Takaisin

Tuutoritoiminnan kehittäjät palkittiin

Uudet opiskelijat saapuivat kampuksille tänään. Fuksien yliopistoura alkoi monen kohdalla rehtorien ja dekaanien kättelyllä. Molempien kampusten tervetulotilaisuuksissa palkittiin myös vanhempia opiskelijoita.

Seniorituutorit palkittiin nyt sekä Joensuussa että Kuopiossa toista kertaa. Seniorituutorit ovat kokeneita tuutoreita, jotka ohjaavat ensi kertaa tuutoreina toimivia vertaistuutoreita työssään. Lisäksi he toimivat ohjaajien välikätenä ja osallistuvat opintopalveluiden kanssa tuutorikoulutusten suunnitteluun ja järjestämiseen.

Kulttuurintutkimuksen opiskelija Laura Tolppa palkittiin seniorituutorina jo toistamiseen. Hän on nähnyt tuutorointiuransa aikana toiminnan sen eri näkökulmista. Vertaistuutorina ja seniorituutorina toimimisen lisäksi hän on päässyt perehdyttämään kansainvälisiä opiskelijoita suomalaiseen opiskelijaelämään kansainvälisen tuutorin roolissa.

Tolppa kertoo tuutoroinnin vetävän häntä vuodesta toiseen puoleensa, koska niin saa ympärilleen samasta asiasta innostuneita ihmisiä.

– Ja vaikka perustyö pysyykin vuodesta vuoteen melko samana, niin henkilöiden vaihtuessa tilanteet, tunnelmat ja kysymykset vaihtuvat aina.

Tuutorointi on tuonut Tolpan mukaan etuja myös tulevaan työelämään ja sen haasteisiin.

– Aiemmin esiintyminen ja tilaisuuksissa puhuminen oli minulle vaikeaa. Nyt pidän jo sujuvasti koulutuspäivää kaikille muille tuutoreille. Myös tilannetajun kehittyminen ja ihmistuntemus ovat kasvaneet.

Tolppa kiinnostui myös tekemään opintoihinsa liittyvän harjoittelun yliopiston Tulopalveluissa.

– Se oli hieno mahdollisuus. Autoin koulutusten järjestämisessä, mitä helpotti se, että tunsin koulutukset tuutoroinnin myötä hyvin entuudestaan. Myös suuri osa henkilökunnasta oli minulle tuttua. Niinpä uskalsin tuoda ideani siten myös rohkeammin esille.


Joensuun kampuksella palkitut seniorituutorit vas. Laura Tolppa, Anni Kouki ja Roosa-Maria Ilvonen.

Sosiaalitieteitä opiskelevalle Niko Jokihaaralle seniorituutorin pesti oli luonnollinen jatkumo omalle tuutorointipestille sekä oman ainejärjestön Sociuksen tuutori- ja fuksivastaavan tehtävälle.

– Halusin olla mukana vaikuttamassa tuutoroinnin sisältöön ja kehittää toimintaa niin, että uusi opiskelija kiinnittyy yliopistoympäristöön matalalla kynnyksellä.

Henkilökohtaisesti Jokihaara pitää palkitsevana sitä, että hän on päässyt vastaamaan oman alansa tuutoreiden monenlaisiin kysymyksiin.

– Sosiaalitieteissä ja sosiaalityössä on paljon erilaisia opiskelijaryhmiä, kuten etäopiskelijoita, perheellisiä ja maisteriopiskelijoita, joilla kiperiä kysymyksiä riittää.

Seniorituutoreilla on Jokihaaran mukaan omiin kenttäkokemuksiin perustuvaa arvokasta tietoa siitä, millaisia asioita tuutorikoulutuksessa kannattaa painottaa ja millaisille sisällöille on enemmän tarvetta.

– He osaavat omalla kokemuksellaan antaa suuntaviivoja sille, millaisissa kysymyksissä tuutorin tulee olla apuna sekä sen muistuttamisessa, mitä kaikkea tuutorin rooli ylipäätään pitää sisällään.


Kuopion palkitut seniorituutorit: Niko Jokihaara ja Maria Tiainen.

Seniorituutoreita palkittiin yhteensä kymmenen – viisi Joensuun ja viisi Kuopion kampuksilta. Jokihaaran ja Tolpan lisäksi palkittiin Tony Heikkilä (tietojenkäsittelytiede), Roosa-Maria Ilvonen (suomen kieli ja kirjallisuus), Anni Kouki (varhaiskasvatus, LTO), Aleksanteri Kuitu (tietojenkäsittelytiede), Karoliina Salminen (varhaiskasvatus, LTO), Erno Tiainen (lääketiede), Maria Tiainen (ympäristötiede) ja Heta Vihonen (ympäristötiede). Lisäksi kansainväliset seniorituutorit Sami Tanskanen (kulttuurintutkimus) ja Victoria Nwachukwu (metsätieteet) palkitaan kansainvälisten opiskelijoiden orientaation yhteydessä.

Itä-Suomen yliopiston perustaminen oli viisas päätös

Molemmilla kampuksilla rehtorit ja dekaanit toivottivat uudet opiskelijat henkilökohtaisesti tervetulleiksi perinteeksi muodostuneissa kättelyissä. Rehtori Jukka Mönkkösen mukaan uusien opiskelijoiden saapuminen on vuoden kohokohta.

– Kisa opiskelupaikoista on ollut kova ja kaikki halukkaat eivät ole päässeet opiskelemaan yliopistoon.

Mönkkönen luonnehti kymmenen vuotta sitten perustetun Itä-Suomen yliopiston perustamista erittäin viisaaksi päätökseksi.

– Olemme monestakin näkökulmasta katsottuna iso yliopisto sekä merkittävä työllistäjä ja toimija alueella.

Itä-Suomen yliopisto lukeutuu myös maailman parhaiden yliopistojen joukkoon.

– Täällä tehtävä tiede ja tutkimus on korkeatasoista ja antaa pohjan sille koulutukselle, jonka tulette saamaan.

Myös akateeminen rehtori Harri Siiskonen muistutti Joensuun kampuksella pitämässä tervetulopuheessaan, että opiskelijat aloittivat opintonsa yliopistossa, joka kuuluu maailman parhaimpiin tiedeyliopistoihin.

– Aluksi saattaa kuulostaa, ettei 300 parhaan yliopiston joukkoon kuuluminen ole kovin iso juttu. Mutta ne 300 yliopistoa muodostavat maailman yliopistoista kahden prosentin parhaimmiston, joten voidaan sanoa, että UEF on siellä hyvässä seurassa.

Siiskonen kannusti fukseja myös kansainvälistymiseen. Vaihtovuosi lähitulevaisuudessa kannattaa monellakin tapaa.

– Lisäksi muistutan ”kotikansainvälistymisestä”. Kampuksellamme on satoja kansainvälisiä opiskelijoita, joihin voi helposti tutustua esimerkiksi tarjoamillamme englanninkielisillä kursseilla. Ne ovat vapaasti valittavissa suomenkielisillekin opiskelijoillemme.


Terveystieteiden tiedekunnan dekaani Jussi Pihlajamäki (vas.) ja rehtori Jukka Mönkkönen toivottivat uudet opiskelijat tervetulleiksi Kuopion kampuksella.

Akateeminen rehtori Harri Siiskonen kätteli fuksit Joensuun kampuksella.

Teksti Sari Eskelinen ja Nina Venhe
Kuvat Raija Törrönen ja Riikka Malin