Back

Sampo Sukasen tutkielma palkittiin vuoden parhaana graduna spekulatiivisen fiktion alalta

Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seura (Finfar) on palkinnut vuoden 2018 parhaan spekulatiivisen fiktion alaa käsittelevän pro gradu -tutkielman. Gradukilpailun voittajaksi valittiin FM Sampo Sukasen tutkielma We are not to blame”: A feminist ecocritical analysis of Mad Max: Fury Road, joka on hyväksytty marraskuussa 2018 Itä-Suomen yliopiston englannin kielen ja kulttuurin oppiaineessa. Palkinto julkistettiin 6.7.2019 Jyväskylässä Finncon-tapahtuman yhteydessä. Finfar myönsi voittajalle tunnustuksena 200 euron rahapalkinnon.

Voittajatutkielman aineksina postapokalyptinen fiktio ja feministinen ekokritiikki

Sampo Sukasen tutkielma sijoittuu ekofeministisen kirjallisuudentutkimuksen kenttään ja se pyrkii osoittamaan, miten Mad Max: Fury Road -elokuva käsittelee sekä luonnon että ihmisten patriarkaalista alistamista ja samalla tarjoaa ratkaisuja ilmiön ylittämiseen.

Palkintoperusteiden mukaan Sampo Sukasen tutkimusote on rohkea ja sen ekofeminismiä ja maskuliinisuustutkimusta yhdistävä lähestymistapa luo uutta sekä huomioi hyvin essentialistisen ekofeminismin kritiikin. Työn analyysi on selkeästi jäsennelty neljään teemaan: luonnon alistaminen, tuhoava sorto, väkivallan kultti ja järjestelmän itsetuhoisuus. Analyysissa käsitellään sekä juonta, tekstiä, replikointia ja henkilöhahmoja että kuvallista esitystä maisemasta ja ihmisistä. Omia havaintoja suhteutetaan kautta linjan aiempaan tutkimukseen. Vaikka työ ei lähtökohtaisesti nojaa elokuvatutkimuksen teorioihin, siinä nostetaan esiin hyviä havaintoja myös visuaalisesta representaatiosta. Maskuliinisuuden analyysi ja patriarkaatin kritiikin analyysi useamman henkilöhahmon kautta on erityisen tehokasta. Ratkaisuksi tilanteeseen esitetään maskuliinisuuden jakoa tuhoavaan ja positiiviseen, ja vapautumisen mahdollisuutta siten että feministinen ekokritiikki liittoutuu positiivisen maskuliinisuuden kanssa. Työn esitystapa on kautta linjan selkeä ja kommunikoiva.

Kilpailussa mukana laaja joukko ehdokkaita

Tämän vuoden kilpailussa oli ehdolla kymmenen tutkielmaa viidestä suomalaisesta yliopistosta. Kilpailuun osallistuneiden tutkielmien taso oli korkea. Oppiaineista edustettuina olivat englantilainen filologia/englannin kieli ja kulttuuri, Internet and Game Studies, kirjallisuus, kirjoittaminen, luokanopettajakoulutus, saksan kieli ja kulttuuri sekä suomen kieli.

Finfar-seura on toimintansa alusta alkaen tukenut erityisesti nuoria tutkijoita ja opiskelijoita järjestämällä kaikille science fictionin ja fantasian tutkijoille avoimia seminaareja ja työpajoja. Gradupalkinnon avulla seura haluaa entisestään nostaa spekulatiivisen fiktion tutkimuksen asemaa suomalaisella tutkimuskentällä ja kannustaa opiskelijoita tarttumaan spekulatiivisen fiktion kysymyksiin.

Palkintoraadissa olivat mukana professori emerita Liisa Rantalaiho (TUNI), FT, dosentti Sanna Tapionkaski (JY) ja FM Tanja Välisalo (JY). Raadin toimintaa koordinoi FM Kaisa Kortekallio (HY).

Sampo Sukasen pro gradu -tutkielma on luettavissa verkossa osoitteessa http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20181256/urn_nbn_fi_uef-20181256.pdf

 

Lähde: Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seura (Finfar)