Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Oppimisella ei ole päätepistettä.

Avoin yo: Aineopintojen tutkielma (erityispedagogiikka), lv 2022-2023

smart for good
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
-
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus, Monimuoto-opetus, Lähiopetus, Itseopiskelu
Hinta:
72 € (alv 0%)

Perehtyminen suunnitelmalliseen tiedonhankintaan, metodologisiin mahdollisuuksiin ja tieteelliseen viestintään kirjoittamalla tieteellinen kandidaatin tutkielma.

Suoritustavat:
Erityispedagogiikan aineopintojen tutkielman kirjoittaminen. Tutkielma, joka tehdään yksilö- tai parityönä, voi olla pienimuotoinen empiirinen, teoreettis-filosofinen tai kirjallisuuteen perustuva
systemaattinen tarkastelu, jonka suositeltu laajuus on noin 25–30 sivua. Omatoimista työskentelyä 162 t.
Tutkielma suositellaan tehtäväksi olemassa olevasta tutkimusaineistosta tai osana osaston jotain tutkimushanketta.

Tutkielmaopintoihin kuuluvat myös opintojaksot FK00CG79 Seminaarityöskentely (erityispedagogiikka) 3 op ja 2220207 Tiedonhaku osana seminaarityöskentelyä (erityispedagogiikka) 1 op.
Seminaarin ja tutkielman suorittaminen edellyttää kaikille osille (3) ilmoittautumista opiskelijaksi.

Ei AHOT-hakua/korvaavuuksia, tiedonhaun tehtävä koskee erityisesti erityispedagogiikan tiedonhakua ja tehtävän suorittavat yleisen kasvatustieteiden tiedonhaun pääaineessa/aiemmin suorittaneetkin.

Lue ilmoittautumisohjeet Hakeminen-välilehdeltä ja katso tallenne opintojen aloittamiseen: Ohjeita opiskeluun 

Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• osaa esitellä tutkimusprosessin ja tulokset kirjallisesti kasvatustieteellisen tieteenalan käytäntöjen mukaisesti
• pystyy arvioimaan oman tutkimuksen luotettavuutta
• osaa esittää pro gradu-tutkielmaan tai syventävien opintojen tutkielmaan soveltuvia jatkotutkimusehdotuksia

6 opintopistettä

Erityispedagogiikan aineopintoja suorittavat

Opinnot on aikataulutettu ja integroitu yliopiston perusopetukseen, suorittaminen mahdollista syys- tai kevätlukukaudella osana erityispedagogiikana aineopintojen seminaarityöskentelyä.

Tarkemmat opetuksen ja ilmoittautumisen aikataulut vahvistetaan myöhemmin.

 

Suoritettuina edeltävät opinnot Kvantitatiivinen tutkimus 1 ja Kvalitatiivinen tutkimus 1. 

 

Tutkielma 0-5.

Suomi

Ilmoittautuminen yksittäisille opintojaksoille.  Yksittäisen opintojaksojen hinta on 12 € /opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2022-2023. 

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä; katso yhteystiedot alla.

Kirjallisuuden hankinta-/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Katso ilmoittautumisohje Hakeminen-välilehdeltä.

Opintomaksut ja opinto-oikeus:

Koulutussihteeri Iina Airaksinen, iina.airaksinen@uef.fi, puh.050 464 9747