Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Oppimisella ei ole päätepistettä.

Avoin yo: Englannin kielen ja kulttuurin aineopinnot, lähiopetus, Joensuu, lv. 2022-2023

smart for good
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
4.8.2022 - 29.7.2023
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Kielet ja viestintä
Toteutusmuoto:
Lähiopetus
Hinta:
-
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Maailmankieli englanti on yksi Itä-Suomen yliopiston suosituimmista sivuaineista. Opinnoissa kehityt englannin kielen ammattilaiseksi, jolla ovat hallussa niin erilaiset viestintätilanteet kuin kielen ja kulttuurin asiantuntemus.

Englannin kieli ja kulttuuri on koulussa opetettava aine, joten opinnot soveltuvat erityisesti aineenopettajaksi opiskeleville. Opinnoista saat erinomaisen kielitaidon sekä laajat tiedot englanninkielisen kielialueen kulttuureista ja kirjallisuudesta. Opetuskieli on englanti.

Opinnot suoritetaan yliopiston perus- eli tutkinto-opetukseen integroidusti osallistuen. Suorittamistapoja ovat luennot, seminaarit, harjoitukset, oppimistehtävät, kirjallisuustentit ja harjoittelu. Opetuskieli englanti.

Opinnot ovat aikataulutettuja. Osan opintojaksoista voi suorittaa molempina lukukausina, osan vain syyslukukaudella, osan vain kevätlukukaudella.

Tutustu englannin kielen perusopintokokonaisuuteen ja opintojaksoihin Peppi-oppaassa (HUOM. aukeaa uuteen välilehteen). Löydät Pepistä myös opintojaksojen aikataulut. Vaihtamalla "Ajoitus lukuvuosittain"-valikosta "Ajoitus lukukausittain"-valinnan, näet opintojaksojen ajoittumisen lukuvuoteen.

 

Opintojen opetuskieli on englanti.

 

Englannin kielen ja kulttuurin aineopintoihin sisältävät seuraavat opintojaksot:

A. Kielitaito-opinnot 2 (5 op)

2130441 Tieteellinen kirjoittaminen englanniksi 5 op

B. Kielitieteelliset opinnot 2 (9 op)

2130442 Nykyenglannin rakenteet 2 3 op

2130443 Muuttuva englanti 3 op

2130444 Englanti maailmankielenä 3 op

C. Kirjallisuus- ja kulttuuriopinnot 2 (11 op)

2130445 1800-luvun realismi: Rotu, luokka, ja sukupuoli4 op

2130446 1900-ja 2000-lukujen kirjallisuus 4 op

2130447 Shakespeare kulttuurisena ikonina3 op

D. Valinnaiset opinnot (5 op)

2130448 Kieli- ja kansainvälistymisharjoittelu 5 op

tai

Vapaavalintaisia opintoja (5 op) syventävien opintojen kurssitarjonnasta

Hakumenettely:

Englannin kielen aineopintoihin otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä enintään viisi avoimen yliopiston opiskelijaa. Tullakseen hyväksytyksi aineopintoihin opiskelijalla on oltava suoritetut englannin kielen perusopinnot (vähintään 25 op). Hakija ilmoittautuu sähköpostitse 4.8. klo 9.00 -16.8.2022 klo 23.59 osoitteeseen satu.maarit.huuskonen@uef.fi. Liitteeksi tarvitaan todistus tai opintosuoritusote suoritetuista englannin kielen perusopinnoista.

Valinnan tulos ilmoitetaan sähköpostitse hakijan ilmoittaman sähköpostiin viimeistään 5.9.2022.

 

Englannin kielen ja kulttuurin aineopinnot suoritettuaan opiskelija:

Kieli- ja viestintätaidot:

  • osaa tuottaa vaativia ja muodollisia kirjallisia tekstejä.
  • hallitsee englannin kielen intonaation ja prosodiset piirteet
  • hallitsee akateemisen kirjallisen viestinnän periaatteet ja konventiot
  • tuntee englannin kielen kieliopin Osaa arvioida englannin kielen käyttöä erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa

Sisältötaidot:

  • tuntee kielen- ja kirjallisuuden/kulttuurin tutkimuksen suuntauksia
  • tuntee englannin kielen historian, kehityksen ja vaihtelun keskeiset piirteet sekä osaa selittää kielen ilmiöitä
  • tuntee englannin kielen kieliopillisen kuvauksen perusteet Tuntee englanninkielisen kirjallisuuden vaiheita ja keskeisiä teoksia kulttuurisessa kontekstissaan.

 

30 opintopistettä

Englannin kielestä ja kulttuurista kiinnostuneet, uuden opetettavan aineen tarvitsevat/haluavat opettajat (edell. perus- ja aineopintoja).

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintoja tutkinto-opiskelijoiden aikataulujen ja suoritustapojen mukaisesti.

Löydät Peppi-oppaasta (HUOM. aukeaa uuteen välilehteen) opintojaksojen aikataulut.

Vieraiden kielten opintojen aloitusinfo järjestetään ti 6.9. klo 16.30-18 Teams-tapaamisena.

 

 

Englannin kielen perusopinnot väh. hyvin tiedoin (3/5). Perusopintojen suorituksesta toimitettava todistus tai opintosuoritusote. Hakuedellytyksen täyttävistä hakijoista valinta tehdään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty / 0–5.

Suomi
Englanti

Ilmoittautuminen tehdään yksittäisille opintojaksoille opintokokonaisuuteen opiskeluoikeuden saamisen jälkeen (maksulinkit koulutussihteriltä). Yksittäisen opintojaksojen hinta on 12 € /opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2022-2023.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä; katso yhteystiedot alla.

Opintojen opetuskieli on englanti.

 

Hakumenettely:

Englannin kielen aineopintoihin otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä enintään viisi avoimen yliopiston opiskelijaa. Tullakseen hyväksytyksi aineopintoihin opiskelijalla on oltava suoritetut englannin kielen perusopinnot (vähintään 25 op). Hakija ilmoittautuu sähköpostitse 4.8. klo 9.00 -16.8.2022 klo 23.59 osoitteeseen satu.maarit.huuskonen@uef.fi. Liitteeksi tarvitaan todistus tai opintosuoritusote suoritetuista englannin kielen perusopinnoista.

Valinnan tulos ilmoitetaan sähköpostitse hakijan ilmoittamaan sähköpostiin viimeistään 5.9.2022.

 

Opiskelijoiksi hyväksytyille lähetetään ilmoittautumislinkit yksittäisille opintojaksoille avoimen yliopiston ilmoittautumista ja opintomaksun maksamista (12e/op) varten.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen hinnastoon sekä maksu-ja perumisehtoihin.

 

Ilmoittautuminen ja opintomaksut:

Koulutussihteeri Satu Maarit Huuskonen, satu.maarit.huuskonen@uef.fi, puh. 050 473 2831.

Opintojaksoihin ja opintokokonaisuuteen liittyvät kysymykset:

Suunnittelija Krista Sutinen, krista.sutinen@uef.fi, puh. 050 564 0498.