Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Oppimisella ei ole päätepistettä.

Avoin yo: Academic and Professional English 1 for Theology, monimuoto, kevät 2023

smart for good
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
21.11.2022 - 23.1.2023
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Kielet ja viestintä
Toteutusmuoto:
Monimuoto-opetus
Hinta:
24 € (alv 0%)

Tarkoituksenmukainen lukustrategia, akateeminen ja oman alan keskeisin sanasto, tieteellisen artikkelin rakenne, asioiden välisiä suhteita ilmaisevat vihjesanat sekä ymmärtämisen kannalta keskeiset kielen rakenteet. 

Suoritustapa: Monimuoto-opinnot: Kurssia varten opiskelijan tulee varata 54 tuntia. Kurssilla on esim. luentoja, suullisia ja kirjallisia yksilö- ja ryhmätehtäviä, itsenäistä työskentelyä, keskusteluita ja pienimuotoisia esitelmiä.

Toteutustapa: Aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä kurssiin kuuluvat tehtävät ja harjoitukset. Opiskelu tapahtuu verkkovälitteisesti, mutta sisältää myös kontaktitapaamisia etäyhteydellä. Lisäksi opetukseen kuuluu pakollisia verkkovälitteisiä tapaamisia, joiden aikataulut sovitaan yhdessä. Verkkovälitteiseen osallistumiseen vaaditaan riittävät tekniset varusteet (esim. riittävän nopea verkkoyhteys, kuulokkeet, mikrofoni ja web-kamera) ja valmiudet käyttää vaadittua tekniikkaa. 

Oppimateriaali: Opettajan jakama materiaali ja verkkoaineisto.

Opetuksen kieli: englanti.

Tutustu opintojaksoon ja sen aikatauluihin Pepissä.

Katso yleinen tallenne opintojen aloittamiseen avoimessa yliopistossa (kesto n. 6 min).

Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opiskelija

  • käyttää tehokkaasti ja kriittisesti englanninkielistä tekstiä opiskeluun ja alansa seuraamiseen,
  • työskentelee yksin ja yhdessä, arvioi ja kehittää omaa oppimista antamalla ja vastaanottamalla palautetta,
  • osaa valita tarkoituksenmukaisia lukustrategioita,
  • käyttää akateemisessa englannissa tyypillisesti esiintyvää sanastoa ja oman alansa erityissanastoa,
  • esittää tiivistäen lukemiaan tekstejä.
2 opintopistettä

Opintojaksoa suositellaan erityisesti, jos opiskelet teologian opintoja tutkintotavoitteisesti. Max. 25 opiskelijaa

Aika: 10.2. - 24.3.2023. Tarkemmat aikataulut löytyvät Pepistä. Aikatauluun merkityt tapaamiset ovat pakollisia.

Opettaja: ilmoitetaan myöhemmin

Ilmoittautuminen Opintopolussa alkaa ma 21.11.2022 klo 9.00 ja päättyy ma 23.1.2023 klo 15.00.

Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taso B2 (lukion A-englanti).

Jatkuva arviointi.

Kaikista seuraavista osioista on saatava hyväksytty suoritus:

1) aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn, arviointi hyl/hyv,

2) oppimistehtävät, arviointi 0-5 (50 % loppuarvosanasta),

3) kirjalliset työt, arviointi 0-5 (50 % loppuarvosanasta).

Hyväksytyn arvosanan vähimmäisvaatimuksena on, että opiskelija hallitsee keskeisimmän alakohtaisen ja yleisakateemisen sanaston, tuntee pääpiirteittäin tieteellisen artikkelin perusrakenteen ja osaa tunnistaa siitä keskeisimmän tiedon sekä esittää sen tiivistettynä.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäolovaatimusten täyttymistä ja opintojaksoon kuuluvien tehtävien tekemistä hyväksytysti annetussa aikataulussa. Opintosuoritus katsotaan keskeytyneeksi, kun opiskelija on ollut poissa sallittua enemmän tai ei ole palauttanut tehtäviä annetussa määräajassa. Tällöin opintojakso on suoritettava kokonaan uudelleen.

Suomi
Englanti

Yksittäisen opintojakson hinta on 12 € / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2022 - 2023.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun. ​ 

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla.

Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostiisi viestin, joka sisältää opintomaksun maksulinkin, jolla maksaen vahvistat ilmoittautumisen. Ohjeet opintojen aloittamiseen tulevat sähköpostiisi seitsemän päivän kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli et saa maksulinkkiä tai muita viestejä, tarkista sähköpostisi roskapostikansio.

Yhteyshenkilöt: Suunnittelija Sanna Vikla p. 050 466 6591, sanna.vikla@uef.fi ja koulutussihteeri Helka Pukarinen p. 040 355 3934, helka.pukarinen@uef.fi