AHOT: kokeet (ruotsin kieli)

Ruotsin kielen tutkintoon vaadittavista osaamistavoitteista voidaan todeta seuraavaa:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toisen kotimaisen kielen tutkintovaatimuksen täytettyään opiskelijalla on valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista 794/2004 6 § ja laissa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 424/2003 6 §:n 1 momentissa vaadittu kielitaito.

Opiskelija hallitsee oman alan keskeisen terminologian ja ymmärtää omaan tieteenalansa tekstejä sekä selviytyy oman tieteen- ja ammattialansa keskeisistä kirjoitustilanteista. Opiskelijalla on myös valmiudet selviytyä yleisluonteisissa ja omaan tieteen- ja ammattialaan liittyvissä keskeisissä puhetilanteissa.

Opiskelija tiedostaa elinikäisen oppimisen tärkeyden. Hän käyttää kieltä rohkeasti ja osaa ja haluaa kehittää ruotsin kielen taitoaan niin ohjatusti kuin itsenäisestikin.

Opintojaksolla vaadittu taitotaso on Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1-B2.

(Lähde: Tutkintovaatimustason kuvaus ruotsin kielen opinnoista)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voit harkita osallistumista AHOT-näyttökokeeseen, mikäli:

- sinulla jo on edellä tutkintovaatimustason kuvauksessa mainittu ruotsin kielen taito, jonka olet hankkinut käyttämällä kieltä autenttisessa ympäristössä (esimerkiksi olet käyttänyt kieltä työssäsi, opinnoissasi tai vapaa-ajallasi, olet asunut ruotsinkielisellä alueella suhteellisen kauan tai olet kaksikielinen tai äidinkielesi on ruotsi)

- lisäksi hallitset edellä tutkintovaatimustason kuvauksessa mainitun oman ammattialan ja oman tieteenalan kannalta keskeisen ruotsin kielen taidon

Ota huomioon, että kirjallinen AHOT-näyttökoe pitää olla suoritettuna ennen kuin voit osallistua suulliseen AHOT-näyttökokeeseen. Kirjallinen osuus suoritetaan sähköisessä tenttijärjestelmässä, mihin tulee weboodi-ilmoittautumisen lisäksi varata tenttiaika sähköisestä tenttiakvaariosta.

Mistä tiedät, onko sinulla vaadittu ruotsin kielen taito?

- Tunnistat itsesi Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolta B1-B2.

- Tunnistat itsesi KORU-arviointikriteerien TT- tai HT –tasolta.

- Saat taitotasotestistä riittävän pistemäärän. Testi löytyy osoitteesta moodle.uef.fi. Voit hakea kurssin hakukoneella nimellä "Ruotsin taitotasotesti" tai löydät testin myös kurssilistauksesta Kaikki kurssit>Erillislaitokset>Kielikeskus>Ruotsin taitotasotesti. Avain testiin on kertaus07. Tarkemmat ohjeet löytyvät alustalta.

- Voit Dialang-testin perusteella todeta kielitaitosi olevan vaaditulla tasolla. DIALANG-testin voit ladata omalle koneellesi osoitteesta www.dialang.org. Testaa taitotasosi kirjoittamisen, luetun- ja kuullunymmärtämisen sekä sanaston ja rakenteiden osalta.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteyttä oman kampuksesi vastuuopettajaan:

Vastuuopettaja, Joensuun kampus: Päivi Kammonen
Vastuuopettaja, Kuopion kampus: Katja Korhonen
Vastuuopettaja, Savonlinnan kampus: Riikka Halonen