Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Oppimisella ei ole päätepistettä.

Avoin yo: Academic English for Law, monimuoto, kevät 2022

smart for good
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
13.12.2021 - 29.7.2022
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Kielet ja viestintä
Toteutusmuoto:
Monimuoto-opetus
Hinta:
48 € (alv 0%)

Oikeustieteisiin ja akateemiseen sekä ammatilliseen englannin käyttöön liittyviä luku- ja kirjoitustehtäviä, suullisia yksilö- ja ryhmätehtäviä sekä keskusteluita. Tarkoituksenmukaiset lukustrategiat, englanninkielisen tieteellisen artikkelin rakenne, asioiden välisiä suhteita ilmaisevat vihjesanat, yleistieteellistä ja oman alan keskeistä sanastoa.

Suoritustapa: Kurssia varten opiskelijan tulee varata 108 tuntia. Kurssilla on esim. luentoja, suullisia ja kirjallisia yksilö- ja ryhmätehtäviä, itsenäistä työskentelyä, keskusteluita ja pienimuotoisia esitelmiä.

Toteutustapa: Monimuoto-opetus: Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat tehtävät ja harjoitukset. Opiskelu tapahtuu verkkovälitteisesti. Johdantotapaaminen on pakollinen. Lisäksi opetukseen kuuluu pakollisia verkkovälitteisiä tapaamisia, joiden aikataulut sovitaan yhdessä. Verkkovälitteiseen osallistumiseen vaaditaan riittävät tekniset varusteet (esim. riittävän nopea verkkoyhteys, kuulokkeet, mikrofoni ja web-kamera) ja valmiudet käyttää vaadittua tekniikkaa.

Oppimateriaali: Opettajan jakama materiaali ja verkkoaineisto.

Kirjallisuuden hankinta-/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Opetuksen kieli: englanti.

Tutustu opintojaksoon ja sen aikatauluihin WebOodissa.

Katso yleinen tallenne opintojen aloittamiseen avoimessa yliopistossa (kesto n. 6 min).

Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opiskelija

  • käyttää tehokkaasti englanninkielistä tekstiä opiskeluun ja alansa seuraamiseen.
  • osaa valita tarkoituksenmukaisia lukustrategioita.
  • käyttää kriittistä ajattelua ja lähdekritiikkiin tarvittavia taitoja.
  • hallitsee akateemisessa englannissa tyypillisesti esiintyvää ja alansa erityissanastoa.
  • osaa tiivistäen esittää lukemiaan tekstejä.
  • osaa kirjoittaa omaan alaansa liittyvistä aiheista englannin kielen konventiot huomioon ottaen.
  • osaa toimia keskeisissä suullista kielitaitoa vaativissa tilanteissa kulttuurienvälisen viestinnän vaatimukset huomioiden.
  • työskentelee yksin ja yhdessä, arvioi ja kehittää omaa oppimista antamalla ja vastaanottamalla palautetta

 

4 opintopistettä

Max. 25 opiskelijaa.

Aika: 20.1. - 8.4.2022. Johdantotapaaminen 20.1.2022 klo 16-18 (pakollinen). Tarkemmat aikataulut löytyvät WebOodista.

Opettaja: yliopisto-opettaja Jasmin Pyöriäinen

Kevään 2022 opintojaksoille ilmoittautuminen Opintopolussa avautuu ke 15.12.2021 klo 9:00.

Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) kielitaitotaso B2 (lukion A-englanti). Mikäli taitotaso ei ole edellytysten mukainen, suositellaan kertaavaa opetusta ennen tätä kurssia.
Jatkuva arviointi

Kaikista seuraavista osioista on saatava hyväksytty suoritus:

1) aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn, arviointi hyl/hyv,

2) oppimistehtävät, arviointi 0-5 (20 % loppuarvosanasta),

3) kirjalliset työt, arviointi 0-5 (40 % loppuarvosanasta),

4) pienimuotoinen esitelmä ja siihen liittyvä keskustelu, arviointi 0-5 (40 % loppuarvosanasta).

Hyväksytyn arvosanan vähimmäisvaatimuksena on, että opiskelija tuntee keskeisimmän opintojaksoon liittyvän sanaston ja rakenteet sekä osaa toimia tyydyttävällä tavalla
useimmissa opintojakson kuvauksessa mainituissa viestintätilanteissa, ja hallitsee sekä englanninkielisen tieteellisen kirjoittamisen perusteet että tieteellisen esitelmän laatimisen perusteet. Lisäksi opiskelija kykenee kohtuullisen selkeään ja täsmälliseen kirjalliseen ja suulliseen ilmaisuun omaan alaansa liittyvistä tieteellisistä aihepiireistä.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäolovaatimusten täyttymistä ja opintojaksoon kuuluvien tehtävien tekemistä hyväksytysti annetussa aikataulussa.

Opintosuoritus katsotaan keskeytyneeksi, kun opiskelija on ollut poissa sallittua enemmän tai ei ole palauttanut tehtäviä annetussa määräajassa. Tällöin opintojakso on suoritettava kokonaan uudelleen.

Suomi

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille.  Yksittäisen opintojaksojen hinta on 12 € /opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2021-2022. 

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä; katso yhteystiedot alla.  

Ilmoittautumisen jälkeen:

I) Saat kaksi sähköpostiviestiä
1) Yhteenvedon ilmoittautumistiedoista, viestissä on linkki UEF-tunnuksen käyttöönoton ohjeistukseen ja opintojen aloitusohjeisiin, tutustuthan ohjeisiin huolellisesti!
2) Paytrailin maksuvahvistuksen.

II) Ilmoittautumista seuraavana päivänä uusi opiskelija saa yliopiston käyttäjähallinnasta UEF-tunnuksen aktivointiohjeet. Mikäli olet aiemmin opiskellut Itä-Suomen yliopistossa, vaihda tunnuksesi salasana opintojen aloitusohjeen mukaisesti. Tunnuksesi saa käyttöoikeudet opinto-oikeuden alkaessa.

Mikäli et saa viestejä, niin tarkistathan sähköpostisi roskapostin.

Yhteyshenkilöt: Suunnittelija Krista Sutinen p. 050 564 0498, krista.sutinen@uef.fi ja koulutussihteeri Helka Pukarinen p. 040 355 3934, helka.pukarinen@uef.fi

Suunnittelija

Profiilikuva: Krista Sutinen

Sutinen, Krista

Suunnittelija