Takaisin

Yhä useampi suomalainen nuori noudattaa erityisruokavaliota

Äskettäin Itä-Suomen yliopistossa tarkastetusta lisensiaatin työstä käy ilmi, että nuorten erityisruokavalioiden noudattaminen on lisääntynyt viimeisen 40 vuoden aikavälillä. Noin joka viides tyttö tai poika noudattaa joko terapeuttista tai elämäntapaan liittyvää ruokavaliota. Erityisruokavaliot ovat yleisimpiä tytöillä kuin pojilla ja yhä yleisempää on useamman kuin yhden erityisruokavalion noudattaminen. Ilmiötä on selvitetty Nuorten terveystapatutkimuksella aikavälillä 1979–2013.

Terapeuttisia sekä elämäntapaan liittyviä erityisruokavaliota

Sekä terapeuttisten (allergia, laktoosi-intoleranssi, diabetes tai keliakia) että elämäntapaan liittyvien (kasvisruokavalio, laihduttaminen, urheiluun liittyvä ruokavalio tai vähähiilihydraattinen) ruokavalioiden noudattaminen on lisääntynyt 12−18-vuotiaiden keskuudessa. Vuosina 1999–2013 erityisruokavalion noudattamisen trendin kasvu oli tilastollisesti merkitsevä 12-14-vuotiailla tytöillä ja pojilla ja merkitsevää 16–18-vuotiailla tytöillä. Vuoden 2013 kyselyyn vastanneista noin joka viides nuori (23 prosenttia) ilmoitti noudattavansa joko terapeuttista tai elämäntapaan liittyvää ruokavaliota.

Tyttöjen ja poikien välillä eroja ruokavalion valinnassa

Erityisruokavaliota noudattavat tytöt vastasivat yleisimmin noudattavansa kasvis- sekä laihdutusruokavaliota tai laktoosi-intoleranssiin liittyvää ruokavaliota. Pojat puolestaan ilmoittivat yleisimmin noudattavansa urheiluruokavalioita.

Vuosina 1999–2001 kasvisruokavalio oli eniten raportoitu ruokavalio tyttöjen keskuudessa, mutta myöhemmissä kyselyissä 2007 ja 2013 sen yleisyys näytti vähentyneen. Vuoden 2013 tuloksissa kasvisruokavalio on vasta kolmanneksi suosituin laihduttamisen ja urheiluruokavalioiden jälkeen, etenkin 16–18-vuotiailla tytöillä. Vähähiilihydraattisen ruokavalion noudattaminen oli yleisintä 16–18-vuotiailla tytöillä.

– Yhä yleisempää on myös useamman kuin yhden erityisruokavalion noudattaminen eli samanaikaisesti noudatetaan kahta tai useampaa terapeuttista ja/tai elämäntapaan liittyvää ruokavaliota kuten allergia-, laktoosi-intoleranssi-, urheilu-, kasvis-, ja/tai laihdutusruokavalioita, Tampereen yliopistossa työskentelevä tutkija Heli Parviainen toteaa.

Miksi erityisruokavalioita noudatetaan?

Vuosina 1999–2001 vastaajien yleisimmin ilmoittamat syyt erityisruokavalion noudattamiseen liittyivät sairauteen (48 prosenttia), painon kokemiseen (15 prosenttia), terveyteen ja hyvinvointiin (13 prosenttia), eettisiin tai ideologisiin tekijöihin (13 prosenttia), tietyn ruoka-aineen välttämiseen (9 prosenttia) sekä urheiluun (8 prosenttia).

Elämäntapaan liittyvien ruokavalioiden käyttö voi olla luonteeltaan nopeasti vaihtelevaa, kokeilevaa ja kestoltaan lyhytkestoista – etenkin tytöillä – kun taas terapeuttisten ruokavalioiden noudattaminen on yleensä pidempikestoista.

Terveystietoisuus ja individualistiset ruokavalinnat yleistyvät

– Oletettavasti terapeuttisten ruokavalioiden yleistyminen liittyy ravitsemusterapiaa edellyttävien sairauksien kehittyneeseen diagnostiikkaan sekä osaltaan lisääntyneeseen erityisruokavaliotietoisuuteen. Elämäntapaan liittyvien ruokavalioiden kasvava käyttö voi puolestaan heijastaa ruokailutottumusten nopeaa vaihtelua, kasvavaa ruokaan ja ruokavalioihin liittyvää kiinnostusta, terveystietoisuuden lisääntymistä, individualisoitunutta ruokakäyttäytymistä sekä yhteiskunnassa kulloinkin näkyviä ilmiöitä, jotka liittyvät ruokaan, Parviainen pohtii.

Nuorten terveystapatutkimuksella (NTTT) on monitoroitu suomalaisten 12-, 14-, 16- ja 18-vuotiaiden nuorten terveyttä ja terveyskäyttäytymistä vuodesta 1977 alkaen. Tutkimuksen aineisto on koottu postikyselyillä vuosina 1979, 1993, 1997, 1999, 2001, 2007 ja 2013, jolloin erityisruokavalion noudattamista selvittävät kysymykset ovat sisältyneet kyselylomakkeeseen.

Kokonaisuudessaan vastaajia oli 43 373. Tutkimus on toteutettu Tampereen yliopiston terveystieteen ja Itä-Suomen yliopiston kotitaloustieteen yhteistyönä.

 

Lisätietoja:
Yliopisto-opettaja, tutkija Heli Parviainen, Tampereen yliopisto, p. 050 4201516, heli.parviainen(at)uta.fi
Professori Anna-Liisa Elorinne, Itä-Suomen yliopisto, p. 050 3307603, anna-liisa.elorinne(at)uef.fi
Professori Arja Rimpelä, Tampereen yliopisto, p. 050 569 8285, arja.rimpela(at)uta.fi