Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Avoin yo: Data-analyysin todennäköisyyspäättely 2

smart for good
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
8.1.2021 - 22.1.2021
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Ympäristö- ja luonnontieteet
Toteutusmuoto:
Monimuoto-opetus
Hinta:
-

Satunnaisotoksen yhteisjakauma, tunnusluku, otoskeskiarvo, otosvarianssi ja -kovarianssi ja niiden ominaisuudet, estimaattorin käsite ja sen keskeiset ominaisuudet (tyhjentävyys, harha, varianssi, keskineliövirhe ja tehokkuus). Suurten lukujen laki ja keskeinen raja-arvolause. Estimointimenetelmiä: suurimman uskottavuuden (Maximum likelihood) estimointi, pienimmän neliösumman estimointi ja Bayesilainen-estimointi.

Suoritustapa: Itseopiskelu verkkomateriaalin perusteella (115 h), aloitusluento (2 h), kontaktiopetusta 14 h, tentti 4 h.

Toteutustavat: Opiskelu tapahtuu opiskelijajohtoisesti. Ennen kontaktiopetusta opiskelija (1) opiskelee Moodlessa jaetun viikkokohtaisen materiaalin (mm. moniste, kalvot ja luentovideot), (2) tekee niihin liittyvän viikkokokeen ja (3) aloittaa viikon harjoitustehtävien tekemisen. Pienryhmissä käsitellään viikkokokeiden, harjoitustehtävien ja ennalta esitettyjen kysymysten pohjalta verkkomateriaalissa epäselviksi jääneitä asioita. Pienryhmässä opiskelijalla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä ennalta opiskeltuun materiaaliin liittyen. Opiskelija (4) palauttaa harjoitukset määräaikaa mennessä sekä harjoitusten palautuspäivän jälkeen (5) perehtyy tehtävien malliratkaisuihin ja tekee niiden perusteella omien ratkaisujensa itsearvioinnin. Kaiken kaikkiaan opiskelijan tulisi varata kontaktiopetuksen lisäksi n. 14 h/viikko omaa aikaa kurssin opiskeluun.

Opetus ja materiaali on englanniksi. Suomenkielistä tutkintoa suorittava voi vastata opintojakson tenttiin ja ratkaista harjoitustehtävät suomeksi.

Oppimateriaali: Moniste ja muu Moodlessa jaettu materiaali. Morris H. DeGroot ja Mark J. Schervish 2012, Probability and statistics (4 painos), osia luvuista 5-10 tai Casella& Berger 2001. Statistical Inference (2. painos), osia luvuista 5-10.

Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opiskelija hallitsee tilastollisen estimoinnin ja päättelyn perusteet riippumattoman ja riippuvan datan analyysissä.

5 opintopistettä

8.3. - 22.6.2021. Tarkemmat aikataulut löytyvät WebOodista https://weboodi.uef.fi/weboodi/etusivu.html

Avoimen yliopiston opiskelijat ovat samassa opetuksessa tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Opintojaksolle tulee ilmoittautua lisäksi WebOodissa.

Data-analyysin todennäköisyyspäättely 1, suositellaan myös Tilastotieteen peruskurssia

Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosteluperusteet: Arvosana (0-5) perustuu joko (1) viikkotenttien, harjoitustehtävien ja tentin painotettuun keskiarvoon tai (2) pelkästään tenttiin niin, että arvosana on näistä parempi.

Suomi

Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tietojenkäsittelytieteen opinnot  ovat maksuttomia kaikille 1.8.2020 – 31.7.2021.

Jos olet työtön sovi opiskelusta ensin TE-toimiston kanssa ja ilmoittaudu opintoihin verkkolomakkeella. Liitä TE-palveluiden todistus työttömyydestä lomakkeen liitteeksi.

Ilmoittautumisohje:  
I Ilmoittaudu sivun oikeassa laidassa olevan ”Täytä hakulomake” linkin kautta. Linkki ohjautuu ILPA-järjestelmään, jossa opintokohde on jo valmiiksi haettuna ja voit jatkaa tunnistautumaan. 

II Ilmoittautumisen jälkeen saat kaksi sähköpostiviestiä: 

1) Yhteenvedon ilmoittautumistiedoista, jossa on linkki tunnuksen käyttöönoton ohjeistukseen ja opintojen aloitusohjeisiin. Mikäli et saa viestejä, niin tarkistathan sähköpostisi roskapostin. 2) Paytrailin maksuvahvistuksen. 

III Ilmoittautumista seuraavana päivänä saat yliopiston käyttäjähallinnasta UEF-tunnuksen aktivointiohjeet. Tunnuksesi saa käyttöoikeudet opinto-oikeuden alkaessa. Mikäli et saa vahvistusta, tarkistathan sähköpostisi roskapostikansion. 

IV Ilmoittautumispalvelun lähettämä, automaattinen viesti sisältää myös linkin opintojen aloitusohjeisiin. Tutustu ohjeisiin huolellisesti.  

Yhteyshenkilöt: Suunnittelija Merja Mäkitalo p. 0294 457 041, merja.makitalo@uef.fi ja koulutussihteeri Helka Pukarinen p. 0294 457 042, helka.pukarinen@uef.fi

Suunnittelija

Profiilikuva: Merja Mäkitalo

Merja Mäkitalo

Suunnittelija