Takaisin

Uusia oppimisympäristöjä suunnitellaan yhdessä paikallisyritysten kanssa

Oppimisympäristöjen kehittämiseksi tarvitaan uusia ideoita oppilaiden oppimisen edistämiseksi. Koulujen yhteistyö yritysten kanssa tarjoaa monia uusia mahdollisuuksia kouluille ja vastaavasti vahvistaa yritysten kilpailukykyä tarjoamalla uusia avauksia yritystoimintaan.  

Alkuvuodesta Itä-Suomen yliopistossa alkaneen hankkeen tavoitteena on nyt vahvistaa maakunnan osaamista tarjoamalla alueen yrityksille tietoa ja yhteistyötä koulutusorganisaatioiden oppimisympäristöjen kehittämiseksi.

Joustavien oppimisympäristöjen suunnittelu ja kehittäminen -hankkeessa tehdään yhteistyötä itäsuomalaisten pienyritysten kanssa. Tarkoituksena on edistää erityisesti opettajankoulutuksen tarjoamaa oppimisympäristöosaamista.

– Kumppanuuksien avulla suunnittelemme ja luomme uusia tuotteita, välineitä ja prosesseja oppimisympäristöjen kehittämiseksi. Samalla lisäämme yrittäjien ja koulujen välistä yhteistyötä sekä työelämätietoisuutta, summaa hankkeen johtaja, kasvatustieteen professori Sari Havu-Nuutinen.

Yritysyhteistyön merkeissä oppilaat pääsevät myös aktiivisemmin tekemään vierailuja paikallisiin yrityksiin.

– Hankkeen tavoitteena on myös vahvistaa opettajien pedagogisia valmiuksia kehittää ja käyttää oppimisympäristöjä vaihtelevasti. Hankkeen tulosten avulla tuetaan tutkimustoimintaa ja vahvistetaan oppimisen sekä opetuksen tutkimuksen roolia maakunnassa.

Pitkän aikavälin tavoitteena on vaikuttaa alueelliseen kehittämiseen ja siten vahvistaa elinkeinoelämää. Hanke tukee vahvasti siis myös alueen koulutusvientiä.

Etuja molemmille osapuolille

Astronautti, hevosten hoitaja, kahvilan pitäjä, jäätelömyyjä… Näitä ammatteja joensuulaisen Pilke-päiväkoti Loisteen esikoululaiset listaavat toiveammateikseen.

Esikoululaisilla on ollut meneillään työelämään tutustumisen teema, jota on nyt lähestytty eri tavoin. Omaa toiveammattia on esitelty piirtämällä ja tutkimalla mitä se voisi pitää sisällään. Myös yritysvierailuja on tehty muun muassa kirjastoon ja leipomoon.

Itä-Suomen yliopiston hankkeen ansiosta teemaan on saatu kuitenkin uusi lisä. Lapset ovat päässeet muun muassa tekemään toiveammateistaan videon tiedekasvatukseen perehtyneiden ammattilaisten opastuksella – ja ovat siitä luonnollisesti innoissaan.

– Yliopisto tarjosi meille green screen -tekniikan videoinnin avuksi, joten olemme päässeet toteuttamaan lasten kanssa laadukkaita videoita nykyaikaisella tekniikalla, kertoo Niko Kyllönen Joensuun tiedekasvatuspalveluista.

Kyllönen on ollut projektissa mukana noin kuukauden ajan. Myös Hannu Partanen Tiedekasvatus Hannu Partasesta on mukana ideoimassa ja toteuttamassa tietotekniikkaa hyödyntävää oppimisympäristöä päiväkodille. Molemmat ovat sitä mieltä, että he ovat saaneet hankkeesta paljon hyviä ideoita jatkosovelluksia varten.

– Hankkeen myötä on tullut oivalluksia siitä, millaista jatkokehittelyä ja ohjelmistoja tarvitsemme omassa toiminnassamme tulevaisuudessa, Partanen muotoilee.

Sekä Kyllönen että Partanen ovat yliopisto-opiskelijoita mutta myös sivutoimisia yrittäjiä.

– Tulevaisuudessa meillä molemmilla on tavoitteena laajentaa tiedekasvatuksen konseptia yrityksissämme ja tarjota vastaavia kokonaisuuksia valmiina päiväkodeille ja kouluille, Kyllönen kertoo.

Partasen mukaan tarkoituksena on myös pystyä kouluttamaan opettajia vastaavan tekniikan käytössä.

– Hankkeen myötä olemme myös saaneet hyviä kontakteja paikallisten yritysten suuntaan. Tulevaisuudessa on helpompi tehdä alueellista yhteistyötä, kun verkostot ovat valmiina.


Hannu Partanen (ylempänä) ja Niko Kyllönen etsivät jokaiselle Pilke-päiväkodin esikoululaiselle mieluisen taustakuvan oman toiveammatin esittelyvideota varten.

Yhteistyö laajenee

Sari Havu-Nuutinen kertoo, että päiväkoti Pilkkeessä toteutettu tiedekasvatushanke on yksi monista projekteista, joita hankkeen myötä on maakunnassa käynnistetty. Projekteja toteutetaan esikouluista korkea-asteen koulutukseen saakka.

– Käynnissä on muun muassa koulun äänimaisemien kehittäminen Joensuun Nepenmäen koululla yhteistyössä SF Sound -yrityksen kanssa sekä talvipuutarhan rakentaminen liperiläisessä Puolivälin päiväkodissa paikallisen puutarhayrityksen kanssa yhteistyössä.

– Näiden kokeilujen yhteydessä keräämme kevään aikana aineistoa lasten ja yrittäjien kokemuksista sekä tietoa lasten hyvinvointikokemuksista koulun oppimisympäristöissä.


Pilke tiedepäiväkoti Loisteessa tutkitaan lasten lähiympäristöä tiedepainotteisesti. Leikin, luovuuden ja aistien avulla harjoitellaan tieteellistä ajattelua, joka kehittää lapsen muistin ja oppimisen taitoja.

Joustavien oppimisympäristöjen suunnittelu ja kehittäminen -hankkeen verkkosivut löytyvät osoitteesta http://www.uef.fi/web/yritystaoppimisymparistoihin/

Teksti Nina Venhe
Kuva Varpu Heiskanen