Takaisin

28.8. Virheitä taulukkolaskennassa – onko aika muuttaa taulukkopohjien tekotapoja?

Väitös tietojenkäsittelytieteen alalta

Väittelijä: MSc Bennett Kankuzi

Aika ja paikka: 28.8.2015 klo 12, Louhela auditorio, Joensuun tiedepuisto

Bennett Freinderson Kankuzin väitöskirja Taulukkolaskennan hankaluudet mentaalisten mallien näkökulmasta tarkastetaan 28.8.2015 Itä-Suomen yliopistossa. Väitöstyössä on tutkittu taulukkolaskennan käyttäjiä ja kehitetty uusia apuvälineitä taulukkolaskennassa esiintyvien virheiden välttämiseksi.

Miljoonat ihmiset käyttävät taulukkolaskentaa päivittäisissä työtehtävissään. Useat tutkijat ovat kuitenkin havainneet, että useimmissa taulukkopohjissa on virheitä ja nämä virheet voivat olla hyvinkin suuria. Kirjallisuudesta löytyy esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat menettäneet miljoonia dollareita taulukkopohjissa olevien virheiden vuoksi. Tutkimusten mukaan useimmat virheet liittyvät kaavojen muodostamiseen ja käyttöön.

Kankuzin työssä ongelmaa on lähestytty tutkimalla taulukkopohjien laatijoiden mentaalisia malleja eli työssä on selvitetty, mitä käyttäjät ajattelevat työskennellessään taulukoiden kanssa. Työn lähtökohtana on se yleisesti tunnettu seikka, että ihmisillä on mentaalinen malli kustakin järjestelmästä, jonka kanssa he toimivat, ja lisäksi ihmisten toimintaa on vaikea selittää ilman tietoa heidän mentaalisista malleistaan.

Konstruktiivista lähestymistapaa käyttäen työssä on tehty kolme empiiristä tutkimusta ja kehitetty kaksi uutta apuvälinettä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että taulukoiden laatijoiden pitää yhdistää mielessään sovellusalueensa käsitteet taulukkolaskennan käsitteisiin, jotta he voivat löytää ja korjata taulukoissa olevat virheet. Tämän takia tutkimuksessa kehitettiin apuväline, joka korvaa tavanomaiset taulukkolaskentakaavat sovellusalueen käsitteitä käyttävillä kaavoilla. Samalla apuväline korostaa kaikki kaavoissa viitatut alueet.

Työssä havaittiin, että kehitetyn apuvälineen käyttö on helppo oppia ja että väline auttoi käyttäjiä löytämään aiempaa enemmän virheitä. Apuväline myös auttoi käyttäjiä ajattelemaan sovellusaluetta taulukkolaskennan teknisten käsitteiden sijaan.

Työssä kehitettiin myös toinen apuväline, joka mahdollistaa taulukoiden käsittelyn puhtaasti sovellusalueen termein. Tämän prototyypin asteella olevan apuvälineen käyttö vähensi taulukkolaskennan käsitteiden ajattelun lähes olemattomaksi. Tutkimus avaakin näin mahdollisuuden uuteen taulukkolaskenta-ajatteluun, jossa taulukoiden laatijat voivat keskittyä oman alueensa tietoihin ilman tarvetta soluviittausten käyttöön.

Tutkimuksessa kehitetyt kaksi apuvälinettä toimivat Microsoft Excelissä ja niiden toimivuus on testattu useissa ympäristöissä. Apuvälineet ovat vapaasti ladattavissa osoitteessa  http://cs.uef.fi/spreadsheet_tools/.

MSc Bennett Kankuzin tietojenkäsittelytieteen alaan kuuluva väitöskirja Deficiencies in Spreadsheets: A Mental Model Perspective (Taulukkolaskennan hankaluudet mentaalisten mallien näkökulmasta) tarkastetaan Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii Research Fellow Sari Kujala, Aalto yliopisto ja kustoksena professori Jorma Sajaniemi, Itä-Suomen yliopisto.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/8648?encoding=UTF-8