Ostopalvelujen laatu ja valvonta -seminaari

Aika: 28.11. klo 13–16.30. 
Paikka: Pohjois-Karjalan keskussairaala, Tikkamäentie 16, M-talon auditorio, 2. kerros, Joensuu

Seminaari käsittelee ostopalvelujen laatua ja valvontaa, erityisesti vanhuspalvelujen ja päihdepalvelujen näkökulmasta. Mitkä ovat palveluja järjestävän kunnan tai kuntayhtymän mahdollisuudet valvoa ostamaansa palvelua? Millaisista asioista voidaan sopia jo palvelua kilpailuttaessa? Millainen on valvonnan työnjako palvelun tuottajan, järjestäjän ja muiden valvontaviranomaisten (AVI, Valvira) välillä?

Seminaarin järjestää Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen Hyvinvointioikeuden instituutti yhteistyössä Siun soten kanssa. Asiantuntijapuheenvuoroja pitävät oikeustieteen tutkijat Eeva Nykänen (Oikeus laadukkaisiin sote-palveluihin), Jarkko Pesu ja Heidi Poikonen (Monituottajamallin toteuttamisen keinot erityisesti päihdehuollossa) ja Matti Muukkonen (Kunta/kuntayhtymä sopimusten hallinnoijana ja valvojana – erityistarkastelussa tehostettu palveluasuminen). Seminaarin lopuksi järjestetään paneeli vanhuspalvelujen kilpailuttamisesta, johon osallistuu valvontaviranomaisten ja palveluntuottajien edustajien lisäksi Siun soten toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen.

Seminaari on maksuton ja se on tarkoitettu kaikille teemasta kiinnostuneille: kuntapäättäjille, viranhaltijoille, palveluntuottajille, sote-palvelujen asiakkaille, tutkijoille ja opiskelijoille.

Pyydämme seminaariin ilmoittautumisia maanantaina 25.11., jotta osaamme järjestää oikean määrän tarjoiluja: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/23687/lomake.html Olet tervetullut myös ilman ilmoittautumista.

Lisätietoja seminaarista: yliopisto-opettaja Oskari Korhonen (oskari.korhonen@uef.fi, 0405935847) professori Eeva Nykänen (eeva.nykanen@uef.fi, 029 524 7901)

Seminaarin ohjelma

Kahvitarjoilu klo 12.30 alkaen.

1. Klo 13.00: Seminaarin avaus
vanhuusoikeuden yliopistonlehtori Anna Mäki-Petäjä-Leinonen

2. Oikeus laadukkaisiin sote-palveluihin
oikeustieteen, erityisesti hyvinvointioikeuden ja lainsäädäntötutkimuksen professori Eeva Nykänen
Sote-palvelut perustuslain 19.3 §:ään kiinnittyvinä julkisina hallintotehtävinä, monituottajamallin käytön edellytykset lain näkökulmasta ja laatu lakisääteisenä vaatimuksena. 

3. Monituottajamallin toteuttamisen keinot
hallinto-oikeuden yliopisto-opettaja Jarkko Pesu ja sosiaalioikeuden yliopisto-opettaja Heidi Poikonen
Hankintalain mahdollisuudet ja rajoitukset palveluja hankittaessa, erityisesti päihdepalvelujen näkökulmasta. 

4. Kunta/kuntayhtymä sopimusten hallinnoijana ja valvojana – erityistarkastelussa tehostettu palveluasuminen
kunnallisoikeuden tutkijatohtori Matti Muukkonen
Kunnan/kuntayhtymän vastuu valvoa tuotantoa tuotantotavasta riippumatta; valvonnan keinot, menettelyt ja resurssit; vastuunjako kunnan ja valvontaviranomaisten välillä; hallittu monituottajamallin käyttö osana kunnan/kuntayhtymän strategiaa ja monituottajuus osana kunnan/kuntayhtymän palvelurakennetta. 

5. Paneeli: Vanhuspalvelujen kilpailuttaminen
vanhuusoikeuden yliopistonlehtori Anna Mäki-Petäjä-Leinonen