Takaisin

Venäjään liittyvät mielikuvat ja näkökulmat esillä kansainvälisessä tutkijakonferenssissa Joensuussa

Miten Venäjä nähdään sen ulkopuolella? Mitkä historialliset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät vaikuttavat näihin näkemyksiin? Itä-Suomen yliopistossa 27.–28.11. järjestettävä kansainvälinen konferenssi pureutuu mielikuviin ja näkökulmiin, joiden avulla Venäjä nähdään ja ymmärretään nykymaailmassa.

Perception of Russia in Contemporary World: Memory, Identity, Conflicts -konferenssiin osallistuu noin neljäkymmentä eri alojen tutkijaa ympäri Eurooppaa, Aasiaa ja Venäjää. Kansainvälisesti arvostetut pääpuhujat käsittelevät Venäjän ja EU:n, Venäjän ja entisten neuvostotasavaltojen välisiä suhteita sekä venäjänkielisten vähemmistöjen identiteettejä Israelissa ja Britanniassa.

Konferenssi päättää vuosina 2016–2017 toteutetun Suomen Akatemian ja ERA.NetRUSPlus-ohjelman rahoittaman kansainvälisen tutkimushankkeen, jonka suomalaisesta osuudesta vastasi Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksen tutkijaryhmä. Perceptions of Russia across Eurasia: Memory, Identity, Conflicts (Venäjä-mielikuvia Euraasiassa: muisti, identiteetti, konfliktit) -hankkeessa tarkasteltiin Venäjä-kuvia Venäjän ulkopuolella.

Tutkimushankkeessa oli mukana tutkimusryhmiä Suomesta, Virosta, Ranskasta, Puolasta ja Moldovasta. Venäläiset tutkijat keskittyivät Venäjä-kuviin Kazakstanissa ja Kirgistanissa. Venäjä-käsityksiä selvitettiin niin valtaväestön kuin maahanmuuttajavähemmistöjen ja asiantuntijoiden keskuudessa. Marraskuun 27. ja 28. päivänä järjestettävä konferenssi esittelee tutkimushankkeen alustavia tuloksia sekä tarjoaa kansainväliselle tutkijayhteisölle tilaisuuden esitellä tekeillä olevaa tutkimusta.

Konferenssi järjestetään Itä-Suomen yliopiston tukisäätiön tuella.

Perception of Russia in Contemporary World: Memory, Identity, Conflicts -konferenssi Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella 27.–28.11. Aurora-rakennuksen salissa AU 206.

Ohjelma: http://www.uef.fi/documents/10184/1295233/Programme_Perception_of_Russia_in_Contemporary_World_Conference_Program.pdf/dddeb339-bcc4-46e8-8394-98de2cb72d6c

Lisätietoa: Hankkeen Suomen tiimin johtaja, apulaisprofessori Olga Davydova-Minguet, olga.davydova-minguet(at)uef.fi, 050 433 3735