Takaisin

Uusia toimintamuotoja vuorovaikutukseen

 Yliopistot elävät ja menestyvät vain, jos ne ovat osa ympäröivää yhteiskuntaa ja sen vuoksi avoin, uusia toimintamuotoja hakeva vuorovaikutus kampuskaupunkiemme, muiden julkisten toimijoiden, yritysten ja kansalaisten kanssa on välttämätöntä, tiivisti rehtori Jukka Mönkkönen ajankohtaisia tunnelmia Itä-Suomen yliopiston 9. vuosijuhlan avanneessa tervehdyksessään.

 

Mönkkönen totesi, että Itä-Suomen yliopiston perustaminen oli ”viisas päätös”. Olemme kooltamme ja laadultamme yksi Suomen johtavista yliopistoista ja menestymme varsin hyvin myös kansainvälisissä vertailuissa. Kiitos tästä menestyksestä kuuluu kaikille yliopistomme työntekijöille ja opiskelijoille, Mönkkönen sanoi.

 

Mönkkönen korosti yliopistojen tehtävää uuden tiedon tuottajana muuttuvassa maailmassa, kun yhteiskunnalliset ja poliittiset rakenteet ovat vahvassa murroksessa. Yliopistoilla on mahdollisuus vaikuttaa tähän murrokseen pitämällä totuutta päämääränä ja puolustamalla tutkitun tiedon merkitystä yhteiskunnassa tekemällä monialaisesti korkeatasoista tiedettä ja kehittämällä koulutusta turvaamaan kansalaisten osaamisvalmiudet laaja-alaisesti.

 

Itä-Suomen yliopisto valmistelee uutta strategiaansa yliopistoyhteisön ja sidosryhmiensä kanssa. Mönkkösen mukaan vahvaan osaamiseen pohjaavat monitieteisen tutkimuksen kokonaisuudet, joilla haetaan ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin, tarjoavat hyvän perustan myös uudelle strategialle.

 

Tämän päivän nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä strategian on uusiuduttava koko ajan ja samalla on turvattava edellytykset tutkimuksen ja koulutuksen pitkän tähtäimen kehittämiselle, Mönkkönen sanoi.

 

Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen totesi puheessaan yliopiston olevan kaupungin vahvimpia vetovoimatekijöitä niin asukkaiden kuin yritystenkin näkökulmasta katsottuna.

 

Pirhosen mukaan KuopioHealth -innovaatioekosysteemin ja Kuopio Business Centerin odotetaan edelleen vahvistavan osaamisen muuttumista uudeksi liiketoiminnaksi.

 

Yhteinen tavoitteemme on rakentaa Savilahdesta Euroopan kiinnostavin oppimis- ja innovaatioympäristö, Pirhonen totesi.

 

Kampuskaupunkien yhteistyöhön yhteisellä yliopistolla on ollut myönteinen vaikutus. Pirhonen pohtikin sitä, miten yliopiston laaja-alaista osaamista voitaisiin vieläkin paremmin hyödyntää kampukselta toiselle.

 

 

Musiikkia vuosipäivän iltaan tarjosi Itä-Suomen yliopiston kuoro JOY.
 
Yhteistyö sidosryhmien kanssa ja niiden vahva tuki yliopistollemme ovat meille ensiarvoisen tärkeää, totesi rehtori Jukka Mönkkönen vuosipäivän tervehdyksessään.
 
Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen mukaan yhteisellä yliopistolla on ollut myönteinen vaikutus kampuskaupunkien yhteistyölle.