Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Oppimisella ei ole päätepistettä.

Avoin yo: Elimistön säätelyjärjestelmät (ELISA)

smart for good
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
-
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Ympäristö- ja luonnontieteet, Sosiaali- ja terveysala, Ravitsemus ja lääkeala
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
72 € (alv 0%)

Hermosto, keskushermoston rakenne ja sen kehitys. Hermosolut ja niiden toiminta. Aktio- ja lepopotentiaali, neurotransmissio ja transmitterijärjestelmät. Aivorunko, ja aivohermot, veriaivoeste, aivojen verenkierto ja liquorkierto. Somatosensorinen järjestelmä, sensoriset reseptorit, tuntoaisti. Kipu, analgesia ja lämmönsäätely. Kemialliset aistit (haju, maku), kuulo- ja tasapainoaistit, näköaisti ja silmä sekä näköaistimusten sentraalinen prosessointi. Aivojen motoriset säätelyjärjestelmät, korkeammat aivotoiminnot, ikääntyminen sekä neurodegeneratiiviset sairaudet. Endokriininen järjestelmä, keskeisten umpieritysrauhasten merkitys ja toiminta sekä endokriinisen järjestelmän yhteistyö keskushermoston kanssa. Neurohumoraalinen säätely. Sukuelimistön toiminta, hedelmöittyminen ja raskaus. Sukupuoli- ja kasvuhormonit kasvun, lisääntymisen ja kehityksen säätelyssä. Luonnollinen ja hankittu immuniteetti. Yliherkkyys ja immuunijärjestelmän toimintahäiriöt.

Suoritustapa: Verkko-opinnot: Tentti verkossa, jaksonaikainen arviointi liittyen suoritustavoissa mainittuihin pakollisiin Moodle-testeihin (tentin tulosta nostava suoriutuminen huomioidaan opintojakson arvosanan määräytymisessä).

Kirjallisuus: Leppäluoto, Kettunen, Rintamäki, Vakkuri, Vierimaa, Lätti: Anatomia ja fysiologia, rakenteesta toimintaan, Sanoma Pro, 7.-8. painos tai uudempi.

Opintojaksolla on Moodle-oppimisympäristö, jossa ovat luentomateriaalit, videoluennot, ryhmäopetusmateriaalit sekä muut jakson aihepiiriin liittyvät oheismateriaalit.

Lisäksi suositeltava kirja: Vauhkonen, Holmström: Sisätaudit, Sanoma Pro, 4.-5. Painos (2012 tai uudempi)

Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opintojakso päättää ihmisen biologian opintojaksokokonaisuuden, jossa käsitellään ihmisen elinjärjestelmiä ja niiden toiminnan säätelyä. Jakson päätyttyä opiskelija osaa keskushermoston rakenteen ja toiminnan perusteet sekä sen kytkeytymisen elimistön endokriiniseen järjestelmään. Osaa neurotransmission periaatteet sekä lepo- ja aktiopotentiaalin mekanismit. Osaa somatosensorisen järjestelmän ja aistien taustamekanismit sekä aistimusten sentraalisen säätelyn. Tietää miten aivojen motoriset systeemit toimivat. Hallitsee korkeampien aivotoimintojen mekanismit. Osaa ikääntymisen aiheuttamat hermoston muutokset mukaan lukien yleisimmät neurodegeneratiiviset sairaudet. Osaa elimistön keskeisten hormonien toiminnan ja merkityksen elimistön kehityksen, lisääntymisen ja homeostaasin säätelyssä sekä tuntee tavallisimmat hormonitoiminnan häiriöihin liittyvät sairaudet. Osaa perusteet ihmisen immuunijärjestelmistä, niiden yhteistoiminnasta ja tuntee yleisimpien immuunitautien ja yliherkkyystilojen taustoja.
 

6 opintopistettä

14.2.-9.5.2022 

Avoimen yliopiston opiskelijat: Johdanto ihmisen biologiaan ja tuki- ja liikuntaelimistö 2 op (JIBTU) ja Solun rakenne ja toiminta periaatteet 5 op (SORTO) tai vastaavat tiedot.

 

Arviointiasteikko 0 – 5.

Suomi

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille.  Yksittäisen opintojaksojen hinta on 12 €/ opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2021-2022.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot

Opintojakso on osa Ihmisen biologian perusopintoja. Opintojakso kuuluu myös Terveyden edistämisen aineopintoihin.

Ilmoittautumisohje:  
 
I Ilmoittaudu sivun oikeassa laidassa olevan ”Täytä hakulomake” linkin kautta. Linkki vie ilmoittautumispalveluun, jossa opintojakso on jo valmiiksi haettuna. Voit halutessasi lisätä ilmoittautumispalvelun ostoskoriin useita jaksoja ennen kuin jatkat ilmoittautumaan. 

II Maksa opinnot. Saat sähköpostiisi viestin, joka sisältää opintomaksun maksulinkin, jolla maksaen vahvistat ilmoittautumisen. Maksulinkki on aktiivinen 24 tuntia. Jos linkki ehtii vanhentua, ilmoittaudu uudelleen. Tämän jälkeen saat kaksi erillistä vahvistusviestiä, yhden ilmoittautumispalvelusta ja toisen Paytrail-maksusta. 

III Saat ohjeet opintojen aloittamiseen sähköpostiisi seitsemän päivän kuluessa ilmoittautumisesta.  

Jos sinulla ei ole aiempaa UEF-tunnusta, saat tämän viestin jälkeen myös yliopiston käyttäjähallinnasta UEF-tunnuksen aktivointiohjeet. Tunnuksesi saa käyttöoikeudet opinto-oikeuden alkaessa. 

Mikäli et saa viestejä, tarkistathan sähköpostisi roskapostikansion.  

Koulutussihteeri Pia Koponen, pia.koponen@uef.fi p. 040 355 2116