Takaisin

Tuumaamo on digiajan koulun oppimisympäristö ja ajatushautomo perusopetukseen

Tuumaamo on Savonlinnan normaalikoulun uusi avoin, innovatiivinen ja oppilaslähtöinen oppimisympäristö, joka on suunniteltu ilmiöpohjaista, yhteisöllistä ja tutkivaa oppimista varten.

Savonlinnan normaalikoulun oppilaat ovat opiskelleet henkilökohtaisten tablet-laitteiden avulla jo kolmen lukuvuoden ajan. Rehtori Mikko Ripatti kertoo, että oppilaslähtöisen pedagogiikan ja yhteisöllisen toimintakulttuurin muutoksen myötä koulussa herättiin pohtimaan vahvasti sitä, vastaako koulu pedagogisena, teknologisena ja fyysisenä oppimisympäristönä oppimisen tarpeita.

Ratkaisumalliksi koulun ICT-työryhmä kehitti Tuumaamon. Se perustuu MIT:n (Massachusetts Institute of Technology) Living Lab -tyyppiseen konseptiin, joka Savonlinnassa on toteutettu perusopetukseen soveltuvaksi oppilaiden ajatushautomoksi.

Tuumaamo on esimerkki Savonlinnan normaalikoulun innovatiivisesta kehittämistyöstä. Se tukee Savonlinnan opettajankoulutuksen tutkijoiden kehittämää design-suuntautuneen pedagogiikan (DOP) toteuttamista sekä mahdollistaa opetus- ja kulttuuriministeriön Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihankkeen mukaisen pedagogiikan toteuttamisen suomalaisissa kouluissa.

Savonlinnan normaalikoulun yhteiskumppaneina Tuumaamossa ovat Active Learning Alliance, Ilona IT, opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampus.

 

Savonlinnan normaalikoulun atk-luokka koki muodonmuutoksen, kun se muunnettiin moderniksi Tuumaamo-tilaksi.

Tulevaisuuden avaintaitojen oppimisympäristö

Tuumaamo on monistettavissa oleva konsepti, joka mahdollistaa vanhojen atk-luokkien muuntamisen moderneiksi tiloiksi.

Tuumaamo-pilotissa Savonlinnan normaalikoulun vanha atk-luokka suunniteltiin, sisustettiin ja varusteltiin uudelleen yhteistyössä ammattisuunnittelijoiden kanssa. Luokka sai uudet muunneltavat ja liikuteltavat kalusteet, teknologiset varusteet sekä erilaisia digitekniikkaan perustuvia opetus- ja oppimisvälineitä kuten näyttöjä ja valkotauluja.

Koulun IT-suunnittelija Aleksi Komun mukaan tilaa testanneet oppilaat ovat olleet erityisesti kiinnostuneita ohjelmoitavista roboteista. Tuumaamoon onkin hankittu runsaasti välineistöä, joka tukee ohjelmoinnin tuomista kouluihin. Ohjelmoinnin ja robotiikan lisäksi oppilailla on käytössä mahdollisuus 3D-tulostamiseen ja virtuaalitodellisuuteen, sillä kouluun on investoitu myös VR:n (virtual reality) sisällöntuotantoon tarvittavaa laitteistoa.

Rehtori Mikko Ripatti toivoo, että jatkossa luokkien sijaan voitaisiin puhua erilaisista oppimisen tiloista, jotka ovat muunneltavia ja käyttäjälähtöisiä.

Uudet pedagogiset mallit tukevat oppimista

Tuumaamo muuttaa myös pedagogista toimintakulttuuria. Tuumaamon modernit tilat ja toimintamalli tukevat tulevaisuuden avaintaitojen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien opettamista laadukkaasti ja monipuolisesti ensi syksynä voimaan astuvan uuden opetussuunnitelman (OPS2016) hengessä.

Tuumaamossa eri oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä yhdistävät teemat, kuten ”vesi ja vesistö” tai ”metsä”, voidaan toteuttaa sekä tiedonala- että ilmiölähtöisesti. Tuumaamo edistää siten eri oppiaineiden eheyttämistä ja toimijoiden yhteistyötä koulussa ja koulun ulkopuolella.

– Tuumaamon avulla oppilaat saavat mahdollisuuden osallistua sellaisiin opiskelukäytäntöihin, jotka rohkaisevat itsenäiseen ja ennakkoluulottomaan ratkaisujen etsimiseen hyvinkin arkisissa ongelmissa yhdessä oppilastovereiden kanssa, Ripatti kertoo.

Tuumaamo tarjoaa myös erinomaisen ympäristön uudelle digitalisaatiota hyödyntävälle opettajankoulutukselle. Savonlinnan kampuksen professorit Laura Hirsto ja Kati Mäkitalo-Siegl ovat käynnistäneet Tuumaamo-pedagogiikkaan liittyvän tutkimustoiminnan. Tutkimus- ja kehittämishankkeessa tarkastellaan oppilaiden sisällöllisten osaamisten kehittymistä, oppimisen ja motivaation säätelyn taitojen sekä muiden tulevaisuuden taitojen oppimista.

Lisätietoa Tuumaamosta verkkosivuilla: snor.fi/Tuumaamo, facebookissa: www.facebook.com/tuumaamo/ ja twitterissä: twitter.com/snortuumaamo

Lisätietoja:

Mikko Ripatti, johtava rehtori, Savonlinnan normaalikoulu, p. 050 540 1016, mikko.ripatti(at)uef.fi

Laura Hirsto, professori, soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, p. 050 380 4674, laura.hirsto(at)uef.fi

Sanna Metsälä, lehtori, Savonlinnan normaalikoulu, p. 050 440 0130, sanna.metsala(at)uef.fi

Kimmo Nyyssönen, lehtori, Savonlinnan normaalikoulu, p. 050 440 1013, kimmo.nyyssonen(at)uef.fi

Jenni Suomalainen, lehtori, Savonlinnan normaalikoulu, p. 050 5764412, jenni.suomalainen(at)uef.fi

Aleksi Komu, IT-suunnittelija, Savonlinnan normaalikoulu, p. 050 567 2458, aleksi.komu(at)uef.fi