Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Oppimisella ei ole päätepistettä.

Avoin yo: Academic and Professional English for Educational Sciences, monimuoto, syksy 2022

smart for good
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
9.8.2022 - 22.9.2022
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Kielet ja viestintä
Toteutusmuoto:
Monimuoto-opetus
Hinta:
-
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Alakohtaiseen akateemiseen sekä ammatilliseen englannin käyttöön liittyviä luku- ja kirjoitustehtäviä, suullisia yksilö- ja ryhmätehtäviä sekä suullisia esitelmiä ja keskusteluita. Tarkoituksenmukaiset lukustrategiat, englanninkielisen tieteellisen artikkelin rakenne, asioiden välisiä suhteita ilmaisevat vihjesanat, yleistieteellistä ja oman alan keskeistä sanastoa. 

Suoritustapa: Kurssia varten opiskelijan tulee varata 81 tuntia. Kurssilla on esim. luentoja, suullisia ja kirjallisia yksilö- ja ryhmätehtäviä, itsenäistä työskentelyä, keskusteluita ja pienimuotoisia esitelmiä.

Toteutustapa: Monimuoto-opetus: Opiskelijalta edellytetään aktiivista osallistumista opetukseen, joka voi olla sekä kaikille yhteistä että pienryhmiin jaettua etäopetusta, johon opiskelijan on osallistuttava opettajan ilmoittamalla tavalla. Verkkovälitteiseen osallistumiseen vaaditaan riittävät tekniset varusteet (esim. riittävän nopea verkkoyhteys, kuulokkeet, mikrofoni ja web-kamera) ja valmiudet käyttää vaadittua tekniikkaa. 

Oppimateriaali: Opettajan jakama materiaali ja verkkoaineisto

Opetuksen kieli: englanti.

Tutustu opintojaksoon ja sen aikatauluihin Pepissä.

Katso yleinen tallenne opintojen aloittamiseen avoimessa yliopistossa (kesto n. 6 min).

Opiskelija osaa 

  • keskustella englanniksi omaan alaansa liittyvistä aiheista, 
  • valita tarkoituksenmukaisia lukustrategioita, 
  • tunnistaa akateemisessa englannissa tyypillisesti esiintyvää sanastoa ja oman alansa erityissanastoa, 
  • esittää tiivistäen lukemiaan tekstejä, 
  • kirjoittaa omaan alaansa liittyviä tekstejä riittävällä sujuvuudella, 
  • valmistaa ja pitää selkeän esitelmän omaan alaansa liittyvästä aiheesta, 
  • antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta ja kehittää taitojaan annetun palautteen perusteella, 
  • työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä sekä arvioida omaa oppimistaan.  
3 opintopistettä

Opintojaksoa suositellaan erityisesti, jos opiskelet kasvatustieteitä tutkintotavoitteisesti.

Max. 25 opiskelijaa.

Aika: 10.10. - 28.11.2022. Tutustu opintojaksoon ja sen aikatauluihin Pepissä. Aikatauluun merkityt opetuskerrat ovat pakollisia (järjestetään etänä).

Opettaja: ilm. myöhemmin

Ilmoittautuminen Opintopolussa alkaa ti 9.8.2022 klo 9.00 ja päättyy to 22.9.2022 klo 15.00.

Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taso B2 (lukion A-englanti).

Jatkuva arviointi 

Kaikista seuraavista osioista on saatava hyväksytty suoritus: 

1) aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn, arviointi hyl/hyv, 

2) suullinen esitelmä, arviointi hyl/hyv, 

3) kirjalliset työt, arviointi hyl/hyv 

Hyväksytyn arvosanan vähimmäisvaatimuksena on, että opiskelija tuntee keskeisimmän opintojaksoon liittyvän sanaston ja rakenteet sekä osaa toimia tyydyttävällä tavalla useimmissa opintojakson kuvauksessa mainituissa viestintätilanteissa, ja hallitsee sekä englanninkielisen tieteellisen kirjoittamisen perusteet että tieteellisen esitelmän laatimisen perusteet. 

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäolovaatimusten täyttymistä ja opintojaksoon kuuluvien tehtävien tekemistä hyväksytysti annetussa aikataulussa. Opintosuoritus katsotaan keskeytyneeksi, kun opiskelija on ollut poissa sallittua enemmän tai ei ole palauttanut tehtäviä annetussa määräajassa. Tällöin opintojakso on suoritettava kokonaan uudelleen. 

Suomi
Englanti

Yksittäisen opintojakson hinta on 12 € / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2022 - 2023.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun. ​ 

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla.

Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostiisi viestin, joka sisältää opintomaksun maksulinkin, jolla maksaen vahvistat ilmoittautumisen. Ilmoittauduttuasi opiskeluoikeus tallennetaan kymmenen (10) vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Saat opintojen aloitusohjeet sähköpostiisi tämän jälkeen. Mikäli et saa maksulinkkiä tai muita viestejä, tarkista sähköpostisi roskapostikansio.

Yhteyshenkilöt: Suunnittelija Sanna Vikla p. 050 466 6591, sanna.vikla@uef.fi ja koulutussihteeri Helka Pukarinen p. 040 355 3934, helka.pukarinen@uef.fi