Takaisin

Yritysyhteistyöllä lisää vaikuttavuutta elinkeinoelämään

Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitos on saanut ESR-hankkeen, jossa kehitetään kauppatieteiden sekä pohjoiskarjalaisten ja pohjoissavolaisten yritysten välistä yhteistyötä opetuksessa ja tutkimuksessa. Tavoitteena on lisätä kauppatieteellisen osaamisen hyödyntämistä alueella monin tavoin.

Yritysten kanssa tehdään yhteistyötä eri opintojaksoilla, jolloin opiskelijat tutustuvat säännöllisesti yritysten ja elinkeinoelämän edustajiin heti ensimmäisistä opintovuosista alkaen. Lisäksi yhteistyö tarkoittaa esimerkiksi yritysten vierailuja luennoilla, yritysten aitojen ongelmien ratkaisemista opintojaksoilla ja opiskelijoiden osallistumista yritysten toimintaan muun muassa harjoitustöiden ja harjoittelujen kautta. Hankkeessa edistetään myös tutkimusyhteistyötä yritysten ja kauppatieteiden tutkijoiden kanssa. Tavoitteena on lisäksi parantaa uusien kauppatieteiden osaajien rekrytointia alueelle.

– Tavoitteena on törmäyttää opiskelijoita yritysten edustajien kanssa heti opintojen alusta saakka. Tällä tavalla yritykset tutustuvat meidän opiskelijoihimme ja toisaalta opiskelijat saavat tietoa alueella toimivista yrityksistä ja heidän työvoimatarpeistaan, I-Factor-hankkeen johtaja, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan varadekaani Matti Turtiainen kertoo.

Kauppatieteiden laitokselle on perustettu Advisory Board, jossa on mukana alueen yritysten, elinkeinoelämän toimijoiden sekä kauppatieteiden laitoksen edustajia.

– Sen tärkeä tehtävä on varmistaa, että kauppatieteellinen koulutus pysyy relevanttina työelämää ja alueen tulevaisuuden tarpeita ajatellen, Turtiainen toteaa.

Advisory Boardissa ovat edustettuina Kuopiossa Mikko Isotalo (Lujabetoni Oy), Mika Sutinen (hallitusammattilainen), Tuija Keinonen (Medfiles Oy), Tapio Kankaanpää (PS), Antti Hynninen (Kauppakamarin kansainvälistymisvaliokunta), Antti Haapakorva (Talentree Oy), Silja Huhtiniemi (Kuopion alueen kauppakamari), Arto Nykänen (Savon yrittäjät) ja Sirpa Lätti-Hyvönen (Kuopion kaupunki). Joensuussa neuvotelukuntaan kuuluvat Ari Mononen (Iivari Mononen Oy), Juha Kivelä (PKO), Juha Kupiainen (Pilkon Citymarket), Harri Broman (Broman Group), Jussi Hurskainen (Valamis Oy), Pertti Korhonen (Korhonen yhtiöt), Satu Huikuri (Joensuun kaupunki) sekä Matti Vuojärvi (Pohjois-Karjalan Kauppakamari).

Hankkeelle on myönnetty ERS-rahoitus kaudelle 1.10.2018–28.2.2020.

Lisätietoja:

Hankkeen johtaja varadekaani Matti Turtiainen, matti.turtiainen(at)uef.fi

Projektipäällikkö Jonna Koponen, jonnapauliina.koponen(at)uef.fi