavat opettajat (edell. perus- ja aineopintoja).

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintoja tutkinto-opiskelijoiden aikataulujen ja suoritustapojen mukaisesti.

Löydät Peppi-oppaasta (HUOM. aukeaa uuteen välilehteen) opintojaksojen aikataulut.

Vieraiden kielten opintojen aloitusinfo järjestetään ti 6.9. klo 16.30-18 Teams-tapaamisena, tervetuloa mukaan!

 

Opintokokonaisuuteen saatava opiskeluoikeus valintamenettelyjen kautta.

Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty / 0–5.

Suomi
Englanti

Ilmoittautuminen tehdään yksittäisille opintojaksoille opintokokonaisuuteen opiskeluoikeuden saamisen jälkeen (maksulinkit koulutussihteriltä). Yksittäisen opintojaksojen hinta on 12 € /opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2022-2023.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä; katso yhteystiedot alla.

Opintojen opetuskieli on englanti.

 

Englannin kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelijan on mahdollista hakea englannin kielen ja kulttuurin aineopintoihin.

 

Hakumenettely:

Sivuainekokeen kautta otetaan enintään viisi (5) avoimen yliopiston kautta perusopintoja suorittamaan pyrkivää opiskelijaa. Sivuainekoe järjestetään kerran vuodessa syksyllä.

Hakija ilmoittautuu sivuainekokeeseen sähköpostitse 4.8. klo 9:00 -26.8.2022 klo 23.59 mennessä osoitteeseen hum.haku@uef.fi. Kokeen järjestelyistä ja ohjeistuksesta ilmoitetaan hakijalle sähköpostilla hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiin.

Sivuainekoe suoritetaan kirjallisena Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella 29.8.2022 klo 14–17 salissa AU100. Ollakseen valintakelpoinen hakijan on saatava kokeen kysymyksistä oikein vähintään 50 %. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen sivuainekokeen perusteella.

 

Opiskelijoiksi hyväksytyille lähetetään ilmoittautumislinkit yksittäisille opintojaksoille avoimen yliopiston ilmoittautumista ja opintomaksun maksamista (12e/op) varten.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen hinnastoon sekä maksu-ja perumisehtoihin.

 

Ilmoittautuminen ja opintomaksut:

Koulutussihteeri Satu Maarit Huuskonen, satu.maarit.huuskonen@uef.fi, puh. 050 473 2831.

Opintojaksoihin ja opintokokonaisuuteen liittyvät kysymykset:

Suunnittelija Krista Sutinen, krista.sutinen@uef.fi, puh. 050 564 0498.