Takaisin

Uutuuskirjassa määritellään ensimmäistä kertaa markkinavoimat

Markkinavoimien määrittely, talouden kinematiikka sekä taloustieteen mittajärjestelmä ovat uusia asioita taloustieteen kirjallisuudessa. Vasta julkaistu teos uudistaa taloustieteen teoriaperustaa määrittelemällä ensimmäistä kertaa talouden mikrotasolla vaikuttavat markkinavoimat. Dosentti, FT Matti Estola määrittelee tutkimuksessaan ensimmäistä kertaa myös talouden suureiden kinematiikan, kuten tuotantonopeuden ja tuotannon kiihtyvyyden käsitteet. Teos laajentaa aiempaa uusklassista mallintamisperustaa siten, että sen avulla voidaan kuvata myös dynaamisia ilmiöitä.

Estolan mukaan talouden teoriaperustaa on tarvetta muuttaa, sillä nykyisellä uusklassisella mallintamisperiaatteella voidaan mallintaa vain talousyksiköiden optimaalista käyttäytymistä. Nykyisen mallintamisperustan avulla ei pystytä selittämään esimerkiksi yksittäisen yrityksen tuotannon kasvua ajan myötä tai yrityksen ajautumista konkurssiin. Estola osoittaa kirjassaan, että edellä mainitut esimerkit, samoin kuin uusklassisen teorian mukainen yrityksen voittoa maksimoiva toiminta, ovat saman mallin erikoistapauksia. Eri hyödykkeiden kulutuksessa havaittava dynamiikka selittyy myös niihin kohdistuvilla voimilla samoin kuin hyödykkeiden hintamuutokset. Estola soveltaa teoksessaan johdonmukaisesti taloustieteen mittajärjestelmää, mitä kautta saadaan tarkka vastaavuus teoreettisten ja havaintosuureiden välille. Näin taloustieteellisten teorioiden testaamisesta tulee yksikäsitteistä.

Matti Estolan kirja Newtonian Microeconomics: A Dynamic Extension to Neoclassical Micro Theory (ISBN: 978-3-319-46878-5) ilmestyi tammikuussa 2017 kansainvälisen akateemisen kustannustalon Palgrave Macmillan’in kustantamana.  (http://www.springer.com/us/book/9783319468785)

Lisätietoja: Lehtori Matti Estola, Itä-Suomen yliopisto, puh. 050 307 6650, matti.estola(at)uef.fi