Takaisin

Yhteistyö Saimaan ja Laatokan järvinorppien ympärillä tehostuu suomalais-venäläisessä hankkeessa

Suomen ja Venäjän järvinorppien ympärille kytkeytyvä yhteistyöhanke CoExist (Towards sustainable coexistence of seals and humans) on saanut kolmen vuoden rahoituksen. Huhtikuun alussa alkaneen hankkeen avulla edistetään Suomen ja Venäjän tutkimusyhteistyötä ja tiedon välitystä eri sidosryhmille. Projekti on uusi avaus suomalais-venäläisessä norppatutkimuksessa parinkymmenen vuoden hiljaiselon jälkeen.   Hanke kohdistuu norppien käyttäytymisen tutkimukseen, ja sitä kautta ihmisen ja hylkeiden yhteiselon edistämiseen kouluttamisen ja tiedonvaihdon kautta.

Saimaalla käytetyistä menetelmistä viedään tietotaitoa Laatokalle, niin tutkimuksen kuin suojelun saralla. Erityisesti kalastusta ja matkailua tarkastellaan norpan ja ihmisen elon yhteensovittamisen periaatteella haastatteluiden ja tapahtumien muodossa. Esimerkiksi Saimaalta jalkautetaan tietoa norppaystävällisestä kalastuksesta Laatokalle. Saimaannorpalla kehitettyä yksilöllistä tunnistusmenetelmää sovelletaan laatokannorpilla. Tämän lisäksi laatokannorppien liikkumista tutkitaan satelliittilähettimin. Hankkeessa kehitetään lisäksi automaattista tunnistusmenetelmää molemmille norppalajeille. Hyljetietoutta pyritään lisäämään erilaisin koulu- ja yleisötapahtumin Suomessa ja Venäjällä. Suojelemalla järvinorppia vaalitaan myös näiden ainutlaatuisten järvien luontoympäristöä ja mahdollistetaan luontoelämyksiä tulevaisuudessakin.

Itä-Suomen yliopiston vetämän CoExist-projektin muina partnereina ovat Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Biologists for Nature Conservation Pietarista. Hanke kuuluu Kaakkois-Suomi-Venäjä CBC 2014-2020–ohjelmaan, jota rahoittavat Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta.

Lisätietoja:

Hankekoordinaattori Marja Niemi, Itä-Suomen yliopisto, p. 050 341 3654, marja.niemi (a) uef.fi

Perustietoja hankkeesta: https://www.sefrcbc.fi/wp-content/uploads/sites/6/2019/03/KS1549-CoExist-portfolio_fi.jpg

KUVA: Laatokannorppia Valamon saaristossa. Kuvaaja: Mervi Kunnasranta