Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Nainen istuu sovhvalla ja kirjoittaa vihkoon

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Ajankohtainen ympäristöoikeus IX-erikoistumisohjelma 2021-2022

Ajankohtainen ympäristöoikeus -ohjelma on suunniteltu työelämän vaatimuksia ajatellen.
smart for good
 • Juridiikka
Päivämäärä:
11.2.2021 - 23.9.2022
Ilmoittautumisaika:
-
Kampus tai kaupunki:
Helsinki
Kategoria:
Oikeustieteet ja yhteiskunta, Ympäristö- ja luonnontieteet
Toteutusmuoto:
Monimuoto-opetus
Hinta:
6138 € (alv 24%)

Erikoistumisohjelma sisältää yhteensä 16 opetuspäivää. Aloitus- ja päätösseminaarit toteutetaan lähiopetuksena Helsingissä. Muut opetuspäivät järjestetään verkko-opetuksena.

 • Ajankohtainen ympäristöoikeus (2 op), to-pe 11.-12.2.2021 klo 9-16 (lähiopetus Helsinki) ympäristöoikeuden professori, HTT Ismo Pölönen, Itä-Suomen yliopisto
 • Ympäristönsuojelulainsäädäntö (2 op), to 22.4.2021 klo 9-15 (verkko-opetus) yliopistonlehtori, OTT Hilkka Heinonen, Itä-Suomen yliopisto
 • Ympäristönkäyttöhankkeiden ja -suunnitelmien vaikutusten arviointi (2 op), pe 23.4.2021 klo 9-15 (verkko-opetus) ympäristöoikeuden professori, HTT Ismo Pölönen, Itä-Suomen yliopisto
 • Kiertotalouden oikeus (2 op), to-pe 23.-24.9.2021 klo 9-15 (verkko-opetus) tutkijatohtori, OTT Topi Turunen, Itä-Suomen yliopisto/Suomen ympäristökeskus
 • Ympäristö ja vastuukysymykset sekä ympäristörikokset (2 op), ma-ti 15.-16.11.2021 klo9-15 (verkko-opetus) HTM Jussi Airaksinen, Itä-Suomen yliopisto ja lainsäädäntöneuvos, HTT Leila Suvantola, Ympäristöministeriö
 • Luonnonvara- ja luonnonsuojeluoikeus (2 op), ma 24.1.2022 (verkko-opetus) yliopisto-opettaja, HTM Kimmo Malin, Itä-Suomen yliopisto
 • Vesioikeus (1 op), ti 25.1.2022 (verkko-opetus) professori OTT Niko Soininen, Itä-Suomen yliopisto
 • Kaavoitus ja rakentaminen (2 op), to-pe 24.-25.3.2022 (verkko-opetus) HTM Susanna Wähä, oikeusasiamiehensihteeri, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia yliopistonlehtori, OTT Aleksi Heinilä, Itä-Suomen yliopisto
 • EU-ympäristöoikeus (2 op), to 12.5.2022 (verkko-opetus) yliopistonlehtori, OTT Seita Romppanen, Itä-Suomen yliopisto
 • Ilmasto-oikeus (2 op), pe 13.5.2022 (verkko-opetus) yliopistonlehtori, OTT Seita Romppanen, Itä-Suomen yliopisto
 • Ympäristöoikeuden kehittämistyön päätösseminaari (7 op), 22.-23.9.2022 (lähiopetus Helsinki)) professori, HTT Ismo Pölönen, Itä-Suomen yliopisto
 • Avoimen yliopiston valinnainen opintojakso (5 op)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Ajankohtainen ympäristöoikeus -erikoistumisohjelma on suunniteltu työelämän vaatimuksia ajatellen. Erikoistumisohjelman tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva ympäristöoikeuden kokonaisuudesta ja sen eri sektoreiden sääntelystä sekä antaa perustiedot sääntelyn ajankohtaisista sisällöistä ja muutoksista. Erityistä huomiota kiinnitetään kykyyn hyödyntää itsenäisesti oikeudellisen tiedon lähteitä, kuten lainsäädäntöä, lainvalmisteluasiakirjoja ja oikeuskäytäntöä. 

30 op

Ympäristöasioiden tai luonnonvarojen ja kiinteistöjen käyttöön liittyvien asioiden parissa työskenteleville, kuten aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten työntekijöille, kuntien viranhaltijoille ja ympäristöalan asiantuntijayritysten työntekijöille.

Suomi

Koko koulutusohjelman hinta on 4950,00 € alv 0 %, alv 24 % 1188,00 €, verollinen myyntihinta yhteensä 6138,00 €. Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 16. Enimmäismäärä koko ohjelman suorittavia on 20. Koulutukseen valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Avoimen yliopiston vapaavalintainen opintojakso maksetaan erikseen. Hinta muodostuu kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesta opintomaksusta. Tällä hetkellä maksu on 12,00 €/opintopiste eli 5 op on yhteensä 60,00 €.
Maksu kahdessa erässä (1. erä aloitusseminaarin jälkeen vuonna 2021 2475,00 € alv 0 %, 2. erä tammikuussa vuonna 2022 2475,00 € alv. 0 %. Hintaan sisältyvät opetus, ohjaus, luentomateriaali, oppimisympäristö, koulutusohjelman aloitus- ja lopetuskahvit. Tarvittaessa voidaan sopia poikkeavasta laskutusaikataulusta.
Myös yksittäisille jaksoille voi osallistua, opintojaksojen hinnat ovat (sis. opetus ja luentomateriaali):
yhden päivän opintojakso 390,00 € alv 0 %, alv 24 % 93,60 €, verollinen myyntihinta yhteensä 483,60 €
kahden päivän opintojakso 590,00 € alv 0 %, alv 24 % 141,60 €, verollinen myyntihinta yhteensä 731,60 €
Mikäli samasta yrityksestä/organisaatiosta osallistuu koko koulutusohjelmaan useampi henkilö:
2 osallistujaa: alennus toisesta osallistujamaksusta - 10 %

Ilmoittautuminen tulee perua viimeistään 14 kalenteripäivää ennen koulutuksen alkamispäivää. Jos ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, laskutetaan asiakkaalta 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei ole peruttu ja/tai osallistuja ei saavu koulutukseen, veloitetaan asiakkaalta koulutuksen hinta täysimääräisesti (maksuttomassa koulutuksessa 100 euron käsittelymaksu). Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset ja pitkäkestoisten koulutusten koulutuskohtaiset perumisehdot.

Ilmoittautuneen asiakkaan tilalle voi samasta yrityksestä tai organisaatiosta osallistua toinen henkilö, ellei esim. koulutukseen ole erillistä valintaa/pääsykoetta tai ellei vaihtamiselle ole muuta estettä. Osallistumisen vaihtamisesta ei peritä erillistä korvausta. Vaihdoksesta tulee ilmoittaa etukäteen tai viimeistään koulutuksen alkaessa.

Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumisestaan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.
Koulutuksen kieli on suomi. 

Suunnittelija

Profiilikuva: Anne Keränen

Keränen, Anne

Suunnittelija

Koulutussihteeri

Profiilikuva: Timo Hyttinen

Hyttinen, Timo

Koulutussihteeri