Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

UEFin liput.

Uudelle matematiikan ja fysiikan opiskelijalle

Hei!

Tervetuloa opiskelemaan matematiikkaa ja fysiikkaa Joensuuhun Itä-Suomen yliopistoon!

Opinnot alkavat tiistaina 1.9. klo 8.30 rehtorin tervehdyksellä, jota voi seurata netin kautta tästä linkistä.

Tämän jälkeen tuutorit ottavat uudet opiskelijat vastaan Carelia-rakennuksen edessä klo 10.30.

Mahdolliseen koronavirusepidemiaan varautumisen vuoksi osa ensimmäisten päivien orientaatiosta ja syksyn kontaktiopetuksesta on päätetty toteuttaa etänä verkon kautta. Tästä on kerrottu tarkemmin Smart Start -oppaassa.

Ennen opintojen alkua kannattaa tehdä seuraavat asiat:

 1. Tutustu Smart Start -oppaaseen. Lue myös Fysiikan ja matematiikan laitoksen johtajan professori Jyrki Saarisen tervehdys uusille opiskelijoille.
 2. Aktivoi UEF-tunnus: http://www.uef.fi/fi/web/tipa/uef-tunnuksen-aktivointi. Tunnuksen aktivoituasi sinulla on käytössä yliopiston sähköpostiosoite, jota suositellaan käytettäväksi opiskeluun liittyvissä asioissa. Lisäksi tunnuksella pääsee kirjautumaan WebOodiin, jota kautta tapahtuu kursseille ja tentteihin ilmoittautuminen.
 3. Tutustu Kamusta löytyviin uuden opiskelijan verkkomateriaaliin ja Orientaatio yliopisto-opiskeluun -opintojakson sisältöön ja suorittamisen vaiheisiin.
 4. Tee Digistartin tehtävät. Ne avautuvat 3.8.2020.
 5. Liity Yammer-ryhmään Fysiikan ja matematiikan opiskelijat. Tätä Yammer-ryhmää kannattaa seurata, koska sinne tulee tärkeitä tiedotteita fysiikan ja matematiikan opiskelijoille. Yammer-appi on mahdolllista ladata myös puhelimeen, jolloin Yammeriin tulevista uusista viesteistä tulee puhelimeen ilmoitus.
 6. Liity myös sähköpostilistoille.
 7. Hahmottele itsellesi alustava suunnitelma tulevista opinnoistasi ajoitussuosituksen ja opinto-oppaan avulla. Katso: opintojen ajoitussuositus, Matematiikan opinto-opas ja Fysiikan opinto-opas. Suositeltavimmat aineyhdistelmät ovat matematiikka ja fysiikka sekä matematiikka ja kemia, mutta myös muut vaihtoehdot ovat mahdollisia. Aineenopettajan koulutusohjelmassa pakollisena sivuaineena on Opettajan pedagogiset opinnot ja aineenopettajan ja luokanopettajan koulutusohjelmassa niiden lisäksi myös Luokanopettajan monialaiset opinnot. Varmista, minkä koulutusohjelman mukaan olet suorittamassa tutkintoa. Opintosuunnitelmista ja sivuainevalinnoista ehdit kyllä tarvittaessa keskustella ensimmäisten päivien aikana tutoropettajien ja HOPS-ohjaajien kanssa. Suunnitelmia kannattaa kuitenkin miettiä jo etukäteen.

Seuraavassa esitellään muutamia opintoihin liittyviä perusasioita.

Tutkintorakenne ja opintojen laajuus

Yliopisto-opinnot ovat tutkintorakenteen suhteen kaksiosaisia siten, että ensin suoritetaan niin sanottu alempi korkeakoulututkinto ja tämän jälkeen ylempi korkeakoulututkinto. Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa alempaa tutkintoa kutsutaan luonnontieteiden kandidaatin tutkinnoksi ja ylempää tutkintoa filosofian maisterin tutkinnoksi. Kandidaatin tutkinnon minimilaajuus on 180 ja maisterin tutkinnon minimilaajuus 120 opintopistettä. Kandidaatin tutkinto on käytännössä niin sanottu välitutkinto, joka ei yleensä anna pätevyyttä mihinkään ammattiin tai tehtävään. Niinpä heti alusta alkaen tavoitteeksi kannattaa ottaa maisterin tutkinnon suorittaminen.

Yliopisto-opintojen laajuutta mitataan opintopisteillä. Yksi opintopiste vastaa laskennallisesti noin 27 tunnin työtä, sisältäen kontaktiopetukseen osallistumisen lisäksi myös itsenäisen opiskelun. Yleinen suositus on, että päätoimisten opiskelijoiden tulisi pyrkiä suorittamaan lukuvuoden aikana vähintään 60 opintopisteen edestä opintoja. Kela edellyttää opintotuen saamisen ehtona, että lukuvuoden aikana jokaista tukikuukautta kohti opintosuorituksia tulee kertyä keskimäärin vähintään viisi opintopistettä. Jos siis esimerkiksi nostat opintotukea yhdeksälle kuukaudelle syyskuusta toukokuuhun, tulee hyväksyttyjä opintosuorituksia kertyä vähintään 45 opintopisteen edestä.

Katso lisää Kelan sivuilta.

Hakukohteet ja koulutusohjelmat

Olet todennäköisesti hakenut yhteishaussa joko a) aineenopettajan, b) aineenopettajan ja luokanopettajan tai c) matematiikan, fysiikan ja kemian koulutusohjelmaan. Näissä kaikissa vaihtoehdoissa voit opintojen aikana valita pääaineeksi joko matematiikan, fysiikan tai kemian ja aineenopettajan vaihtoehdossa lisäksi tietojenkäsittelytieteen. Kunkin pääaineen sisällä ovat hakukohteiden mukaiset koulutusohjelmat, joilla kullakin on hieman toisistaan poikkeavat tutkintovaatimukset. Nämä on esitelty opinto-oppaissa erikseen kandidaatin ja maisterin tutkinnoille.

Esimerkiksi matematiikan ollessa pääaineena voit suorittaa kandidaatin ja maisterin tutkinnot joko a) aineenopettajan, b) aineenopettajan ja luokanopettajan tai c) matematiikan koulutusohjelman mukaan. Oletuksena on, että koulutusohjelmasi on yhteishaun hakukohteesi mukainen: Jos siis esimerkiksi sinut on yhteishaussa hyväksytty aineenopettajan ja luokanopettajan hakukohteeseen ja valitset pääaineeksesi matematiikan, on koulutusohjelmasi oletuksena matematiikan aineenopettajan ja luokanopettajan koulutusohjelma. Koulutusohjelmaa on mahdollista vaihtaa seuraavin ehdoin:

 • Aineenopettajan hakukohteeseen hyväksytty opiskelija voi vapaasti vaihtaa matematiikan koulutusohjelmaan.
 • Aineenopettajan ja luokanopettajan hakukohteeseen hyväksytty opiskelija voi vapaasti vaihtaa joko aineenopettajan koulutusohjelmaan tai matematiikan koulutusohjelmaan.
 • Matematiikan, fysiikan ja kemian hakukohteeseen hyväksytty opiskelija voi vaihtaa aineenopettajan koulutusohjelmaan hakemalla opinto-oikeutta opettajan pedagogisiin opintoihin ja suorittamalla aineenopettajakoulutuksen soveltuvuuskokeen hyväksytysti. Haku opettajan pedagogisiin opintoihin tapahtuu vuosittain kevätlukukaudella.
 • Aineenopettajan hakukohteeseen tai matematiikan, fysiikan ja kemian hakukohteeseen hyväksytty opiskelija ei voi vaihtaa aineenopettajan ja luokanopettajan koulutusohjelmaan. Tällainen siirto edellyttää uutta hakua yhteishaun kautta aineenopettajan ja luokanopettajan hakukohteeseen.

Aineenopettajan ja aineenopettajan ja luokanopettajan koulutusohjelmissa opettajan pedagogiset opinnot ovat pakollisena sivuaineena. Niiden opiskelu suositellaan aloitettavaksi toisena opintovuonna. Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutusohjelmassa pakollisena sivuaineena pakollisena sivuaineena ovat lisäksi luokanopettajan monialaiset opinnot. Niiden opiskelu suositellaan aloitettavaksi jo ensimmäisen vuoden syksyllä. Aineenopettajan koulutusohjelmassa tulee lisäksi perus- ja aineopinnot suorittaa vähintään yhdestä sivuaineesta, niin sanotusta toisesta opetettavasta aineesta. Perus- ja aineopintokokonaisuus antaa aineenopettajan pätevyyden opettaa kyseistä oppiainetta koulussa. Myös aineenopettajan ja luokanopettajan koulutusohjelman opiskelijoille suositellaan perus- ja aineopintojen suorittamista joko toisesta opetettavasta aineesta tai esimerkiksi erityispedagogiikasta. Toisen opetettavan aineen opinnot kannattaa aloittaa ensimmäisen vuoden syksyllä ja edetä ajoitussuosituksen mukaan. Ajoitussuosituksista poikkeaminen johtaa useissa tapauksissa opetusaikojen päällekkäisyyksiin.

Matematiikan, fysiikan ja kemian koulutusohjelmissa omaa pääainetta opiskellaan muita koulutusohjelmia enemmän ja nopeampaan tahtiin. Tässä koulutusohjelmassa tulee valita vähintään yksi sivuaine. Tarkemmat tutkintovaatimukset on esitetty kunkin pääaineen opinto-oppaassa. Opinto-oppaissa on myös esitetty ajoitussuositukset pääaineen opinnoille. Matematiikan, fysiikan ja kemian koulutusohjelmissa sivuaineiden opintojen ajoitusta kannattaa harkita tapauskohtaisesti. Kuitenkin sivuaineen opintojen aloittaminen jo ensimmäisenä opiskeluvuonna on suositeltavaa.

Opiskeluun liittyvistä asioista on tietoa Fysiikan ja matematiikan opintoyhteisön sivulla.

Kursseille ilmoittautuminen

Kursseille ilmoittautuminen tapahtuu WebOodin kautta. Kirjaudu WebOodiin UEF-tunnuksillasi ja etsi syksyn opintojaksot hakuehdoilla. Matematiikasta tässä vaiheessa tulee ilmoittautua Matematiikan Johdantokurssille ja Differentiaalilaskennan kurssille, fysiikasta Fysiikan peruskurssi I:lle (jos valitset fysiikan sivuaineeksi) ja kemiasta Kemian perusteisiin ja Kemian perustöihin (jos valitset kemian sivuaineeksi). Matematiikan ja fysiikan kursseille ilmoittautuessa tulee yleensä valita myös harjoitusryhmä, koska useimmilla kursseilla on luentojen lisäksi useampi vaihtoehtoinen harjoitusryhmä. Näistä siis kunkin kurssin kohdalla valitaan yksi. Kannattaa valita parhaiten omaan lukujärjestykseen sopiva harjoitusryhmä. Kurssille ja harjoitusryhmään ilmoittautuminen kannattaa tehdä hyvissä ajoin, koska harjoitusryhmät täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä.

HOPS ja opintojen ohjaus

Opintojen kuluessa opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen opetussuunnitelman eli HOPS:in. Tässä ja muutenkin opintojen suunnittelussa auttavat HOPS-ohjaajat. Lisäksi tutor-opettajat ja opiskelijatutorit neuvovat opintojen alussa aloittavia opiskelijoita.

Seuraavassa ovat pääaineittain tutor-opettajien ja HOPS-ohjaajien nimet ja linkit sähköposteihin.

Matematiikka: Tutor-opettaja Antti Viholainen 

HOPS-ohjaaja Visa Latvala, aineenopettajan koulutusohjelma sekä aineenopettajan ja luokanopettajan koulutusohjelma

HOPS-ohjaaja Janne Gröhn, matemaatikon koulutusohjelma

Fysiikka: Tutor-opettaja ja HOPS-ohjaaja Martti Mäkinen

Tärkeitä linkkejä: