Takaisin

Yhteisömetsien köyhimmät käyttäjät on otettava aiempaa paremmin huomioon metsävarojen hallinnassa

Väitös metsätieteiden alalta
Väittelijä: MSc Bishnu Devkota
Aika ja paikka: 4.10.2019 klo 12, BOR100, Borealis, Joensuun kampus

MSc Bishnu Devkotan väitöskirjassa tarkastellaan yhteisöpohjaisen metsien hallintaa ja ilmastonmuutoksen hillinnän interventioita hyötyjen oikeudenmukaisen jakautumisen, heikoimmassa asemassa olevien ryhmien osallistumisen sekä REDD+ -ohjelmien sosiaalisten vaikutusten näkökulmista.  REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation + forest conservation, sustainable management of forests and enhancement of carbon stocks) tarkoittaa kansainvälistä rahoitusmallia, jolla ehkäistään metsäkadosta ja metsien köyhtymisestä aiheutuvien hiilidioksidipäästöjä. Väitöstutkimus toteutettiin Nepalin Terai-alueella.

Nepalissa varsinkin heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden päätöksentekoon osallistuminen ja oikeudenmukainen hyötyjen jakaminen ovat osa luonnonvarahallinnan tavoitteita. Samanaikaisesti sekä kansainvälisellä, että kansallisella tasolla on epäselvyyttä siitä, millaisia metsien hallinnan järjestelmiä voidaan toteuttaa paikallistasolla. Metsien hallintaan liittyvien toimien, kuten REDD+ interventioiden, tarkempi tarkastelu on tarpeen, jotta voidaan ymmärtää niiden yhteiskunnallisia vaikutuksia ja arvioida luonnonvarahallinnan vuorovaikutteisuutta.

Terai-alueella yhteisömetsien köyhät käyttäjät tarvitsevat metsien tuottamia hyödykkeitä jokapäiväisessä elämässään, mutta rikkaat käyttäjät hyötyvät heitä enemmän REDD+ -interventioista. Yhteisöpohjaisessa metsätaloudessa heikommassa asemassa olevien ryhmien osallistumisen muodolliset rakenteet eivät tarjoa riittävästi tilaa yhdenvertaisuudelle, eivätkä REDD+ -interventioiden hyödyt ole jakautuneet tasaisesti. Epäedullisessa asemassa olevien ryhmien suhteellinen edustus on kuitenkin saavutettu ja vuorovaikutteisuus on lisääntynyt REDD+ -ohjelmaa toteutettaessa. Jatkossa tulee kehittää REDD+ -ohjelman arviointiin uudenlaisia kriteereitä, joissa metsistä vahvimmin riippuvaisten käyttäjien sisällyttäminen yhteisömetsien hallintaan nostetaan etusijalle.

MSc Bishnu Devkotan metsätieteiden alaan kuuluva väitöskirja The changing priorities of community forestry governance in Nepal’s Terai tarkastetaan luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Väitöskirjan on rahoittanut Suomen Akatemia ja pääohjaajana on toiminut professori Irmeli Mustalahti, Itä-Suomen yliopisto. Vastaväittäjänä toimii Senior Researcher Neil Webster, Danish Institute for International Studies, Tanska, ja kustoksena professori Jouni Pykäläinen, Itä-Suomen yliopisto.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/18267?encoding=UTF-8

Väitöskirja verkossa https://doi.org/10.14214/df.282