Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Oppimisella ei ole päätepistettä.

Avoin yo: Elämänkulun psykologia II: Parisuhteet, perheet ja vanhemmuus, lv. 2021-2022

smart for good
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
-
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
60 € (alv 0%)

Opintojaksolla tarkastellaan parisuhdetta, perhettä ja vanhemmuutta sekä niiden psykologisia merkityksiä. Jakson tavoitteena on lisätä myös itsetuntemusta aihealueeseen liittyen.

Suoritustapa: oppimistehtävät

Kirjallisuus:
Gottman, J. & Silver, N. The seven principles for making marriage work, 2000 (tai uudempi painos).
Eerola, P. & Mykkänen, J. (toim). Isän kokemus, 2014. TAI
Mykkänen, J. Isäksi tulemisen tarinat, tunteet ja toimijuus, 2010.
Väänänen, R. Perheen rakenteen, dynamiikan ja arvojen merkitys lapsen psyykkiselle hyvinvoinnille, 2013.
Berg, K. Äitiys kulttuurisina odotuksina, 2008.

Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa parisuhteen muodostamiseen, toimivuuteen sekä kriiseihin liittyviä keskeisiä tekijöitä. Hän osaa kuvata sukupolvien ketjujen merkityksiä parisuhteen, perheen ja yksilön näkökulmasta, määritellä perheen rakenteen ja dynamiikan merkitystä yksilön psyykkiseen hyvinvointiin ja analysoida erilaisten kasvatus- ja kiintymystyylien merkitystä parisuhteessa ja vanhemmuudessa.

5 opintopistettä

Ilmoittautuminen kevätlukukaudelle: 14.12.2021 klo 9:00 - 30.6.2022 klo 15:00.

Suositellut tehtävänpalautuspäivät ovat kunkin kuukauden viimeiset päivät.

Yksittäisen opintojakson suoritusaika (opinto-oikeus) on voimassa 31.7.2022 saakka.

Aineopintojen aloittamisen lähtötasoksi vaaditaan psykologian perusopintokokonaisuuden suorittaminen vähintään arvosanalla 3/5 tai arvosanalla Hyväksytty, mikäli opiskelija pystyy osoittamaan HYV-arvosanan vastaavan vähintään arvosanaa 3/5.

HUOM! Sinun tulee lisätä ilmoittautumislomakkeelle liite (opintosuoritusote tai todistuskopio), jolla todennat Psykologian perusopintokokonaisuuden (25 op) suorittamisen vähintään arvosanalla 3/5.

Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Tarkemmat arviointikriteerit julkaistaan Moodlessa ja koulutusalan opinto-oppaan yleisteksteissä.

Suomi

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille.  Yksittäisen opintojaksojen hinta on 12€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2021-2022. 

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla.

 

Yleinen opintojen suunnittelu
Suunnittelija Tiina Immonen
tiina.immonen@uef.fi, 050 493 0323
Varaa tästä aika opinto-ohjaukseen.

Ilmoittautumiset, maksut, opintosuoritukset, todistukset
Koulutussihteeri Kati Hietava
kati.hietava@uef.fi, 050 432 4797

Tutustu tästä psykologian koulutusalan käytäntöihin.