Takaisin

Itä-Suomen yliopisto toteuttamaan eurooppalaista yliopistoliittoumaa

Euroopan komissio on myöntänyt rahoituksen kaikkiaan 17 eurooppalaisen yliopistoliittouman toteuttamiseksi. Yksi niistä on Young Universities for the Future of Europe (YUFE) -verkosto, johon kuuluu Suomesta Itä-Suomen yliopisto. Kolmivuotisella rahoituksella kehitetään toimintamallia uudenlaiselle eurooppalaisten yliopistojen väliselle yhteistyölle.

– YUFE-yliopistoverkosto avaa Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille ja henkilöstölle uudenlaisen ikkunan kansainvälisyyteen kytkemällä jäsenyliopistojen koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa aiempaa vankemmin yhteen sekä tiivistämällä vuorovaikutusta julkisen ja yksityisen sektorin sekä alueiden ja kansalaisten kanssa, toteaa akateeminen rehtori Harri Siiskonen

YUFE-verkostoon kuuluu kahdeksan nuorta eurooppalaista yliopistoa ja niiden yhteistyökumppaneita. Yhteisenä visiona on tarjota näiden yliopistojen opiskelijoille muun muassa mahdollisuus suorittaa opintoja kaikissa verkoston yliopistoissa, asua osana paikallista yhteisöä ja osallistua sen toimintaan. Yhteisen virtuaalikampuksen kautta tarjotaan myös avoimia opintoja. Toiminnassa painottuu yhteistyö paitsi yliopistojen kesken, myös niitä ympäröivien alueiden julkisen sektorin, yritysten ja kansalaisten kanssa.

Itä-Suomen yliopisto vastaa YUFE in our cities -työpaketista, jossa tavoitteena on verkostossa liikkuvien opiskelijoiden ja henkilökunnan sitouttaminen kampuskaupunkeihin. Sekä Joensuun että Kuopion kaupungit ovat olleet aktiivisesti mukana hankkeen valmistelussa.

YUFE-verkostoa koordinoi Maastrichtin yliopisto Hollannista. Itä-Suomen yliopiston lisäksi mukana ovat myös Antwerpenin yliopisto Belgiasta, Bremenin yliopisto Saksasta, Carlos III Madrid -yliopisto Espanjasta, Essexin yliopisto Isosta-Britanniasta, Kyproksen yliopisto ja Rooman Tor Vergata -yliopisto Italiasta.

Lisäksi yhteistyökumppaneina ovat Rijekan yliopisto Kroatiasta, Nicolaus Copernicus -yliopisto Puolasta, koulutuksen arviointipalveluja tarjoava Educational Testing Service, eurooppalaisten yrittäjien liitto European Entrepreneurs CEA-PME, turvapaikanhakijoiden koulutusta edistävä Kiron Open Higher Education for Refugees sekä Adecco Group.

Lisätietoja:

Akateeminen rehtori Harri Siiskonen, Itä-Suomen yliopisto, p. 0294 45 8018, harri.siiskonen (a) uef.fi

www.yufe.eu

Twitter: @AllianceYufe

Instagram: @yufe_alliance

Facebook: www.facebook.com/YUFEalliance