Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Oppimisella ei ole päätepistettä.

Avoin yo: Elämänkulun psykologia I: Lapsuus ja nuoruus, verkko-opinnot, lv. 2021-2022

smart for good
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
-
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus, Monimuoto-opetus, Itseopiskelu
Hinta:
60 € (alv 0%)

Opintojaksolla perehdytään lapsuuden ja nuoruuden kehitykseen ja kehitykseen vaikuttaviin biologisiin, psykologisiin ja sosiaalisiin tekijöihin. Lisäksi opintojaksolla syvennetään viimeaikaiseen tutkimukseen perustuvien tieteellisten artikkeleiden avulla ymmärrystä lasten ja nuorten kehityksen keskeisistä osa-alueista. Lapsuuden osalta artikkelit käsittelevät seuraavia aihealueita: kehityspsykologian historia, lapsen kognitiivinen ja sosiaalinen kehitys, kielen kehitys, leikki, minäkäsityksen kehitys, kiintymys- ja vertaissuhteet lapsuudessa, ja perhe lapsen kehityksen kontekstina. Nuoruusiän psyykkisen kehityksen osalta artikkelit käsittelevät identiteetin muodostusta, perheen merkitystä aikuistumisessa, kouluun ja työhön liittyviä siirtymiä, nuorten mielenterveyttä ja positiivisen kehityksen tukemista sekä kehityksen kulttuurisidonnaisuutta.

Suoritustapa: Opintojakso suoritetaan laatimalla kirjallinen katsaus viidestä valituista artikkeleista sekä laatimalla kurssikirjallisuuteen pohjautuva oppimistehtävä.

Kirjallisuus:
Arnett, Jensen J. Adolescence and emerging adulthood. Cultural approach (5. painos) ja
Siegler, R. ym. (2017). How children develop (5. painos) sekä
viisi valittua artikkelia artikkelikokoelmasta.

Opettaja: Iija den Heder

 

Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja eritellä lasten ja nuorten kehityksen mekanismeja ja prosesseja, yksilön ja ympäristön vuorovaikutusta ja kehityksen konteksteja. Hän osaa arvioida ja analysoida lasten ja nuorten kehityspsykologian viimeaikaista tutkimusta.

5 opintopistettä

Ilmoittautuminen kevätlukukaudelle: 14.12.2021-30.6.2022 klo 15:00.

Suositellut tehtävänpalautuspäivät ovat kunkin kuukauden viimeiset päivät.

Yksittäisen opintojakson suoritusaika (opinto-oikeus) on voimassa 31.7.2022 saakka.

Aineopintojen aloittamisen lähtötasoksi vaaditaan psykologian perusopintokokonaisuuden suorittaminen vähintään arvosanalla 3/5 tai arvosanalla Hyväksytty, mikäli opiskelija pystyy osoittamaan HYV-arvosanan vastaavan vähintään arvosanaa 3/5.

HUOM! Sinun tulee lisätä ilmoittautumislomakkeelle liite (opintosuoritusote tai todistuskopio), jolla todennat Psykologian perusopintokokonaisuuden (25 op) suorittamisen vähintään arvosanalla 3/5.

Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Tarkemmat arviointikriteerit julkaistaan Moodlessa ja koulutusalan opinto-oppaan yleisteksteissä.

 

Suomi

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille.  Yksittäisen opintojaksojen hinta on 12€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2021-2022. 

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla.

 

Yleinen opintojen suunnittelu
Suunnittelija Tiina Immonen
tiina.immonen@uef.fi, 050 493 0323
Varaa tästä aika opinto-ohjaukseen.

Ilmoittautumiset, maksut, opintosuoritukset, todistukset
Koulutussihteeri Kati Hietava
kati.hietava@uef.fi, 050 432 4797

Tutustu tästä psykologian koulutusalan käytäntöihin.