Back

Metsästystaitojen kehittäminen, perhe ja rentoutuminen motivoivat metsästysmatkailijoita

Omien metsästystaitojen kehittäminen, perhe, rentoutuminen, luonto ja itse metsästäminen motivoivat suomalaisia metsästäjiä metsästysmatkailuun, havaittiin Itä-Suomen yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa.

Tutkimuksessa selvitettiin, millä tavalla erilaiset työntö- ja vetovoimatekijät selittävät metsästysmatkailijoiden käyttäytymistä. Kyselytutkimukseen vastasi 557 metsästäjää. Vastanneista yli 90 prosenttia oli osallistunut yön yli kestäneelle metsästysmatkalle. Tutkimuksen tulokset julkaistiin Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism -tiedejulkaisussa.

Tutkimuksen perusteella suomalainen metsästysmatkailija tekee sitä useampia metsästysmatkoja mitä motivoituneempi hän on kehittämään omia taitojaan, viettämään aikaa perheen kanssa ja rentoutumaan. Metsästysmatkoilta haetaan uusia kokemuksia, uusia maisemia, uudenlaisia metsästystapoja sekä uusien ihmisten tapaamista.

Metsästysmatkailukohteen vetovoimatekijöitä ovat puolestaan saatavilla olevat matkailupalvelut, kohteen uutuusarvo, matkakustannukset ja mahdollisuus ruoanvalmistukseen sekä itse riista ja kohteen soveltuvuus metsästykseen.

Metsästäjien motiiveja metsästysmatkailuun on aiemmin tutkittu vähän. Tutkimuksen tulokset avaavat alan yrittäjille uusia tapoja metsästysmatkailupakettien ja -palvelujen kehittämiseen.

– Metsästysmatkojen olisi esimerkiksi hyvä sisältää esimerkiksi koulutuksellisia elementtejä, sillä mahdollisuus uusien metsästystapojen oppimiseen kiinnostaa suomalaisia metsästäjiä. Ulkomaiset metsästäjät taas voivat olla kiinnostuneita paikallisesta metsästyskulttuurista ja metsästystavoista, sanoo tutkija, yliopisto-opettaja Jarno Suni.

Jarno Suni & Juho Pesonen: Hunters as tourists – an exploratory study of push-pull motivations. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism.

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15022250.2017.1407668

Lisätietoja: yliopisto-opettaja Jarno Suni, puh. 050 442 3880, jarno.suni(at)uef.fi