Takaisin

Ursula Schwabista Suomen ensimmäinen ravitsemusterapian professori

FT, dosentti, laillistettu ravitsemusterapeutti Ursula Schwab on kutsusta valittu Itä-Suomen yliopiston ravitsemusterapian professorin tehtävään 1.6.2016 alkaen viiden vuoden määräajalle.

Kyseessä on Suomen ensimmäinen ravitsemusterapian professuuri. Yliopistollisena oppiaineena ravitsemusterapiaa on opetettu Kuopiossa vuodesta 1984 alkaen.

Ursula Schwab on syntynyt vuonna 1968 Jyväskylässä. Hän on suorittanut terveydenhuollon maisterin tutkinnon vuonna 1993 ja filosofian tohtorin tutkinnon vuonna 1999 Kuopion yliopistossa. Schwab sai laillistetun ravitsemusterapeutin pätevyyden vuonna 1995. Hän on suorittanut myös yliopistopedagogiikan pätevyyden ja johtamisopintoja. Schwab nimitettiin Kuopion yliopiston kliinisen ravitsemustieteen dosentiksi vuonna 2002.

Ennen ravitsemusterapian professorin tehtävää Schwab on toiminut Itä-Suomen yliopiston ravitsemusterapian apulaisprofessorina vuodesta 2013 alkaen. Hän on työskennellyt kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikössä vuodesta 1991 alkaen eri tutkimus- ja opetustehtävissä, muun muassa assistenttina, kliinisenä opettajana ja ma. professorina, ja vuodesta 2002 lähtien toiminut samalla ravitsemusterapeuttina Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Vuosina 1993-1995 hän teki tutkimustyötä Tuftsin yliopistossa Bostonissa USA:ssa.

Schwabin johtama ravitsemusterapian tutkimusryhmä tutkii ruokavalion, ruokavaliomuutosten ja perimän merkitystä kroonisten sairauksien kehittymisessä ja ehkäisyssä. Keskeisiin tutkimuskohteisiin kuuluvat muun muassa ravinnon rasvojen vaikutukset sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaan, lipidomiikkaprofiiliin ja geenien ilmenemiseen sekä geenien monimuotoisuuden merkitys vaikutusten synnyssä. Vuosina 2015–2020 Schwab on mukana yliopiston strategisiin kansainvälisen huipputason tutkimusalueisiin kuuluvassa, Kardiovaskulaariset ja metaboliset sairaudet -tutkimuskokonaisuudessa, jossa tutkitaan ryhmissä tapahtuvan elämäntapaintervention vaikutusta tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskiin matalan ja korkean geneettisen riskin omaavilla. Schwab on saanut merkittävää valtion, Suomen Akatemian, Juho Vainion säätiön ja Diabetestutkimussäätiön tutkimusrahoitusta ja ollut mukana kansallisessa sydän- ja verisuonitautien ja tyypin 2 diabeteksen tutkimuksen huippuyksikössä sekä pohjoismaisessa SYSDIET-huippuyksikössä.

Schwabilla on lukuisia luottamus- ja asiantuntijatoimia. Hän on muun muassa kansallisista ravitsemussuosituksista vastaavan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan, Sydänliiton ja Keliakialiiton ravitsemusasiantuntijaryhmien jäsen sekä Agronomiliiton yliopistoneuvottelukunnan puheenjohtaja ja on osallistunut myös pohjoismaisten ravitsemussuositusten sekä dyslipidemioiden, lasten ruoka-allergioiden ja keliakian Käypä hoito -suositusten valmisteluun. Hän antaa vuosittain monia asiantuntijalausuntoja medialle ja vastaa ravitsemusaiheisiin kysymyksiin myös Hyvä terveys -lehdessä.

Schwab on saanut tunnustusta sekä tutkimustyöstään että toiminnastaan kansalaisten terveyden ja ravitsemustieteen kansantajuistamisen hyväksi. Hän sai Euroopan Diabetestutkimussäätiön Nuoren tutkijan palkinnon vuosina 2000 ja 2002. Ravitsemusterapeuttien yhdistys valitsi hänet Ravitsemusvaikuttajaksi 2010 ja Agronomiliitto Vuoden jäseneksi 2013.

Ursula Schwabin painolaatuinen kuva on osoitteessa          

https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/6254?encoding=UTF-8

Lisätietoja:

Professori Ursula Schwab, p. 029 445 4528, ursula.schwab (at) uef.fi