Takaisin

Yksityismetsätalouden tutkijat tapasivat Vaasassa – alan suomalainen tutkimus arvostettua maailmalla

Itä-Suomen, Helsingin ja Vaasan yliopistot järjestivät kansainvälisen yksityis- ja yhteisömetsätalouden tutkimuskonferenssin kesäkuussa Vaasan yliopiston Palosaaren kampuksella. Konferenssiin osallistui 68 tutkijaa 16 eri maasta.

Suomessa perheiden omistamilla yksityismetsillä on pitkään ollut keskeinen merkitys metsäteollisuuden raaka-ainehuollossa sekä muiden ekosysteemipalvelujen tuotannossa; nämä yhdessä selittävät vuosikymmenten aikana merkittävän resursoinnin metsänomistajien neuvontaan ja palvelujen kehittämiseen, heidän arvojensa ja käyttäytymisensä tutkimukseen sekä yksityismetsiin kohdistuvien politiikkakeinojen kehittämiseen. Suomi on yhdessä Ruotsin ja Yhdysvaltojen kanssa metsänomistajatutkimuksen suurvalta, jonka pitkät perinteet ulottuvat meillä aina N. Osaran väitöskirjaan vuodelta 1935.

IUFRO:n (kansainvälinen metsäntutkimusorganisaatioiden liitto) pienmetsätalouden (Small-scale Forestry) tutkijaverkoston vuoden 2018 konferenssi syventyi muutokseen ja tulevaisuuden ennakointiin teemalla ”Transformaatiot kohti yksityismetsätalouden uutta aikakautta”.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä toi konferenssiin videotervehdyksen. Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osaston alumni, Metsäkeskuksen elinkeinojohtaja Anssi Niskanen kuvaili kutsuesitelmässään julkisrahoitteisen metsäorganisaation sopeutumista yhteiskunnallisiin haasteisiin, ja ehdotti ketterämpää yhteistoimintaa metsäalan käytännön toiminnan ja tutkimuksen välille. Uumajan yliopiston professori Carina Keskitalo puolestaan tarkasteli kutsuesitelmässään lähi- ja etämetsänomistajuuden monimuotoistumista, sekä metsänomistuksen muutoksen kytkentöjä maaseutututkimukseen ja maaseutualueiden elinvoimaisuuteen.

Osallistujat esittelivät eri puolilta maailmaa tutkimuksia, joissa tarkasteltiin muun muassa yksityismetsiin kohdistuvien politiikkakeinojen vaikuttavuutta, etämetsänomistajuutta, metsänomistajien sopeutumista ilmastonmuutokseen, yhteisömetsätaloutta, maanomistajien yhteistyöratkaisuja ja sosiaalista pääomaa sekä metsäneuvonnan innovaatioita.

Suomessa ajankohtaisia yksityismetsätaloutta koskevia kysymyksiä ovat muun muassa jatkuuko tilakokorakenteen polarisoituminen, miten voitaisiin edistää sukupolvenvaihdoksia, kuinka kaupungistuvan metsänomistajakunnan puunmyyntihalukkuus ja palvelutarpeet muuttuvat, millaisin kannustein metsänomistajat saadaan käyttämään metsiään aktiivisemmin ja miten metsänomistajat suhtautuvat ilmastonmuutokseen, hiilensidontaan ja metsien monimuotoisuuden turvaamiseen.

Konferenssin retket tutustuttivat osallistujat suomalaisten yksityismetsien monipuoliseen ja kestävään käyttöön sekä puusepänteollisuuteen. Konferenssin jälkeinen vapaavalintainen retkeily suuntautui Ruotsiin Uumajan seudulle, ja sen järjesti yhteistyökumppani Ruotsin maatalousyliopisto SLU.

Konferenssin absraktikirja on julkaistu Itä-Suomen yliopiston sarjassa verkkojulkaisuna:

Tikkanen, J., Kheidr, J., Hujala, T., Karppinen, H. (eds.) 2018. Transformations towards a new era in small scale forestry. Book of abstracts in IUFRO 3.08.00 Small-scale Forestry Conference 2018, 11-13.6.2018, Vaasa Finland. Publications of the University of Eastern Finland, Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences 31. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2790-3

Tämä IUFRO:n aktiivisimpiin lukeutuva tutkimusryhmä on järjestänyt vuodesta 1986 lähtien jo 36 tapahtumaa; ryhmän seuraava konferenssi on Duluthissa, Yhdysvaltain Minnesotassa 8.-10.7.2019 (http://iufrossf.umn.edu)

Lisätietoja: Professori Teppo Hujala, Itä-Suomen yliopisto, p. 050 336 7457, teppo.hujala (a) uef.fi