Takaisin

Työterveyshuolto tiiviimmin osaksi sotea

Itä-Suomen yliopiston työterveyshuollon asiantuntijat ovat mukana juuri käynnistyneessä TYÖKE-hankkeessa, jonka päätavoitteena on varmistaa työterveyshuollon toiminnallinen integraatio muuhun sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Samalla pyritään varmistamaan, että sote-muutoksessa rakentuu toimiva työikäisten terveydenhuolto, joka vastaa myös tulevaisuuden haasteisiin. Tavoitteiden saavuttamisen edellytyksenä on työterveyshuollon, muun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen toimiva ja sujuva yhteistyö työikäisten parhaaksi ja työpaikkojen tueksi. Hankkeen tavoitteena on myös antaa välineitä sote-päätöksentekoon ja ohjata yhdessä työterveyshuollon tulevaisuutta tutkien vaihtoehtoisia tulevaisuudennäkymiä sekä niihin sisältyviä haasteita ja mahdollisuuksia.

Hanke on valtakunnallinen ja se ulottuu koko Suomeen. Kehittämistyötä tehdään osana sote-muutosta. Tämän vuoksi kehittäminen aloitetaan 4–6 sote-alueella ja viedään läpi kolmessa aallossa kattaen koko Suomen. Asiantuntijat, hankkeessa koottava alueiden työterveystoimijoiden keskuudesta koottava valtakunnallinen ryhmä ja hankkeen yhteinen työskentelyalusta sitovat maakuntien verkostot yhteen ja mahdollistavat toisilta oppimisen.

Euroopan sosiaalirahaston rajoittaman TYÖKE-hankkeen päätoteuttaja on Työterveyslaitos. Yliopistoista mukana ovat Itä-Suomen ja Helsingin yliopistot. – Tavoitteinamme on osaltaan rakentaa toiminnallista integraatiota, lisätä muun terveydenhuollon tuntemusta työterveyshuollosta sekä osallistua työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen rakentamiseen ja kehittämiseen muuttuvassa sote-palvelujärjestelmässä, professori Kimmo Räsänen kertoo.

Lisätietoja: Professori Kimmo Räsänen, kimmo.rasanen (a) uef.fi

TYÖKE-hankkeen verkkosivu: https://www.ttl.fi/tutkimushanke/tyoke-verkostoilla-tehoa-soteen-tyokyvyn-tukeen-ja-tyoikaisten-terveyteen-2017-2020/